BÀI 1

 

HỘI THÁNH LÀ GIA ĐÌNH CON CÁI THIÊN CHÚA

 

- Lời Chúa : Ep 2, 19-22.

- Ý chính : Chúa Giêsu liên kết những người tin vào Ngài thành Gia Đình con cái Thiên Chúa, tức là Hội Thánh.

- Giáo cụ trực quan : Sách Chúa nói với trẻ em : đoạn 96, trang 91 (đọc từ: Anh em tin vào Đức Kitô... trong Đức Kitô).

 

PHẦN HỌC SINH

 

Anh em không còn là người xa lạ hay khách ở trọ, nhưng anh em thuộc về gia đình của Thiên Chúa.

(x. Ep 2, 19-22)

 

1 - H. Chúa Giê-su Ki-tô liên kết những người tin vào Ngài như thế nào ?

   T. Ngài liên kết họ thành gia đình con cái Thiên Chúa / tức là Hội Thánh.

2 - H. Chúa Ki-tô đã lập Hội Thánh Cách Nào ?

   T. Ngài đã chọn mười hai tông đồ làm nền móng / rồi đã hy sinh chịu chết và ban Thánh Thần để quy tụ mọi người.

3 - H. Hội Thánh còn được gọi là gì ?

   T. Hội Thánh còn được gọi là dân Thiên Chúa, thân thể Chúa Ki-tô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Ba Ngôi Thiên Chúa, hôm nay là buổi học đầu tiên trong năm học mới, chúng con xin dâng lên Chúa, xin Chúa thương soi sáng, gìn giữ và chúc phúc cho chúng con trong suốt năm học, để với ơn Chúa, chúng con hiểu và sống Lời Chúa ngày một tốt hơn.

Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

Trong một cuộc gặp gỡ rất đông các tín hữu tại công trường Thánh Phêrô ở Rôma, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói : “Cha rất sung sướng và cảm động trước quang cảnh này. Đây là toàn thể Hội Thánh đang có mặt, đây là đại gia đình của Chúa Kitô đang tập họp...”.

Đức Giáo Hoàng đã xem các tín hữu tụ họp tại công trường Thánh Phêrô hôm ấy là Gia Đình Chúa Kitô, là Hội Thánh. Đúng như thế, tất cả những ai đã được Rửa Tội đều được gia nhập Hội Thánh, thuộc gia đình của Chúa Kitô, gia đình con cái Thiên Chúa. Các em đã gia nhập Hội Thánh chưa? Đã thuộc về gia đình con cái Thiên Chúa chưa? (Rồi). Vì sao? (Vì đã chịu bí tích Rửa tội). Đúng, tất cả chúng ta đã là phần tử của gia đình con cái Thiên Chúa, là người nhà của Thiên Chúa, là anh em với nhau. Đây cũng là điều Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta hôm nay, mời các em đứng lên lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ep 2, 19-22.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong sách nào ? (Trích trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô).

Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết chúng ta là ai ? (Là người đồng hương với các thánh, là người nhà Thiên Chúa).

Thánh Phaolô còn nói cho chúng ta biết chúng ta được xây trên nền móng nào ? (Trên nền móng các tông đồ và đá tảng góc tường là Đức Kitô).

Lời Chúa cho chúng ta biết, chúng ta không còn là người xa lạ hay khách ở trọ, nhưng chúng ta thuộc về gia đình Thiên Chúa bởi được xây dựng trên nền móng là các tông đồ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô. Trong Ngài, anh (chị) và các em cùng tất cả mọi người được liên kết với nhau trở nên anh em với nhau và là con trong một gia đình Thiên Chúa nhờ phép Rửa tội và gia đình đó gọi là Hội Thánh.

Các em cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 96 trang 91 (chú thích ở trên).

Vậy Hội Thánh là gì ? Ai thiết lập ? Giờ đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Hội Thánh.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 : Hội Thánh là gì, do ai thiết lập ?

          Chúa Giêsu Kitô liên kết, qui tụ những người tin vào Ngài thành một cộng đoàn. Cộng đoàn này được gọi là Hội Thánh.

-Khi Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai ?” thì ai đại diện các tông đồ thưa với Chúa? (Thánh Phêrô).

-Thánh Phêrô thưa thế nào? (Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống).

-Chúa Giêsu đã nói thế nào ? (Anh là Phêrô nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy).

-Trong đoạn Lời Chúa chúng ta đã nghe, Thánh Phaolô nói những ai thuộc về Hội Thánh, nghĩa là đã được xây trên nền tảng các tông đồ thì được gọi là ai ? (Là người nhà của Thiên Chúa, thuộc về gia đình của Thiên Chúa).

-Như vậy, Hội Thánh là gì ? (Gia đình con cái Thiên Chúa).

-Do ai thiết lập ? (Do Chúa Giêsu thiết lập).

Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Chúa Kitô đã lập Hội Thánh cách nào ?

Các em đã thấy người ta xây nhà chưa ? Muốn xây nhà trước hết ta phải làm gì ? (Phải đào móng, xây móng trước).

Muốn xây nhà thì trước hết người ta phải xây móng trước, nhà càng cao, càng to thì móng phải càng chắc chắn.

Hội Thánh được ví như toà nhà Thiên Chúa. Vậy nền móng của toà nhà là gì? – Nền móng của Hội Thánh là Đức Kitô và các tông đồ, trong đó Đức Kitô chính là đá tảng góc tường và các tông đồ được chọn làm nền móng. Như tảng đá chịu vùi lấp dưới đất sâu cho ngôi nhà vững chãi, Đức Kitô đã hy sinh chịu chết, nhưng đã sống lại và ban Thánh Thần để quy tụ mọi người nên một với nhau thành gia đình của Thiên Chúa.

Đọc chung câu 2.

* Câu 3 : Hội Thánh còn được gọi là gì ?

Hội Thánh còn được gọi là gì nữa các em có biết không? Các em nghe anh (chị) giải thích nhé !

- Hội Thánh được gọi là Dân Thiên Chúa : Các em còn nhớ chuyện kể về cụ Abraham không ? (Bài 8 lớp Sơ cấp 1): Cụ Abraham được Thiên Chúa chọn để thành lập một dân riêng, dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Dân riêng ấy là dân Israel gồm 12 chi tộc, đó là Dân Thiên Chúa thời Cựu Ước.

Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài chọn bao nhiêu tông đồ làm nền móng để thiết lập Hội Thánh ? (12 tông đồ).

Như vậy, thuở xưa dân Israel có 12 chi tộc được Thiên Chúa chọn làm dân riêng của Thiên Chúa, ngày nay Hội Thánh Chúa quy tụ muôn dân cũng được xây dựng trên nền tảng là 12 tông đồ, nên Hội Thánh là Dân Thiên Chúa.

- Hội Thánh là thân thể Đức Kitô :

Các thành viên trong Hội Thánh liên kết chặt chẽ với nhau vì cùng đón nhận một sức sống từ Chúa Kitô như những cành nho gắn liền với cây nho để hút lấy nhựa sống. Sự liên kết này rất sống động đến nỗi có thể ví như sự liên kết của một thân thể : các Kitô hữu là những chi thể gắn liền với Chúa Kitô là Đầu để làm nên Hội Thánh.

- Hội Thánh là Đền thờ Chúa Thánh Thần :

        Chúa Thánh Thần luôn ở trong Hội Thánh. Ngay lúc từ cõi chết sống lại, Đức Kitô đã ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông rao giảng, làm chứng và xây dựng Hội Thánh. Cho đến ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn ở trong Hội Thánh để xây dựng, thánh hoá và canh tân Hội Thánh.

Đọc chung câu 3.

VI. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình : 

Bài học hôm nay cho chúng ta biết Hội Thánh là gia đình Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa là Cha và mọi người đều là anh em với nhau. Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ. Hội Thánh được gọi là Dân Thiên Chúa, là Thân Thể Đức Kitô, là Đền thờ Chúa Thánh Thần. Giờ đây trong tâm tình của con cái Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện : 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ. Trong Hội Thánh, mọi người là anh em với nhau, là con trong đại gia đình Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết yêu thương nhau như anh em một nhà, để chúng con xứng đáng là con Thiên Chúa, là chi thể trong Thân Thể Đức Kitô, là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin...

VI. SINH HOẠT : Băng reo :

- Hội Thánh  gia đình Thiên Chúa.

- Hội Thánh dân Thiên Chúa.

- Hội Thánh thân thể Chúa Kitô.

- Hội Thánh đền thờ Chúa Thánh Thần.

VII. BÀI TẬP : Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:

1/ Ngài liên kết họ thành …………………….. con cái …………………….. tức là………………….

2/ Ngài đã chọn ………………… làm nền móng rồi đã hy sinh ……………và ban…………………để quy tụ mọi người.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Để xứng đáng là con Thiên Chúa, là anh em trong Hội Thánh, tuần này em quyết tâm sống yêu thương bạn bè hơn không đánh nhau, cãi nhau, nhưng tha thứ cho mọi người.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Thiên Chúa là Cha, chúng con xin tạ ơn Cha đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con Cha, làm anh em với nhau trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết sống yêu thương và tha thứ cho nhau. Chúng con …

Đọc kinh sáng danh.


Mục Lục