Bài 24 :

CHÚA GIÊSU ĐẾN VỚI TA TRONG THÁNH LỄ

 

- Lời Chúa : 1 Cr  11, 23- 26.

- Ý chính : Trong Thánh Lễ Chúa Giêsu đến ban cho ta Lời Ngài và Mình Máu Thánh Ngài.

- Giáo cụ trực quan : Sách Chúa nói với trẻ em, đoạn 80, trg 76.

 

PHẦN HỌC SINH

CHÚA GIÊ-SU ĐẾN VỚI TA TRONG THÁNH LỄ

 

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

(1 Cr 11, 23-26)

 

1- H. Dâng Thánh lễ là làm sao?

T. Là dâng chính Chúa Giê-su / và dâng cả bản thân ta / để thờ phượng và tạ ơn Thiên Chúa Cha.

2- H. Khi dâng Thánh lễ, ta được kết hợp với ai?

T. Ta được kết hợp với Chúa Giê-su / và mọi anh chị em trong Hội ThánH.

3- H. Trong Thánh lễ, Chúa Giê-su ban điều gì cho ta?

T. Trong Thánh lễ Chúa Giê-su ban cho ta lời Ngài /   Mình Máu thánh Ngài.

4- H. Ta phải lắng nghe lời Chúa thế nào?

T. Ta phải chăm chú lắng nghe các bài đọc Kinh thánh / và lời Linh mục giảng / để đem ra thực hành.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đến và hiện diện mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh Lễ, để chúng con được đón rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Nhưng để có thể được rước Chúa, chúng con phải học hiểu giáo lý và yêu mến Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng giúp chúng con học giáo lý tốt hơn.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn  bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Tuần trước các em đã học bài gì ?

- Để ban Mình và Máu Ngài cho ta, Chúa Giêsu đã làm gì ?

- Ngày nay trong Thánh lễ khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu thánh Chúa ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

 Trong tuần qua các em có nói chuyện nghịch phá trong nhà thờ khi tham dự Thánh lễ không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một cậu bé 10 tuổi, hầu như ngày nào cậu cũng giúp lễ mỗi buổi sáng và thường đi theo cha xứ đến với người bệnh tật. Vào một ngày mùa đông, cậu theo cha xứ đi ban các Bí tích cho bệnh nhân lần cuối, mỗi người cưỡi một con ngựa. Họ ra đi trong cái giá lạnh và xuyên qua cánh rừng đầy thú dữ. Từ xa hai người đã nghe tiếng hú của bầy thú hung dữ. Hai người nhìn thấy bầy thú tiến đến. Vị linh mục dừng cương lại, bầy thú xông vào cấu xé con ngựa. Lúc đó cậu bé nghĩ nếu cha xứ không đến với người bệnh được thì người ấy sẽ chết mà không được đón nhận các Bí tích, không được rước Chúa Giêsu. Nếu bầy thú bắt được hai cha con chắc chắn chúng sẽ ăn thịt và ăn luôn Mình Thánh Chúa . Cậu bé thưa với Chúa: “Xin cho con sức mạnh và lòng can đảm”, rồi cậu phóng lên lưng một con thú to và nói với cha: “Thưa cha xin cha hãy mang Chúa Giêsu đến cho người bệnh để họ được gặp Chúa kẻo…”

Đến đây, cha xứ không còn nghe được tiếng cậu bé nữa và thấy bầy thú cũng không còn làm dữ nữa vì chúng đã bắt được mồi. Sáng hôm sau, cha xứ tìm thấy mũ trùm đầu và khăn quàng cổ của cậu bé. Cha trân trọng mang chúng về như những di vật của một vị thánh.

Các em thân mến ! Qua câu chuyện các em vừa nghe, cậu bé giúp lễ đã tin chắc rằng Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể, nên cậu đã liều mình ngăn cản bầy thú dữ, để vị linh mục đem Mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân. Giờ đây, anh (chị) mời các em cùng đứng lên nghe Lời Chúa nói về Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  1 Cr 11, 23- 26.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Lời Chúa hôm nay được trích trong sách nào ? (Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô).

- Thánh Phaolô nhắc lại cho chúng ta biết điều gì ? (Ngài cho ta biết trong đêm bị trao nộp Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy).

- Cuối bữa ăn Chúa Giêsu làm gì ? (Người nâng chén và nói : Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới, mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để nhớ đến Thầy).

Đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 80, trang 76.

Như thế, Lời Chúa cho chúng ta biết : trong đêm bị trao nộp, Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể để biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu thánh Ngài làm của ăn nuôi sống linh hồn ta và Ngài đã truyền cho các môn đệ hãy làm việc này mà nhớ đến Ngài. Hội thánh đã làm việc này khi nào ? (Khi dâng Thánh lễ).

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 : Dâng Thánh lễ là làm sao ?

- Khi các em đi dâng hoa kính Đức Mẹ, các em phải có gì để dâng ? (Phải có nhiều hoa, nhiều nến).

-Vào ngày rằm, ngày lễ người ta đi chùa, lên đền thì người ta mang theo những gì ? (Mang theo hương để thắp, mang hoa quả để dâng).

- Còn chúng ta đi dâng lễ là dâng những gì cho Thiên Chúa  ? (Dâng chính Chúa Giêsu và bản thân ta lên Chúa Cha).

Đọc chung câu 1.

* Câu 2,3,4 : Trong Thánh lễ Chúa ban điều gì cho ta ?

- Các em đi tham dự Thánh lễ các em có thấy nhiều người không ? (Thấy rất nhiều người).

- Mọi người đều làm gì ? (Mọi người đều đọc kinh, ca hát, nghe Lời Chúa dậy và cùng ăn một tấm bánh là Thịt Máu Chúa Giêsu).

- Như thế, trong Thánh lễ Chúa ban cho ta điều gì ? (Lời Ngài và Thịt Máu Ngài)

- Chúng ta được nghe Chúa dậy và được ăn Thịt Máu Ngài, nên ta được kết hợp với ai ? (Với chính Chúa).

- Ngoài việc được kết hợp với Chúa ta còn được kết hợp với ai nữa? (Với những ngưiời khác trong Hội thánh).

- Vì sao ta được kết hợp với những người khác nữa ? (Vì tất cả cùng nghe Lời Chúa dậy và cùng ăn Thịt Máu Chúa).

- Vậy anh (chị) hỏi các em : Trong Thánh lễ, chúng ta nghe Lời Chúa nói khi nào ? (Khi nghe đọc các bài đọc Kinh Thánh và nghe linh mục giảng).

- Chúa nuôi chúng ta bằng Mình và Máu Ngài khi nào? (Khi ta rước lễ).

Như vậy, trong Thánh lễ Chúa Giêsu ban cho ta Lời Ngài và Mình Máu thánh Ngài làm của ăn nuôi sống linh hồn ta, vậy thì ta phải làm thế nào khi ta đi dâng lễ ? Có được nói chuyện không ? Có được đứng ở ngoài nhà thờ không ? Có bỏ về sớm không ? (Để các em tự trả lời).

Đọc chung câu 2,3,4.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1/ Gợi tâm tình.

Bài học hôm nay cho chúng ta biết mỗi khi ta dâng Thánh lễ ta được kết hợp làm một với Chúa Giêsu và mọi anh chị em trong Hội thánh. Trong Thánh lễ, chính Chúa Giêsu hiện diện ban Mình và Máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta qua linh mục và những thừa tác viên. Giờ đây trong tâm tình chúc tụng và cầu xin chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện.

Lậy Chúa Giêsu,  vì yêu thương chúng con Chúa đã lập ra Bí tích Thánh Thể để chúng con có cơ hội gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Chúa, ăn Thịt Máu Chúa để kết hợp  làm một với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết trân trọng yêu thích và năng tham dự Thánh lễ để chúng con được kết hợp làm một với Chúa. Được sống với Chúa ngay từ bây giờ. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

 

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Chúa mời em           - Dâng Thánh lễ.

- Chúa cho em           - Nghe Lời Chúa

- Chúa cho em           - Mình Máu Chúa.

- Chúng em quyết       - Năng dự lễ.

VII. BÀI TẬP.

Trong hai bạn A và B bạn nào là gương tốt cho em noi theo.

1/ Bạn A : Năng tham dự Thánh lễ, trong Thánh lễ bạn nghiêm trang lắng nghe Lời Chúa không nói chuyện. Về nhà bạn sống rất ngoan ngoãn luôn làm đẹp lòng Chúa và mọi người.

2/ Bạn B :  Ít đi lễ, mỗi khi đi lễ thì hay nói chuyện, về nhà thì hay đi chơi và trốn học.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Dâng lễ là dâng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và dâng chính bản thân ta cho Chúa. Vì thế, tuần này em quyết tâm làm một vài hi sinh nho nhỏ như bỏ ý riêng, làm theo lời cha mẹ bảo, tha thứ cho bạn bè khi bạn bè xúc phạm đến mình, nhịn một phần quà giúp người nghèo … và khi đi tham dự Thánh lễ, em sẽ dâng hi sinh ấy làm của lễ.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy Chúa Giêsu Thánh thể, chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội gặp Chúa qua việc chúng con lắng nghe Lời Chúa, chịu lấy Mình Máu Thánh Chúa khi tham dự Thánh lễ. Xin ban ơn cho chúng con biết yêu mến và năng tham dự Thánh lễ kèm theo những hi sinh nho nhỏ hằng ngày làm của lễ dâng Chúa.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục