Bài 30 :

CHỈ CÓ MỘT THIÊN CHÚA MÀ THÔI

LÀ CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN (3)

 

PHẦN HỌC SINH

"Mọi sự Cha có đều là của Ta, vì thế mà Ta nói :

Thánh Thần sẽ lấy của Ta mà thông ban cho các con".

(Ga 16,12-15)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Trong Ba Ngôi, có Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém không ?

   T. Ba Ngôi đều bằng nhau, không Ngôi nào hơn, không Ngôi nào kém.

2 - H. Vì sao Ba Ngôi đều bằng nhau ?

   T. Vì Ba Ngôi đều hằng có đời đời, và đều trọn tốt trọn lành vô cùng.

3 - H. Ba Ngôi Thiên Chúa làm gì cho ta ?

   T. Ba Ngôi rất yêu thương ta /

     nên đã tạo nên ta, chăm sóc giữ gìn ta, cứu ta khỏi tội lỗi /

     và làm cho ta nên con cái Thiên Chúa.

4 - H. Mục đích các công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa là gì ?

   T. Là để dẫn ta vào hưởng cuộc sống hạnh phúc vô cùng /

     của chính Ba Ngôi Thiên Chúa.

5 - H. Vậy Ta phải làm gì để đáp lại tình yêu thương ấy ?

   T. Ta phải luôn sống gắn bó với Chúa Giê-su /

     và làm theo mọi điều Ngài dạy /

     để Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở trong ta.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa: Ga 16, 12- 15.

- Ý chính : Ba ngôi Thiên Chúa đều bằng nhau không Ngôi nào hơn Ngôi nào kém.

- Giáo cụ trực quan : Bức tranh số 105 : Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng con, giúp chúng con lắng nghe và thực hành Lời Chúa dậy.

Đọc kinh : Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Các em cho anh (chị)  biết có mấy Thiên Chúa ?

- Ngài có mấy Ngôi ?

- Loài người chúng ta có hiểu thấu đáo được điều này không ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Các em có nhớ chúng ta đã quyết tâm làm gì không? Các em đã thực hiện chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một trường học nằm giữa thủ đô Tôkyô nước Nhật, có khoảng 200 em học sinh cấp một như các em đây nhưng chỉ có một em là người Công Giáo. Vì ở nội trú nên tất cảc các em đều phải xuống nhà ăn tập thể để dùng bữa.

Trước mỗi bữa ăn chỉ có một bạn duy nhất làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện, sau bữa ăn em lại cám ơn Chúa. Tất cả các bạn trong lớp chế diễu em này và thưa với thầy chủ nhiệm. Một ngày kia, thầy giáo kêu bạn ấy lên hỏi : “Tại sao em lại làm thế ?  Em không thấy các bạn chế nhạo em sao ?”

“Thưa thầy, em là người Công Giáo nên phải cầu nguyện luôn, em không được vô phép lãnh nhận thực phẩm Chúa ban cho mà không cảm ơn Chúa. Hơn nữa, mỗi khi em làm dấu Thánh Giá là em tuyên xưng niềm tin của em vào Thiên Chúa Ba Ngôi.”

Nghe xong nét mặt thầy thay đổi. Thầy úp mặt xuống bàn khóc và nói một cách hổ thẹn : “Em ơi ! Thầy đây cũng là người tin Chúa, là người Kitô hữu, song thầy không dám tỏ cho ai biết. Nhờ ơn Chúa, từ giờ phút này trở đi thầy sẽ quyết tâm làm trọn bổn phận của một người Kitô hữu như em".

Các em thân mến, khi chúng ta làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần là lúc chúng ta tuyên xưng, tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Song anh (chị)  cũng giống như em, nhiều lần không dám can đảm làm dấu một cách nghiêm trang để tuyên xưng niềm tin của mình. Lời Chúa chúng ta sắp nghe sẽ giúp chúng ta có đủ nghị lực, có đủ can đảm và xác tín vào Thiên Chúa Ba Ngôi để  tuyên xưng mầu nhiệm này mỗi khi ta làm dấu Thánh Giá. Mời các em đứng lên cùng lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Ga 16, 12- 15.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được ai ghi lại ? (Được thánh Gioan ghi lại).

-Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta biết : Chúa Giêsu còn rất nhiều điều phải nói với chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta không thể hiểu được cho đến khi ai đến giúp chúng ta hiểu được ? (Thần Khí sự thật).

-Thần Khí sự thật là ai ? (Là Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa , Ngài sẽ dẫn chúng ta đến sự thật vẹn toàn.)

-Chúa Giêsu còn nói mọi sự Chúa Cha  có đều là của ai? (Đều là của Chúa Giêsu).

Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa Giêsu còn nhiều điều muốn nói với chúng ta nhưng bây giờ chúng ta không hiểu được, chỉ khi nào  Chúa Thánh Thần đến Ngài sẽ dậy chúng ta biết, vì tất cả những gì Chúa Cha có đều là của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần sẽ lấy bất cứ những gì có nơi Chúa Cha và Chúa Giêsu mà dậy chúng ta.

2. Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1-2 : Ba Ngôi đều bằng nhau.

Hai bài học tuần trước đã giúp chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa mà thôi nhưng Ngài có Ba Ngôi : Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần.

-Theo các em trong Ba Ngôi có Ngôi nào hơn Ngôi nào kém không ? Không, Ba Ngôi đều bằng nhau, không Ngôi nào hơn Ngôi nào kém vì Ba Ngôi đều là Thiên Chúa. Ba Ngôi hằng có đời đời, quyền phép như nhau. Cả Ba Ngôi đều tốt lành, thánh thiện, công bằng và luôn yêu thương loài người chúng ta.

Các em nhìn vào bức tranh Ba Ngôi này. Các em thấy Ba Vị có giống nhau không ? Có, giống đến nỗi chúng ta khó phân biệt hình nào là Ngôi Thứ Nhất, hình nào là Ngôi Thứ Hai, hình nào là Ngôi Thứ Ba, Chúng ta có thể nhận ra vị  này nơi vị nọ. Bức tranh diễn tả Ba Ngôi đều bằng nhau.

Đọc chung câu 1, 2.

* Câu 3, 4 : Ba Ngôi làm gì cho ta ?

        Ba ngôi rất yêu thương ta: Chúa Cha dựng nên ta, Chúa Con gìn giữ ta,  Chúa Thánh Thần thánh hoá, làm cho ta trở nên Con Thiên Chúa.

        Cha mẹ , thầy cô của chúng ta nuôi dưỡng, dậy dỗ giúp chúng ta ăn học chỉ mong chúng ta trở thành người tốt, được sống hạnh phúc mà thôi.

Nhưng Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn cả ông bà, cha mẹ, thầy cô, muốn dẫn loài người chúng ta vào hưởng cuộc sống vô cùng hạnh phúc và hạnh phúc mãi mãi với Ba Ngôi Thiên Chúa.

- Các em hãy nhìn lên bức tranh Ba Ngôi một lần nữa. Các em có thấy cái bàn hình chữ nhật không ?

Hình chữ nhật chỉ trái đất của chúng  ta. Mặt bàn hình chữ nhật giống cái gì các em ? (Giống cuốn sách đang được mở ra). Sách nào đây ?  (Sách Lời Chúa). Trên cuốn sách đang mở ra là cái gì ? (Cái chén). Chén này gọi là chén gì ? (Chén lương thực của Thiên Chúa được ban cho loài người).

Như vậy Thiên Chúa ban cho loài người chúng ta của ăn của Thiên Chúa : Lời Chúa và Chiên Con bị sát tế (Thánh Thể).

Qua bức tranh này, các em thấy Chúa Ba Ngôi rất thương chúng  ta, muốn chúng ta ăn lương thực của chính Ba Ngôi, nghĩa là muốn chúng ta vào hưởng cuộc sống hạnh phúc của Ba Ngôi.

Đọc chung câu 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Bài học hôm nay cho chúng ta biết Ba Ngôi Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng ta, muốn dẫn ta vào hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta phải luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu và làm theo mọi điều Ngài dậy. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi gìn giữ ta luôn mãi.

2/Lời nguyện :

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha dựng nên con, Chúa Con cứu chuộc con,  Chúa Thánh Thần thánh hoá con trở nên con Thiên Chúa. Con xin chúc tụng và đội ơn Thiên Chúa Ba Ngôi. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa gìn giữ con trong vòng tay yêu thương của Người, để từng giây từng phút trong cuộc sống này con luôn nhận ra có Chúa ở cùng con, giúp con biết sống chan hoà yêu thương mọi người như Chúa Giêsu dậy, để ngày sau con cũng được sống với Ba Ngôi Thiên Chúa luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ …

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Chúa Cha      -là Thiên Chúa.

- Chúa Con       -là Thiên Chúa.

- Chúa Thánh Thần -là Thiên Chúa.

- Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần  - là Một Thiên Chúa duy nhất

VII. BÀI TẬP : Điền  vào chỗ trống những từ sau đây:

bằng nhau, dựng nên, cứu chuộc, thánh hoá.

1/ Ba Ngôi Thiên Chúa đều……………………không Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém.

2/ Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương ta, Chúa Cha……………. ta , Chúa con…………ta,  Chúa Thánh Thần …………ta.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Theo gương Ba Ngôi Thiên Chúa , tuần này em quyết tâm sống yêu thương không cãi nhau, đánh nhau với bất cứ ai.

IX. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa Giêsu, con yêu bản thân con, yêu người thân, người hay giúp đỡ con thì dễ, nhưng không cãi nhau đánh nhau với những người xúc phạm đến con thì thật là khó. Nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh giúp con từ bỏ hận thù, biết sống yêu thương và tha thứ cho nhau để con luôn xứng đáng là con Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng …

Đọc kinh sáng danh.


Mục Lục