BÀI 15 :

KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ

 

- Lời Chúa : Mc 12, 28- 30.

- Ý chính : Ta phải kính mến Thiên Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự.

- Giáo cụ trực quan : Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 68 trang 66 (từ đầu đến …. của ngươi).

 

PHẦN HỌC SINH

Điều răn thứ nhất là : “Hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa của con hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết cả sức lực con”

(x. Mc 12, 28-30)

 

1- H. Kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự là thế nào ?

T. Là luôn biết ơn và dành ưu tiên cho Thiên Chúa / trong mọi điều ta nghĩ / mọi lời ta nói / và mọi việc ta làm.

2- H. Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta nghĩ, nghĩa là làm sao ?

T. Là thường xuyên hướng lòng về Chúa, yêu mến Chúa trong mọi việc ta làm / để tôn vinh danh Chúa hơn.

3- H. Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta nói, nghĩa là làm sao ?

T. Là không gọi tên Chúa cách bất kính / nhưng dùng lời nói để ca tụng Chúa / và rao truyền cho mọi người biết Chúa.

4. H. Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta làm, nghĩa là làm sao ?

T. Là dành những giờ thuận tiện nhất trong ngày / để gặp gỡ Chúa / và dành ngày chúa nhật để thờ phượng Chúa.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa Giêsu, chúng con có thể vui chơi suốt cả ngày mà không thấy ngại, nhưng một tuần chúng con chỉ có một giờ học Giáo lý vậy mà chúng con thấy khó khăn nặng nề quá, chúng con thành thật xin lỗi Chúa, xin chúa tăng thêm sức mạnh giúp chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cụ thể là qua việc chúng con học hỏi Giáo lý.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Làm sao ta biết được luật Chúa ?

- Ta có phải nghe tiếng lương tâm không ?

- Mười Điều Răn là những điều nào ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

- Trong tuần qua, mỗi khi làm việc gì các em có cầu nguyện : "Lạy Chúa, con làm việc này vì yêu mến Chúa và các linh hồn.” không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa : Truyện thánh tử đạo Laurensô Ngôn.

Laurensô Ngôn sinh năm 1840 trong một gia đình đạo đức thuộc giáo xứ Lục Thuỷ, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, một xứ đạo lâu đời của địa phận Trung. Anh lập gia đình và là một gia trưởng yêu thương vợ con.

Cuộc bách hại đạo thời vua Tự Đức ngày càng khốc liệt, vào giai đoạn cao điểm này anh Laurensô Ngôn bị bắt lần thứ hai ngày 8/9/1861. Anh bị giải về phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trong tù, vì lo lắng cho gia đình nên anh trốn về để trấn an và khuyến khích cha mẹ vợ con bền chí trung thành với đức tin rồi trở lại trại giam.

Quan truyền lệnh đóng gông và giải anh sang nhà giam An Xá thuộc huyện Đông Quan. Trong tù anh Ngôn chịu nhiều khổ nhục vì danh Thầy Chí Thánh, thế mà anh vẫn chưa lấy làm đủ, anh còn ăn chay mỗi tuần ba lần, anh luôn an ủi khích lệ các bạn tù can đảm chấp nhận mọi cực hình, đừng bao giờ xúc phạm đến Chúa, hãy bền vững kiên trì dù bị đòn đánh tra tấn dã man. Lần kia, quan án gọi anh và dụ dỗ : “Anh còn trẻ (22 tuổi) sao lại dại dột muốn chết, hãy bước qua Thập Giá anh sẽ được tha về với gia đình”. Nhưng anh trả lời : "Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa tể trời đất, Thập Giá là phương tiện Thiên Chúa dùng để cứu chuộc nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Nếu quan cho tôi sống, tôi cảm ơn quan, còn không tôi vẫn vui lòng chịu chết vì Chúa tôi ! ".

Trong một cuộc tra tấn khác, khi quân lính tìm cách bắt anh chà đạp lên Thánh Giá thì lúc đó anh lại quỳ xuống và kính cẩn thờ lạy Thánh Giá. Thái độ trung tín hiên ngang đó khiến các quan càng tức giận và lên án trảm quyết anh, trước sự chứng kiến của hai người thân là mẹ anh và người vợ hiền vào ngày 22/5/1862.

Ngày 29/4/1951 tại Đền Thờ Thánh Phêrô, người thanh niên can trường Laurensô Ngôn được Đức Thánh Cha Piô XII tôn lên bậc Chân Phước (Được ĐTC Ga-Pl.2 phong Hiển Thánh : 19/6/1988).

Các em thân mến, thánh Laurensô Ngôn là người đã kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết cả sức lực cho tới chết. Để hiểu rõ ta phải kính mến Chúa trên hết mọi sự là như thế nào, anh (chị) mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Mc 12, 28-30.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được trích Tin Mừng theo Thánh nào ? (Trích Tin Mừng theo thánh Maccô).

- Khi thấy Chúa Giêsu đối đáp hay thì một người kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về điều gì ? (Trong các điều răn điều nào quan trọng nhất ?).

-Chúa Giêsu trả lời với người này như thế nào ? (Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng hết linh hồn và hết sức ngươi).

* Đọc Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 68, trang 66.

- Lời Chúa nói với chúng ta : chúng ta phải kính mến Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức trên hết mọi sự. Đây là điều răn quan trọng nhất.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

* Câu 1 : Kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự là thế nào ?

-Trong gia đình, các em yêu thương ai nhất ? (Yêu thương ba má nhất).

- Yêu thương ba má nhất thì em phải làm gì để tỏ cho ba má biết là em yêu thương ba má ? Các em có hay nghĩ đến ba má không, có làm điều tốt để ba má vui lòng không ?

- Thiên Chúa Ngài muốn chúng ta phải kính mến Ngài hết lòng, hết sức trên hết mọi sự thì chúng ta phải làm gì ?

Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta nghĩ nghĩa là làm sao ?

-Thương ba thương má nhất thì khi ba má đi xa em có nhớ ba má không ? (Có).

-Khi nhớ ba má em thường hay làm gì để đỡ nhớ ba má? (Nghĩ về ba má, xem hình của ba má, làm theo những lời ba má dậy).

Cũng vậy, dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta nghĩ là luôn hướng về Thiên Chúa, lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Chúa trong những việc ta làm.

Đọc chung câu 2.

*Câu 3 : Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta nói nghĩa là làm sao ?

- Yêu thương ba má thì em có bao giờ nói xấu ba má không ? Có dùng những lời nói thô tục để trả lời ba má không ? Có được cãi lại lời ba má không ? (Không).

Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi lời ta nói là không được dùng lời thô tục bất xứng để gọi tên Thiên Chúa, phải lắng nghe và rao truyền Lời Chúa cho mọi người, không được lấy tên Chúa ra để nói chơi, biết dành thời giờ để thưa chuyện với Chúa.

Đọc chung câu 3.

* Câu 4 : Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta làm nghĩa là làm sao ?

- Yêu thương ba má thì khi ba má bảo em làm việc em có nghe theo không ? Em có vùng vằng khi làm việc không ? Có được hờn giận ba má không? Có được bỏ nhà đi không ? (Không).

-Yêu thương ba má thì trước khi làm việc gì có nên hỏi ý kiến ba má không ? (Có).

-Vậy ta phải có thái độ nào khi nói cũng như khi làm việc với ba má ? (Ta phải lễ phép thưa gửi với ba má, không đuợc cãi lời ba má, vui vẻ làm những việc ba má nhờ chúng ta).

Cũng vậy, dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi việc ta làm nghĩa là dành thời giờ thuận tiện nhất trong ngày như sáng khi thức dậy, tối trước khi đi ngủ để gặp gỡ Chúa, hỏi ý kiến Chúa, xin ơn Chúa giúp ta sống một ngày, làm việc một ngày cho tốt đẹp. Một tuần dành riêng ngày Chủ Nhật để thờ phượng Chúa qua việc tham dự Thánh lễ.

Đọc chung câu 4.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Bài học hôm nay dậy chúng ta phải kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, thường xuyên hướng lòng về Chúa, yêu mến Chúa trong mọi công việc ta làm. Dùng miệng lưỡi để ca tụng Thiên Chúa, dành thời giờ trong ngày để gặp gỡ cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng với cuộc sống bận bịu, nhộn nhịp làm chúng ta thờ ơ quên đi bổn phận là phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Giờ đây chúng ta thành thật xin lỗi Chúa và xin Chúa ban ơn giúp chúng con chu toàn bổn phận của mình đối với Chúa.

2/ Lời nguyện.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã dậy chúng con: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi". Xin cho mỗi người chúng con dù khi làm việc hay khi vui chơi, khi học tập cũng như khi nghỉ ngơi chúng con luôn hướng về Chúa, gặp gỡ Chúa và thi hành Lời Chúa trước hết và trên hết, để khi chúng con làm việc chúng con làm vì yêu Chúa, khi chúng con vui chơi chúng con được vui với Chúa, khi chúng con học chúng con học cùng Chúa, khi chúng con nghỉ ngơi chúng con được nghỉ ngơi trong Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống …

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Ta kính mến           - Thiên Chúa.

- Ta hướng lòng lên - Thiên Chúa.

- Ta ca tụng             - Thiên Chúa.

- Ta thờ lậy              - Thiên Chúa.

VII. BÀI TẬP

Các em cho anh (chị) biết các bạn sau bạn nào có lòng kính mến Thiên Chúa nhiều hơn :

1- Bạn A : Hằng ngày luôn nghĩ đến Chúa, hướng lòng lên Chúa, làm mọi việc vì lòng yêu mến.

2- Bạn B : Hằng ngày thường hay nóng giận, cho mình là hơn hết, ích kỷ không nghĩ đến người khác.

3- Bạn C : Hằng ngày dành những thời giờ rảnh rỗi để gặp gỡ cầu nguyện với Chúa.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Em quyết tâm tỏ lòng kính mến Thiên Chúa qua việc : Sáng thức dậy, tối trước khi đi ngủ; trước và sau mỗi bữa ăn; trước và sau khi làm bất cứ việc gì em cũng làm Dấu Thánh Giá, đọc kinh cầu xin ơn Chúa để mọi công việc em làm, mọi lời em nói, những điều em nghĩ được đẹp lòng Chúa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng con, Chúa muốn chúng con kính mến và tôn thờ chỉ mình Chúa là Thiên Chúa duy nhất hết lòng, hết sức trên hết mọi sự. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều chúng con đã quyết tâm. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo phù giúp chúng con.

Đọc kinh Sáng danh


Mục Lục