Bài 22 :

BÍ TÍCH RỬA TỘI CHO TA ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA

 

- Lời Chúa : Rm 6, 3- 4.

- Ý chính : Bí tích Rửa tội làm cho ta trở nên con Thiên Chúa.

- Giáo cụ trực quan :  * Tranh Chúa Giêsu chịu phép Rửa, số 59.

                            * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 91 trang 87.

PHẦN HỌC SINH

BÍ TÍCH RỬA TỘI

CHO TA ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA.

 

“Nhờ phép Rửa tội, chúng ta cùng sống lại với Đức Ki-tô để sống cuộc đời mới”.  (x.Rm 6, 3-4)

 

1- H. Chúng ta được gia nhập Hội thánh khi nào ?

T. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội.

2- H. Chúa Giê-su lập bí tích Rửa tội để làm gì ?

T. Để ta đưpực sinh lại làm con của Chúa Cha / và được gia nhập vào Hội Thánh / làm chi thể của Ngài.

3- H. Trước khi được Rửa tội, ta thề hứa những gì ?

T. Ta thề hứa từ bỏ ma quỷ / xa lánh mọi tội lỗi / và tuyên xưng đức tin mà Hội Thánh đã truyền cho ta.

4- H. Bí tích Rửa tội tẩy rửa ta sạch những tội nào ?

T. Bí tích Rửa tọi tẩy rửa ta sạch tội tổ tông / và các tội riêng ta đã phạm / cùng tha mọi hình phạt của các tội ấy.

5- H. Được gia nhập vào Hội thánh ta phải làm gì ?

T. Ta luôn sống theo lời Hội Thánh dạy / để xứng đáng là con cái Chúa Cha, là chi thể của Chúa Ki-tô và đền thờ của Chúa Thánh Thần.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Chúa Giêsu, nhờ Bí tích Rửa tội chúng con được làm con Thiên Chúa, được tham dự vào sự sống mới của Ba Ngôi Thiên Chúa, xin ban ơn cho chúng con để chúng con biết lắng nghe Lời Chúa dậy, học và thực hiện những điều chúng con đã hứa trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Chúa Giêsu đã lập ra những phương tiện nào để ta gặp gỡ Ngài ?

- Bí tích là gì ?

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần vừa qua các em có thực hiện quyết tâm đi tham dự Thánh lễ hai lần để gặp gỡ Chúa không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Trong một ngôi làng nọ, có một ông lão đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt dịu hiền như đang chờ đợi ai, mặc dù cơn bệnh đang hoành hành thân xác ông...

Một em  đến thăm ông lão, cất tiếng hỏi :

- Thưa ông, năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi?

- Được 5 tuổi, ông lão trả lời.

Em nhỏ vô cùng ngạc nhiên băn khoăn suy nghĩ thì ông lão ôn tồn nói : Ông có mặt ở đời này 75 năm rồi, nhưng ông chỉ mới được sinh lại làm con Thiên Chúa nhờ Bí tích Rửa tội cách đây 5 năm...

Như lời ông lão nói đó các em : khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội là lúc chúng ta được Thiên Chúa sinh ra trong sự sống mới, thuộc về Thiên Chúa, có sự sống đời đời, được làm con Thiên Chúa, là anh em với nhau trong Hội Thánh. Điều này được Thánh Phaolô khẳng định khi Ngài viết thư gửi cho tín hữu Rôma.

Mời các em cùng đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Rm 6, 3- 4.

IV. GIẢI THÍCHLỜI CHÚA.

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong sách nào ? (Trích trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Rôma).

-Thánh Phaolô cho chúng ta biết khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để được thuộc về Đức Kitô là chúng ta được dìm vào cái gì (Được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô).

-Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô, được mai táng với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ được làm sao với Đức Kitô ? (Chúng ta cũng sẽ được sống một đời sống mới như Đức Kitô).

Như thế, Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Rôma cho chúng ta biết : Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội là chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy nghĩa là được dìm vào trong cái chết của Người, được mai táng với Người, được sống lại cùng Người. Nói cách khác, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội là lúc chúng ta từ bỏ con người tội lỗi, con người cũ trở nên con người mới, lãnh nhận sự sống mới, sự sống của Chúa, được làm con Thiên Chúa, là anh em với nhau trong Hội Thánh.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1, 2 : Chúa Giêsu lập Bí tích Rửa tội để làm gì ?

-Các em đã lãnh nhận Bí tích rửa tội chưa ? (Rồi). Khi nào ? (Khi còn bé). Các em đã trở nên con Thiên Chúa chưa ? (Đã trở nên con Thiên Chúa rồi).

- Khi tay chân quần áo các em bẩn, các em dùng gì để rửa cho sạch vết bẩn (Dùng nước).

- Khi một bông hoa, một cấy cảnh bị héo do thiếu nước các em làm gì để cho chúng tươi lại ? (Dùng nước tưới cho chúng tươi lại).

Cũng vậy, nhờ nước thanh tẩy là ơn Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội, Thiên Chúa tẩy rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi làm cho ta được sinh lại làm con Thiên Chúa, được gia nhập vào Hội Thánh.

Đọc chung câu 1, 2.

* Câu 3 : Trước khi được rửa tộâi ta thề hứa những gì ?

Các em đã tham dự Thánh lễ Rửa tội cho người lớn chưa ? Trước khi ban Bí tích Rửa tội cho người lớn, linh mục hỏi người muốn lãnh nhận Bí tích Rửa tội : Có từ bỏ ma quỷ, xa lánh mọi dịp tội do ma quỷ gây ra không ? Có tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng không ? Người muốn lãnh nhận Bí tich Rửa tội phải xin từ bỏ tội lỗi   tuyên xưng đức tin thì mới được rửa tội.

Cũng thế khi các em lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các em còn nhỏ chưa nói được thì ba mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng đức tin thay cho các em.

Đọc chung câu 3.

* Câu 4 : Bí tích Rửa tội tha những tội nào ?

- Các em lãnh nhận Bí Tích Rửa tội khi còn nhỏ xíu, các em chưa có đủ trí khôn nên chưa làm điều gì xấu, chưa có tội tại sao lại phải chịu Bí tích Rửa tội để Chúa tha tội ? Chắc chắn các em phải có tội gì đó nên các em mới chịu bí tích Rửa tội. Vậy các em có tội gì ? (Tội tổ tông).

Đúng rồi, tội tổ tông là tội của ai ? (Tội của ông bà nguyên tổ Adong và Evà).

-Nhưng tại sao hết thảy chúng ta lại mắc tội của ông bà trong khi chúng ta không phạm tội đó ? (Tuy chúng ta không phạm tội nhưng chúng ta chịu ảnh hưởng của tội đó do ông bà truyền lại).

-Ảnh hưởng của tội nguyên tổ là gì ? (Là sống trong tình trạng tội lỗi, yếu đuối, hay sa ngã phạm tội, phải đau khổ và phải chết.)

- Đối với người lớn ngoài tội tổ tông còn có tội gì nữa không ? (Tội riêng của họ, do họ đã phạm).

- Vậy Bí tích Rửa tội tha những tội nào ? (Tha tội tổ tông và với những người lớn, Bí tích Rửa tội tha cả những tội họ đã phạm).

Đọc chung câu 4.

* Câu 5 : Được gia nhập Hội Thánh ta phải làm gì ?

-Khi tay chân được rửa sạch, quần áo các em mặc thì mới và sạch sẽ các em phải làm gì ? Có được nghịch đất để làm bẩn tay chân, quần áo không ? (Không, phải  giữ cho tay chân, quần áo sạch sẽ, không nghịch đất làm bẩn quần áo, tay chân).

Cũng vậy,  khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi, được trở nên trong trắng, trở nên thánh thiện xứng đáng là con Thiên Chúa, là anh em với nhau trong Hội thánh, chúng ta phải cố gắng giữ gìn cho tâm hồn luôn trong trắng và thực hành những điều Chúa và Hội thánh dậy.

V CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1/ Gợi tâm tình.

          Bài học hôm nay cho chúng ta biết, nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa thứ tha, rửa sạch mọi tội lỗi, làm cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa, là anh em trong một gia đình là Hội thánh. Trong tâm tình con thảo chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : “Ai không sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì không có sự sống đời đời”, chúng con là những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, được sinh lại bởi nước và Thánh Thần, có sự sống đời đời. Xin cho mỗi người chúng con hằng ngày luôn biết thực hiện những điều đã hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là từ bỏ ma quỷ, xa lánh các dịp tội và tin vào Thiên Chúa, để chúng con xứng đáng đón nhận mọi ơn lành Thiên Chúa  ban.  Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT :  Băng reo.

- Bí tích Rửatội       - Rửa sạch mọi tội lỗi.

- Bí tích Rửa tội      - Cho ta làm con Chúa.

- Bí tích Rửa tội      - Giúp ta trở nên anh em.

- Em quyết tâm     - Thực hiện điều đã hứa.

VII. BÀI TẬP : Đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào câu sai.

¨ 1/ Bí tích rửa tội rửa ta sạch tội tổ tông và các tội riêng ta đã phạm cùng tha mọi hình phạt bởi các tội ấy.

¨ 2/ Chúa Giêsu lập Bí tích Rửa tội để ta được sinh lại làm con Thiên Chúa, được gia nhập vào Hội Thánh.

¨ 3/ Chúng ta trở nên con Thiên Chúa, được gia nhập vào Hội thánh khi tham dự Thánh lễ.

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Các em đã được chịu Bí tích Rửa tội, đã trở nên con Thiên Chúa và trở nên anh em với người khác. Trong tuần này, các em hãy cố gắng ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự không gắt gỏng với cha mẹ và bạn bè.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy Chúa Giêsu, chúng con đã hứa với Chúa khi chịu Bí tích Rửa tội là chúng con chỉ tin và thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, quyết tâm từ bỏ ma quỷ, những cám dỗ của chúng để chúng con luôn xứng đáng là con Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện quyết tâm ấy qua việc ăn nói nhẹ nhàng lịch sự với cha mẹ, bạn bè.

Đọc kinh Sáng danh


Mục Lục