Bài 10 :

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

 

- Lời Chúa : Mt 25, 31-46.

- Ý chính : Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét chung hết mọi người và làm cho mọi sự được hoàn tất trong trời mới đất mới.

- Giáo cụ trực quan : * Sách “Chúa nói với trẻ em" đoạn 69 trang 67, đoạn 98 trang 94.

 

PHẦN HỌC SINH

 

“Hỡi những kẻ được Cha Ta chúa phúc, hãy đến lãnh cơ nghiệp Nước trời đã dọn sẵn chô các ngươi từ tạo thiên lập địa”

(x. Mt 25, 31-46)

 

1- H. Khi ta chết, thân xác ta ra sao ?

T. Thân xác ta trở về bụi đất, chờ đến ngày tận thế / sẽ được sống lại kết hợp với ling hồn mà chịu phán xét chung.

2- H. Ngày tận thế là ngày nào ?

T. Là ngày tận cùng của thế gian / lúc Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang / để phán xét chung hết mọi người / và cho mọi sự được hoàn thành trong trời mới đất mới.

3- H. Phán xét chung và phán xét riêng khác nhau thế nào ?

T. Phán xét riêng là việc phán xét từng người liền sau khi chết / riêng kinh hồn ta với Chúa. Còn phán xét chung là vào ngày tận thế, cả linh hồn và xác, được Chúa Giê-su thưởng phạt công khai trước mặt mọi người.

4- H. Để chờ đón ngày Chúa trở lại / ta phải làm những gì ?

T. Ta phải theo ơn Chúa Thánh Thần / mà ra sức làm ba việc này :

- Một là sống xướng đáng con cái Cha trên trời.

- Hai là làm cho mọi người / nhận biết Thiên Chúa và yêu thương nhau hơn.

- Ba là xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn / để đón mừng Chúa Giê-su ngự đến.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, xin Chúa gìn giữ, ban phúc lành cho chúng con, giúp chúng con nhận ra đây là lúc chúng con gặp Chúa, được nghe tiếng Chúa nói với chúng con, dậy chúng con.

Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.

 

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

 Em nào cho anh (chị) biết những ai được lên thiên đàng, ai xuống hoả ngục và ai vào luyện ngục ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Hằng ngày trước khi đi ngủ, các em có xét mình không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một buổi chiều mùa đông lạnh như cắt, một cụ già ngồi yên lặng cạnh dòng sông. Cụ muốn qua sông để về nhà nhưng nước vừa lạnh lại vừa chảy xiết, cụ hy vọng có một người nào đó cưỡi ngựa lội qua dòng sông để cụ đi nhờ. Một người đi qua, rồi nhiều người đi qua, vó ngựa khua dòng nước khiến cụ bồn chồn lo lắng. Lạ thay cụ già đưa mắt quan sát những người cưỡi ngựa qua sông và cụ không hề mở miệng nhờ vả một người nào. Cuối cùng cụ bật dậy và ngỏ lời nhờ người đi sau hết. Người kỵ mã vui vẻ vực cụ lên ngựa và đưa qua sông, chẳng những thế người kỵ mã còn đưa cụ về đến tận nhà, khi gần đến lều tranh của cụ, người kỵ mã thắc mắc:

-Thưa cụ, tôi nhận thấy trước khi tôi đến dòng sông thì có rất nhiều người khác cưỡi ngựa qua sông, tại sao cụ lại không nhờ những người ấy và phải chờ cho đến người cuối cùng là tôi, giá như tôi từ chối thì cụ phải chờ đến bao giờ giữa đêm khuya giá lạnh thế này ?

Vừa xuống ngựa, vừa đưa mắt nhìn người kỵ mã với tất cả lòng trìu mến và biết ơn, cụ già giải thích :

-Tôi thường có mặt ở bờ sông này, tôi chỉ chờ những người mà tôi biết là tốt bụng. Tôi đã nhìn vào mắt những người đi trước ông và tôi đều nhận ra họ không có chút quan tâm nào đối với hoàn cảnh của tôi. Tôi có nhờ những người như thế cũng vô ích. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt ông, tôi đã thấy hiện ngay lên sự tử tế và lòng cảm thông, tôi biết chắc đây là dịp để ông thể hiện lòng tốt và giúp đỡ tôi.

Người kỵ mã xúc động trước những lời chân thật của cụ, ông nói :

- Tôi vô cùng biết ơn những gì cụ vừa nói, ước gì tôi không bao giờ bận bịu đến nỗi không thể biểu lộ sự tử tế và lòng cảm thông bằng cách giúp đỡ những người đang cần tôi giúp đỡ.

Các em thân mến, qua câu truyện các em cừa nghe các em thấy chung quanh chúng ta còn rất nhiều người cần đến sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta. Còn chúng ta đã sẵn sàng để giúp đỡ họ chưa ? Chúng ta đã biểu lộ tình thương đối với những người chung quanh chưa ?

Lời Chúa hôm nay sẽ giúp các em hiểu về việc giúp đỡ người khác, anh (chị) mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Mt 25, 31- 46.

 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được ai ghi lại ? (Thánh Matthêu).

-Tin Mừng theo Thánh Matthêu cho chúng ta biết khi Con Người đến trong vinh quang, Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người, các dân thiên hạ sẽ tập họp trước mặt Người lúc bấy giờ Con Người sẽ làm gì ? (Con Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê; chiên thì đứng bên phải, dê thì đứng bên trái).

-Con Người mà Thánh Matthêu nói đến là ai ? (Là chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta).

-Khi Con Người tức là Đức Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang, Người ngự trên ngai vinh hiển của Người để phán xét và tách biệt dân thiên hạ như mục tử tách biệt chiên với dê, lúc bấy giờ Con Người phán với những người bên phải điều gì ? (Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa, vì xưa Ta đói các ngươi cho ta ăn, Ta khát các ngươi cho Ta uống, Ta mình trần các ngươi cho mặc, Ta đau yếu các ngươi các ngươi đến viếng thăm Ta).

-Bấy giờ người công chính thưa lại như thế nào ? (Chúng tôi đâu thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, mình trần mà cho mặc, đau yếu mà thăm viếng …).

- Con Người đã nói như thế nào? (Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi làm cho chính Ta vậy).

Rồi Con Người nói với những người bên trái như thế nào? - Các em cùng đọc Lời Chúa trong Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 69 trang 67- 68.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Con Người là Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét và tách biệt chúng ta ra như mục tử tách biệt chiên và dê, lúc bấy giờ những người lành sẽ được vào hưởng hạnh phúc như Lời Chúa phán : "Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc hãy đến hưởng hạnh phúc Nước Trời đã dọn sẵn cho các ngươi". Những người dữ phải chịu hình phạt như Lời Chúa phán : "Quân bị nguyền rủa kia, hãy đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời nơi dành cho ma quỷ và những kẻ theo chúng". Như vậy, trời đất này sẽ qua đi, trời mới đất mới sẽ mở ra cho tất cả những người công chính bước vào.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa :

* Câu 1 : Khi ta chết, thân xác ta sẽ ra sao ?

- Một con vật các em nuôi trong nhà như con mèo, con chó… chết các em đem đi chôn, sau một thời gian dài các em đào lên thì còn thấy gì nữa không ? (Không nó đã trở thành đất rồi).

 - Các em đã nhìn thấy người ta cải táng nghĩa là đào mộ lên đem xác người hay thu gom những gì còn sót lại đem đi chôn chỗ khác chưa? Các em thấy xác người ta có còn y như vừa mới chết không ? Không, nhất là những người đã chết lâu năm, họ chỉ còn lại một chút xương hoặc không còn gì.

        Như thế khi ta chết, được đem đi chôn trong lòng đất hoặc đem đi thiêu thì thân xác ấy sẽ trở về cát bụi. Chờ đến ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang, tức là ngày tận thế, ngày tận cùng của thế giới, thì thân xác chúng ta được Chúa cho sống lại, kết hợp với linh hồn của mình để chịu phán xét và sẽ được thưởng phạt công khai.

Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Ngày tận thế là ngày nào ?

- Ngày tận thế có phải là ngày đáng sợ, mọi sự bị phá hủy hết không ? Không, đó là ngày Chúa đổi mới mọi sự, là ngày mọi loài mọi vật được cứu, là ngày không còn đau khổ, nước mắt, sự chết nữa, đó là ngày cứu độ, ngày vui mừng.

Các em hãy mở sách Chúa nói với trẻ em đoạn 98 trang 94 và cùng đọc để biết về ngày tận thế.

Đọc chung câu 2.

* Câu 3 :Phán xét chung và phán xét riêng khác nhau thế nào ?

- Có khi chúng ta nói: chúng ta ở riêng một mình, riêng mình em được lãnh thưởng, riêng mình em được đi công viên, vậy riêng là mấy ? (Là một). Ngược lại, chung là nhiều hay ít ? (Là nhiều, nhiều người làm chung, nhiều bạn học chung…).

- Vậy phán xét riêng là phán xét mấy người ? (Là một người), phán xét chung là phán xét mấy người ? (Nhiều người). Thế thì phán xét riêng và phán xét chung có khác nhau không? (Có, phán xét riêng là phán xét từng người ngay khi chết, còn phán xét chung thì xảy ra vào ngày tận thế).

Đọc chung câu 3.

* Câu 4 : Để chờ đón ngày Chúa trở lại, ta phải làm gì ?

-Ba má đi xa, trước khi đi có dặn : “Khi nào Ba má về ai ngoan sẽ được thưởng còn ai hư hỏng sẽ bị phạt. Các con ở nhà hãy ngoan ngoãn, yêu thương nhau, trông coi nhà cửa cho cẩn thận.” Để làm vui lòng ba má, để không bị phạt khi ba má trở về các em có làm theo lời ba má dặn không ? (Có).

Vào ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Để đón chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang, chúng ta phải cố gắng sống xứng đáng là con Thiên Chúa, sống hoà thuận yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng thế giới này ngày một tốt đẹp hơn.

Đọc chung câu 4.

 

VI. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Bài học hôm nay cho chúng ta biết, ngay sau khi chết linh hồn mỗi người chúng ta ra trước toà Chúa để chịu phán xét riêng. Thân xác chúng ta sẽ trở về cát bụi, chờ ngày được Chúa cho sống lại kết hợp làm một với linh hồn để chịu phán xét chung và dẫn ta vào trời mới, đất mới. Ngày đó là ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Trong khi mong chờ ngày Chúa trở lại để dẫn đưa chúng ta vào trời mới đất mới, chúng ta phải cố gắng sống đẹp lòng Chúa để được Chúa dẫn vào quê hương đích thực là Nước Trời, nơi đó không còn đau khổ không còn phải chết nhưng là được sống đời đời. Trong tâm tình đó giờ đây chúng ta cùng dâng lời nguyện.

2/ Lời nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : "Thầy đi để dọn chỗ cho các con và Thầy sẽ trở lại để đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy". Xin cho mỗi người chúng con trong khi chờ ngày Chúa trở lại luôn biết sống đẹp lòng Thiên Chúa, sống hoà thuận yêu thương mọi người, cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để khi Chúa đến chúng con giống như những người lành được đứng bên phải Chúa, được Chúa chúc phúc và cho hưởng phần gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

 

VI. SINH HOẠT :   Băng reo :

- Ngày tận thế         - Chúa trở lại.

- Ngày tận thế         - Chúa phán xét.

- Ngày tận thế          - ta sống trong trời mới đất mới.

- Chúng em luôn       - mong chờ Chúa đến.

 

VII. BÀI TẬP : Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.

1/ Thân xác ta trở về ……….. chờ đến ngày………… sẽ được …………… kết hợp với …………. mà chịu phán xét chung.

2/ Ngày tận thế là ngày ………………của thế gian, lúc Chúa Giêsu trở lại ……… để phán xét chung hết …………… và cho mọi sự được………………… trong trời mới đất mới.

3/ Để đón chờ ngày Chúa …………….. ta phải :

-      Một là sống xứng đáng …………trên trời.

-      Hai là làm cho ……………… nhận biết …………… và yêu thương nhau.

-      Ba là …………… thế giới này tốt đẹp hơn để đón mừng ……………………. ngự đến.

 

VII. SỐNG LỜI CHÚA

Tuần này em quyết tâm giúp tất cả mọi người cần đến sự giúp đỡ của em.

 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa Giêsu, hằng ngày Chúa ban cho chúng con có rất nhiều cơ hội để chúng con biểu lộ lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh em. Nhưng phải thành thật thú nhận rằng chúng con đã bỏ qua tất cả, chúng con xin lỗi Chúa. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tận dụng tất cả những cơ hội Chúa ban để thể hiện lòng yêu mến của chúng con đối với Chúa qua việc chúng con giúp đỡ tất cả những người xung quanh, dù chỉ một bát nước hay một lời chỉ đường. Xin Chúa giúp chúng con.

Đọc kinh Sáng danh

 


Mục Lục