Bài 11 :

 

SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA

 

- Lời Chúa :  Mc 9, 2-8.

- Ý chính : Ta phải noi gương bắt chước Chúa Giêsu và sống theo lời Ngài dạy, để luôn đẹp lòng Cha trên trời.

- Giáo cụ trực quan : * Tranh Chúa Giêsu biến hình trên núi (số 80)

                            * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 67 trang 56.

 

PHẦN HỌC SINH

“Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.

(Mc 9,2-8)

 

1- H. So với mọi loài trên trái đất / loài người được Thiên Chúa yêu thương thế nào ?

T. Loài người được Thiên Chúa yêu thương nhất. Chỉ có loài người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa / và còn được Chúa cho làm con cái của Ngài.

2- H. Để sống xứng đáng là hình ảnh Thiên Chúa / là con ngoan của Cha trên trời / ta phải noi gương bắt chước ai ?

T. Ta phải noi gương bắt chước Chúa Giê-su / và sống theo lời Ngài dạy bảo / để luôn đẹp lòng Cha trên trời.

3- H. Vì sao ta phải noi gương bắt chước Chúa Giê-su ?

T. Vì Chúa Giê-su chính là Con Thiên Chúa / đã xuống thế làn người / để nêu gương và dạy bảo ta / biết sống làm con cái Thiên Chúa.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến thánh hoá chúng con, xin soi sáng cho chúng con biết đón nhận Lời Chúa và sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Hát cầu xin Chúa Thánh Thần.

 

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Khi ta chết thân xác ta sẽ ra sao ?

- Trong khi mong chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang ta phải làm gì ?

+ Kiểm tra điều đã quyết tâm.

 Trong tuần vừa qua các em đã giúp đỡ cha mẹ, bạn bè, người tàn tật lần nào chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Người ta kể lại rằng : Thánh Antôn ẩn tu đã đến gặp một người thợ giầy, vì nghe đồn rằng người thợ giầy này có một đời sống đạo đức lạ thường. Khi được hỏi đâu là bí quyết để nên thánh người thợ đóng giầy đáp gọn lỏn : "Tôi chỉ biết đóng giầy."

Ngạc nhiên Thánh Antôn vặn hỏi: Nếu chỉ có thế thì làm sao gọi là thánh thiện được, tôi đây luôn tưởng nghĩ đến Chúa từng giây từng phút. Ông có bí quyết gì khác nữa không ?

Người thợ giày giải thích : Tôi làm việc 8 giờ, cầu nguyện 8 giờ, và ngủ nghỉ 8 giờ.

Thánh Antôn cũng chưa cho đó là cuộc sống lý tưởng Ngài hỏi tiếp : Vậy ông sống đức khó nghèo như thế nào ?

Người thợ giầy đáp : Tôi dâng cho Giáo Hội một phần ba của cải của tôi, một phần ba tôi bố thí cho người nghèo, còn một phần ba tôi giữ lại cho tôi. Thánh nhân cũng chưa cho đó là bí quyết nên thánh trọn hảo, bởi vì chính Ngài đã phân phát tất cả của cải của Ngài cho Giáo Hội và cho người nghèo.

Song vì Thánh nhân vẫn hỏi mãi nên người thợ đóng giầy mới nói : Mặc dù tôi phân phát tất cả số tiền lương cho người nghèo, cho Giáo Hội, tôi dành thời giờ cho công việc, cho cầu nguyện, nhưng tôi vẫn không sao ngủ yên được khi tôi nhìn thấy cảnh nghèo khó chung quanh tôi, nhìn thấy nhiều người sống chưa xứng đáng là con Chúa, nên tôi đã thưa với Chúa : “Chúa ơi ! Chúa cho con chết đi còn hơn để con thấy những người khốn khổ, những người sống tội lỗi mà con không sao giúp được họ...”

Nghe đến đấy Thánh Antôn bỏ ra về. Ngài chợt hiểu rằng Ngài chưa đủ thánh thiện như người thợ giầy này đến độ dám hy sinh mọi sự kể cả mạng sống mình vì người nghèo, vì những người tội lỗi.

Các em thân mến! Để có thể sống xứng đáng là con Thiên Chúa thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải lắng nghe và làm theo lời Chúa Giêsu dậy như đoạn Lời Chúa các em được nghe sau đây.

 

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Mc 9, 2-8.

 

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Tin Mừng theo Thánh Máccô cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi đâu ? (Đi lên núi cao cho các ông xem thấy Chúa biến hình).

Các em hãy nhìn vào bức tranh này và trả lời cho anh (chị):

- Khi Chúa biến hình các ông thấy Chúa như thế nào ? Có ai ở với Chúa Giêsu không ? (Các ông thấy áo Người trở nên rực rỡ trắng tinh, thấy ông Êlia và ông Môsê hiện ra đàm đạo với Người).

- Đang lúc các ông còn đang kinh hoàng thì điều gì đã xảy ra? (Có một đám mây bao phủ và từ trong đám mây có tiếng phán rằng : "Đây là Con Ta yêu dấu hãy vâng nghe Lời Người".)

* Cùng đọc Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 67 trang 65.

Như thế lời Chúa Cha cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính là người Con yêu dấu của Chúa Cha, là người Con luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, chúng ta hãy vâng nghe và sống như lời Chúa Giêsu dậy để chúng ta xứng đáng là con Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng là con của Chúa? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phần bài học sau đây.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 : So với mọi loài trên trái đất, loài người được Thiên Chúa yêu thương như thế nào ?

- Các em thấy trong mọi loài mọi vật Thiên Chúa dựng nên thì loài nào biết nói, biết suy nghĩ để chế tạo ra máy móc, để sản xuất ra lương thực cho mình và cho người khác? (Loài người).

- Loài nào biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn ? (Loài người).

- Vì sao loài người lại được Thiên Chúa ban cho những khả năng cao quý như vậy ? Anh (chị) giải thích : Vì loài người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương nhất, được dựng nên giống hình ảnh Người và cho chúng ta được làm con của Người.

Các em đã được nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ chưa ? (Chưa). Ta không nhìn thấy Thiên Chúa được vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng nghĩa là không có hình hài như ta. Chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa được vậy sao chúng ta biết chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa ? Các em nghe anh (chị) giải thích việc Thiên Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh Thiên Chúa :

-      Thứ nhất : Thiên Chúa ban cho con người có trí khôn, có lý trí biết suy nghĩ, biết phân biệt đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, biết làm điều tốt tránh xa điều xấu.

-      Thứ hai : Ngài cho ta được tự do, tự do chọn lựa, tự do suy nghĩ, tự do hành động.

-          Thứ ba : Ngài ban cho ta có một trái tim biết yêu thương.

Đọc chung câu 1.

* Câu 2, 3 : Đểå sống xứng đáng với tình thương của Chúa ta phải sống thế nào ?

- Một người lạ đến hỏi các em : Ba em ở nhà thích ăn món gì ? Thường hay đi đâu ? Điều gì làm cho Ba vui nhất ? Các em có trả lời được không ? (Có).

- Vì sao em biết được ? (Vì em là con của ba)

- Để sống xứng đáng là con ngoan của ba hằng ngày em phải làm gì ? (Để các em tự trả lời).

- Chúa Giêsu có Cha không ? (Có). Ai vậy ? (Chúa Cha).

-Chúa Cha có hài lòng về Chúa Giêsu không ? (Có). Vì sao ? (Vì Chúa Giêsu luôn làm theo điều Cha dậy).

Do đó để sống xứng đáng là con của Cha trên trời, dựa vào Lời Chúa các em vừa nghe, Lời Chúa các em vừa đọc, các em cho anh (chị) biết ta phải noi gương bắt chước ai ? (Noi gương bắt chước Chúa Giêsu).

Đọc chung câu 2, 3.

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Loài người được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài dựng nên giống hình ảnh Ngài, cho làm con Ngài. Để trở nên người con hiếu thảo của Ngài, Ngài đã chỉ cho ta một phương thế : nghe và làm theo lời Con của Ngài là Chúa Giêsu. Trong tâm tình chúc tụng và tạ ơn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện :

Lậy Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng thương xót, Cha đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Cha, cho chúng con được làm con của Cha. Xin cho chúng con luôn biết vâng nghe và thực hành lời Chúa Giêsu Con Cha chỉ dậy, để mỗi người chúng con trở nên giống Chúa Giêsu hơn, xứng đáng là con Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô …

 

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Em giống         - Chúa Kitô.

- Bạn giống        - Chúa Kitô.

- Chúng ta         - Giống Chúa Kitô.

- Chúng ta là      - Con Thiên Chúa.

 

VII. BÀI TẬP

Em hãy đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào câu nào sai.

¨  1/  Loài người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

¨  2/ Em được Thiên Chúa dựng nên giống Thiên Chúa ở đôi mắt và cái miệng.

¨  3/ Để xứng đáng là con ngoan của Cha trên trời, em phải noi gương bắt chước Chúa Giêsu.

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Để trở nên giống Chúa Giêsu : hiền lành và khiêm nhường trong lòng, tuần này em quyết tâm không nổi nóng với bất cứ ai khi người ấy xúc phạm đến em.

 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Thiên Chúa là Cha, chúng con xin cảm tạ Cha đã cho chúng con được làm người và được làm con của Cha, là em Đức Giêsu và là anh chị em với nhau. Xin cho chúng con hằng ngày luôn ý thức được điều này để chúng con luôn cố gắng sống yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô …

 Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục