Bài 29 :

CHỈ CÓ MỘT THIÊN CHÚA MÀ THÔI

LÀ CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN. (2)

 

PHẦN HỌC SINH

 

Thánh Thần ngự xuống trên Ngài, và có tiếng từ trời phán :

"Con là con yêu dấu của Ta".

(Mc 1,9-11)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Ngôi thứ nhất có phải là Thiên Chúa không ?

   T. Phải.

2 - H. Ngôi thứ hai có phải là Thiên Chúa không ?

   T. Phải.

3 - H. Ngôi thứ ba có phải là Thiên Chúa không ?

   T. Phải.

4 - H. Vậy thì có ba Thiên Chúa sao ?

   T. Không, vì Ba Ngôi cùng một bản tính và không thể phân ly,

     nên Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa mà thôi.

5 - H. Trí khôn ta có thề hiểu thấu điều ấy không ?

   T. Trí khôn ta không thể hiểu thấu được  /

     nên ta gọi điều ấy là một mầu nhiệm /

     tức là mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Mc 1, 9-11.

- Ý chính : Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi là Chúa Cha, Chúa Con và  Chúa Thánh Thần

- Giáo cụ trực quan : * Bức tranh số 105 : Chúa Ba Ngôi.

                        * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 53, trang 54.

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy  Chúa Thánh Thần xin ngự đến, xin đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng con, giúp chúng con cầm lòng, cầm trí để lắng nghe Lời Chúa Giêsu dậy chúng con trong giờ học này.

Hát Cầu xin  Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn  bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Em nào cho anh biết Chúa Giêsu có sống kết hợp với Chúa Cha không ?

- Chúa Giêsu có sống kết hợp với Chúa Thánh Thần không ?

- Ba Ngôi Thiên Chúa có khác nhau không ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua các em có làm dấu Thánh Giá cách nghiêm túc không? Khi làm dấu Thánh Giá các em có nghĩ tới tình thương của Ba Ngôi dành cho mình không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một hôm, Thánh Augustinô đi dạo trên bãi biển giữa cảnh trời đất bao la, biển rộng mênh mông suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng Ngài thấy một em bé trai đang loay hoay chạy đi chạy lại, tay cầm một cái vỏ sò chạy đi múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ trên cát.

Dừng lại quan sát em bé hồi lâu, Thánh nhân liền đến hỏi:

- Bé ơi ! bé đang làm gì đó ?

- Cháu muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này cho đầy.

Thánh nhân nhìn em bé mỉm cười dịu dàng nói :

-  Cháu không thể làm như vậy được đâu !

- Chú bé đáp lại : Vậy mà cháu làm việc này còn dễ hơn việc ông đang nghĩ.

Nói xong, chú bé biến mất.

Lúc này thánh nhân mới bừng tỉnh và nhận  ra rằng : Thiên Chúa nhắc cho biết trí khôn loài người không thể nào hiểu thấu đáo hết được Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Các em thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta biết loài người không thể nào hiểu hết được các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ biết tin tưởng lắng nghe lời Chúa Giêsu  dậy chúng ta mà thôi. Giờ đây anh (chị)  mời các em cùng đứng lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA  :  Mc 1, 9- 11.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1. Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em  vừa nghe được trích trong Tin mừng theo thánh nào ? (Tin mừng theo thánh Mác- cô).

Thánh Mác- cô thuật lại cho chúng ta biết sau khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa ở sông Giođan  vừa lên khỏi nước thì điều gì đã xảy ra ? (Tầng trời mở ra Thần Khí tựa hình chim bồ câu ngự xuống trên mình Chúa Giêsu, có tiếng Chúa Cha phán :  “Con là Con yêu dấu của Cha , Cha hài lòng về Con.”).

Cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 53, trang 54.

Như vậy, Lời Chúa Giêsu các em vừa nghe, vừa đọc cho chúng ta biết : sau khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa lên khỏi nước thì  Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu ngự xuống trên mình Chúa Giêsu, Chúa Cha cũng có ở đó xác nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Ngài.

Giờ đây chúng ta tiếp tục học hỏi về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1, 2, 3 : Mỗi ngôi có phải là Thiên Chúa không ?

Dựa vào Lời Chúa các em vừa nghe, Lời Chúa các em vừa đọc chúng ta biết có Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngôi Cha là Thiên Chúa Cha, Ngôi Con là Chúa Giêsu, Thần Khí tựa chim bồ câu là  Chúa Thánh Thần, Ngài chính là Ngôi Ba Thiên Chúa - Cả Ba Ngôi đều là Thiên Chúa.

Đọc chung câu 1, 2, 3.

* Câu 4 : Vậy thì có ba Thiên Chúa sao ? - Không, chỉ có một Thiên Chúa mà thôi vì Ba Ngôi cùng một bản tính.

Đến đây anh (chị)  hỏi các em : bản tính con chó, con mèo nhà em là gì ? (Là loài vật). Bản tính các em là gì ? (Là loài người). Bản tính Thiên Chúa là gì ? (Là Thiên Chúa).

Ba Ngôi Thiên Chúa cùng một bản tính là bản tính Thiên Chúa, Ba Ngôi luôn yêu thương kết hiệp làm một với nhau, điều này các em đã được biết ở bài học hôm trước (bài 28), nên Ba Ngôi Chúa Cha, Chúa Con và  Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất.

Các em nhìn vào bức tranh Ba Ngôi đây : các em có thấy Ba Vị nhìn vào nhau, hướng về nhau không ? Cái nhìn vào nhau này, hướng về nhau này diễn tả Ba Ngôi yêu thương nhau nên một với nhau tựa như gia đình các em : gia đình các em có ba, có má, có  em. Ba, má và em yêu thương nhau trở nên một: một gia đình.

Đọc chung câu 4.

* Câu 5 : Như chuyện thánh Augustinô mà các em đã nghe thì trí khôn loài người có thể hiểu hết được điều này không? (Không, loài người chúng ta không thể nào hiểu thấu đáo được nên gọi là mầu nhiệm, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi đó các em).

- Đọc chung câu 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình : Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu chỉ có một Thiên Chúa nhưng Ngài có Ba Ngôi : Ngôi Cha, Ngôi Con, Ngôi Thánh Thần. Ba Ngôi cùng một bản tính Thiên Chúa. Điều này tự sức loài người chúng ta không thể hiểu thấu được. Giờ đây chúng ta thành tâm xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban ơn thêm sức giúp chúng ta tin tưởng phó thác mọi sự nơi Thiên Chúa.

2/ Lời nguyện :

Lậy Ba Ngôi Thiên Chúa rất mực thánh thiện, đầy lòng yêu thương, xin ban thêm đức tin cho chúng con, giúp chúng con biết tin tưởng, phó thác mọi sự trong tay Ba Ngôi Thiên Chúa, để từng giây từng phút chúng con luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô …

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Chúa Cha                  - là Thiên Chúa.

- Chúa Con                  - là Thiên Chúa.

- Chúa Thánh Thần        - là Thiên Chúa.

  - Chúa Cha, Chúa Con, 
Chúa Thánh Thần        - là Thiên Chúa duy nhất.

VII. BÀI TẬP : Đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào câu sai :

¨ 1/ Có ba Thiên Chúa.

¨ 2/ Thiên Chúa có Ba Ngôi.

¨ 3/ Ba Ngôi cùng một bản tính Thiên Chúa

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Em quyết tâm từ nay sẽ đọc kinh Sáng Danh một cách nghiêm trang hơn để nhớ tới Ba Ngôi Thiên Chúa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh là Chúa Cha, Chúa Con và  Chúa Thánh Thần, chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn nhờ rằng Ba Ngôi Thiên Chúa luôn yêu thương, săn sóc và gìn giữ chúng con. Chúng con quyết tâm từ nay mỗi khi đọc kinh Sáng Danh, chúng con sẽ cố gắng cầm trí để chúc tụng và tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đọc kinh sáng danh.


Mục Lục