Bài 23 :

CHÚA GIÊSU LÀ BÁNH HẰNG SỐNG NUÔI DƯỠNG LINH HỒN TA

 

- Lời Chúa : Ga 6, 48- 59.

- Ý chính : Chúa Giêsu ban chính Mình và Máu Ngài làm của ăn, của uống nuôi sống linh hồn ta.

- Giáo cụ trực quan:  * Tranh Tiệc Ly (số 94)

                                      * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 65, trang 64.

 

PHẦN HỌC SINH

CHÚA GIÊ-SU LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

NUÔI DƯỠNG LINH HỒN TA.

 

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời, và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta”. 

(x.Ga 6, 48-59)

 

1- H. Trong ba năm giảng đạo, Chúa Giê-su đã hứa điều gì ?

T. Chúa Giê-su hứa sẽ ban bánh hằng sống / là chính Mình và Máu thánh Ngài / làm của nuôi linh hồn ta.

2- H. Chúa Giê-su đã nói thế nào về điều ấy ?

T. Ngài nói : “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt mình Ta”. (Ga 6, 51)

3- H. Để ban Mình và Máu thánh Ngài cho ta, Chúa Giê-su đã làm thế nào ?

T. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su đã biến đổi bánh miến rượu nho / thành Mình và Máu Ngài / đồng thời NGài cũng ban quyền cho các mon đệ / để họ tiếp tục điều Ngài làm.

4- H. Ngày nay trong thánh lễ, khi nào bánh và rượu được biến thành Mình và Máu thánh Chúa Giê-su?

T. Khi Linh mục đọc lời truyền phép : “Này là Mình Thầy … Này là chén Máu Thầy …”, thì nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, bánh và rượu liền biến thành Mình và Máu thánh Chúa Giê-su.

5- H. Việc Chúa Giê-su ngự trong hình bánh hình rượu để nuôi sống linh hồn ta / gọi là gì ?

T. Gọi là bí tích Thánh Thể hay là phép Mình Thánh Chúa.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con học về bí tích Thánh Thể. Xin Chúa soi sáng giúp chúng con hiểu rõ về bí tích này để chúng con biết yêu mến bí tích này và cố gắng chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận bí tích này vào cuối năm học này.

Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Chúa Giêsu lập Bí tích Rửa tội để làm gì ?

- Trước khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội ta thề hứa những gì ?

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua các em đã cố gắng ăn nói  nhẹ nhàng, lịch sự với cha mẹ và bạn bè chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một buổi sáng Chúa Nhật tại một họ đạo ở miền Bắc Châu Phi, có ba em nhỏ da đen (bố các em   người ngoại đạo chưa tin  vào Thiên Chúa) đến nhà nguyện của trung tâm để xin được Rước lễ...

Thấy trên mình các em còn hằn rõ những vết roi. Nhà truyền giáo hỏi các em :

- Ai vừa đánh các con thế ?

Em lớn nhất trả lời:

- Chúng con muốn đến nhà thờ để được Rước lễ, nhưng bố chúng con nói sẽ đánh chúng con nếu chúng con đi lễ. Chúng con đã chờ cho đến đêm xuống và chúng con trốn đi, nhưng rủi thay, bố chúng con bắt gặp và đánh chúng con. Tuy nhiên chúng con không giận bố chúng con và chúng con muốn rước lễ với bất cứ giá nào vì vậy chúng con đã đến được đây. Nghe vậy nhà truyền giáo nói với các em :

- Các con à ! Nếu khó khăn quá như thế thì các con không buộc phải đến nhà thờ đâu...

Nhưng một trong ba em bé trả lời ngay:

- Thưa cha, các trận đòn đó không ăn thua gì, không thấm vào đâu. Thưa cha, cơn đau  sẽ qua đi, nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể còn ở mãi trong lòng chúng con.

Quả là một niềm tin mạnh mẽ, một câu nói tuyệt vời phải không các em ? Để giúp các em hiểu vì sao các bạn ấy lại có một tình yêu, một niềm tin mạnh mẽ bất chấp mọi đau đớn, nguy hiểm tìm đến nhà thờ để được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, anh (chị) mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Ga 6, 48- 59

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Trong bài Tin Mừng các em vừa nghe, Thánh Gioan cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính là Bánh gì ? (Là Bánh Hằng Sống từ trời xuống).

-Ai ăn Bánh này thì sẽ được điều gì ? (Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời).

- Vì sao ăn Bánh này thì được sống muôn đời ? (Vì Bánh Chúa Giêsu ban chính là Thịt và Máu Ngài).

Đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 65, trang 64.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời và bánh Chúa Giêsu ban chính là Thịt và Máu Ngài. Để hiểu Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống ban sự sống đời đời cho chúng ta, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học sau đây.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1, 2 : Chúa Giêsu đã nói gì về việc Ngài là bánh nuôi dưỡng linh hồn ta ?

- Mỗi ngày gia đình các em họp nhau dùng bữa mấy lần? (Ba lần).

- Đó là những lần nào ? (Sáng, trưa, tối).

-Tạo sao chúng ta phải dùng bữa ? (Để nuôi thân xác, bồi dưỡng sức khỏe, làm cho thân xác ta lớn lên).

- Ngoài thân xác, con người còn có phần gì nữa? (Linh hồn).

- Để linh hồn được nuôi sống, lớn lên, linh hồn có cần của ăn không ? (Có).

- Vậy của ăn linh hồn là gì ? (Mình Máu Chúa Kitô).

- Tại sao ta biết của ăn linh hồn ta là Mình Máu Chúa Kitô ? [Vì chính Chúa Giêsu nói : “Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh Tôi sẽ ban chính là Thịt Tôi đây” (Ga 6, 51)]

Đọc chung câu 1,2.

* Câu 3 : Để ban Mình và Máu Ngài cho ta Chúa Giêsu đã làm thế nào ?

- Trong thực tế các em đã thấy ai  ăn thịt người chưa ? Chúng ta có được phép ăn thịt người không ? (Không).

- Vậy Chúa Giêsu có thể làm cách nào để chúng ta có thể ăn Thịt Máu Ngài ?

Chúa Giêsu đã biến bánh và rượu trở thành Thịt Máu Ngài. Ngài đã làm như thế này : Các em nhìn vào tranh về Bữa Tiệc Ly. Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, gọi là Bữa Tiệc Ly, bữa tiệc chia tay với các môn đệ để ra đi chịu chết cứu chuộc loài người, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và phán: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Sau đó Ngài cầm lấy chén rượu nho và phán: “Này là chén Máu Thầy sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội”. Tức khắc bánh rượu trở thành Thịt Máu Ngài. Ngài đã ban quyền cho các môn đệ tiếp tục làm điều này khi Ngài nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Đọc chung câu 3.

* Câu 4, 5 : Trong Thánh lễ, khi nào thì bánh rượu trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu ?

- Khi linh mục cầm lấy bánh rượu và đọc giống như lời Chúa Giêsu đọc trong Bữa Tiệc Ly: “Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy” đúng theo như Lời Chúa Giêsu đã truyền dậy.

- Việc Chúa Giêsu ngự trong hình bánh hình rượu để nuôi sống linh hồn ta gọi là gì ? (Bí tích Thánh Thể).

Đọc chung câu 4, 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1/ Gợi tâm tình.

Các em thân mến, để chúng ta được sống và sống đời đời, Chúa Giêsu đã lập ra Bí tích Thánh Thể là chính Mình và Máu Thánh Ngài làm của ăn nuôi sống linh hồn ta. Trong tâm tình tạ ơn, giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện.

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : “Mình Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống, ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta  thì sẽ được sống muôn đời”. Bây giờ chúng con chưa được rước Chúa, nhưng chúng con khao khát rước Chúa, xin Chúa ngự vào lòng chúng con cách thiêng liêng và giúp chúng con biết chăm chỉ học Giáo lý, cố gắng sống ngoan để cuối năm học này chúng con xứng đáng rước Chúa vào lòng, hầu được sống đời đời như Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT : Bài hát :  MAN-NA CHO EM.

VII. BÀI TẬP : Đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào câu sai.

¨1/ Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời.

¨2/ Trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu đã biến đổi bánh miến và rượu nho thành Mình và Máu Ngài.

¨3/ Trong Thánh lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép thì bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Đức Giêsu.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Tuần này em quyết tâm không nói chuyện nghịch phá trong nhà thờ khi tham dự Thánh lễ nhất là lúc linh mục đọc lời truyền phép để bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Giêsu.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con Chúa đã chấp nhận trở thành thứ bánh vật chất để ngự vào lòng chúng con, nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con biết nghiêm trang khi tham dự Thánh lễ và chịu khó học hỏi giáo lý về Bí tích Thánh Thể để chúng con xứng đáng rước Chúa vào cuối năm học này.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục