Bài 25 :

CHÚA GIÊSU MUỐN NGỰ VÀO LÒNG TA

 

- Lời Chúa : Ga 6, 53- 58.

- Ý chính : Rước lễ là rước chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.

- Giáo cụ trực quan : * Tranh Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống (số 104)

* Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 65, trang 64.

PHẦN HỌC SINH

CHÚA GIÊ-SU MUỐN NGỰ VÀO LÒNG TA

 

          “Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống Máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi mình các ngươi”.

(x. Ga 6,53-58)

 

1- H. Chúa Giê-su nuôi ta bằng Mình và Máu Người khi nào?

T. Khi ta rước lễ.

2- H. Rước lễ là làm sao?

T. Rước lễ là rước chính Mình Máu thánh Chúa Giê-su.

3- H. Rước lễ có phải là ăn bánh thường không?

T. Không, vì sau lời Linh mục truyền phép / thì bánh và rượu đã trở nên Mình thật và Máu thật Chúa Giê-su

4- H. Khi bẻ Mình thánh Chúa ra, thì Chúa Giê-su có bị phân chia không?

T. Chúa Giê-su không bị phân chia / vì trong mỗi hình bánh hình rượu, dù rất nhỏ, đều có toàn vẹn Chúa Giê-su.

5- H. Khi rước lễ ta được ơn gì?

T. Ta được chính Chúa Giê-su ngự vào lòng, nhờ đó, được kết hiệp mật thiết với Ngài hơn.

6- H. Vì sao Chúa Giê-su muốn ngự vào lòng ta?

T. Vì Chúa Giê-su yêu thương ta, Ngài muốn sống trong ta / để làm cho ta được nên giống Ngài và được sống đời đời.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy Chúa Giêsu, chúng con sung sướng vì gần đến ngày chúng con được rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Nhưng chúng con thấy mình chưa thực sự xứng đáng đón rước Chúa, chúng con phải cố gắng nhiều hơn nữa nhất là trong việc học giáo lý, xin Chúa soi sáng và giúp chúng con trong giờ học này.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Dâng lễ là làm sao ?

- Trong Thánh lễ Chúa Giêsu ban điều gì cho ta ?

+ Kiểm tra quyết tâm :

Các em đã làm được những hi sinh nho nhỏ để dâng Chúa khi tham dự Thánh lễ trong tuần qua chưa ?

2/ Dẫn giải Lời Chúa.

Trong phòng mổ ở một nhà thương lớn ở miền Tây nước Đức, có một giáo dân kia phải chịu một cuộc phẫu thuật lưỡi rất phức tạp. Trước khi mổ, các bác sĩ và các phẫu thuật viên nói với bệnh nhân : “Nếu ông còn muốn ăn gì, uống gì, nói gì thì hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi giúp ông, vì trong vài phút nữa, ông sẽ không thể làm được điều đó nữa đâu.”

Bệnh nhân chậm rãi  nói : “Tôi muốn được rước Chúa Giêsu vào lòng tôi”. Một linh mục đến cho ông rước Mình Thánh. Sau khi rước Chúa xong ông liền cất tiếng nói lớn : “Chúc tụng Đức Giêsu Kitô”. Đó là những điều ông mong ước, muốn ăn, muốn nói. Xúc động, các bác sĩ và những người có mặt đồng thanh đáp lại: “Cho đến muôn đời. Amen”.

Các em thân mến ! Câu chuyện trên cho chúng ta thấy điều mong muốn nhất của bệnh nhân là được rước Chúa Giêsu ngự vào lòng, được chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa. Còn các em, các em có muốn được rước Chúa Giêsu vào lòng không ? Được lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa ngay từ bây giờ và mãi mãi không ? Để giúp các em hiểu và trả lời được điều này anh (chị) mời các em cùng đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Ga 6, 53- 58.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã nói điều gì ? (Chúa Giêsu đã nói : “Thật, Tôi bảo thật các ông,  nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì được sống muôn đời và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”). Vậy Con Người ở đây là ai các em có biết không? (Con Người chính là Đức Giêsu Kitô).

Cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 65 trang 64.

Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Thịt và uống Máu Ngài thì sẽ được sống muôn đời, và Thịt Ngài thật là của ăn và Máu Ngài thật là của uống.

Các em hãy nhìn lên bức tranh này, Chúa Giêsu hai tay đang cầm miếng bánh đã bẻ ra. Miếng bánh bị bẻ ra diễn tả Chúa Giêsu chịu chết để cứu chuộc chúng ta làm cho chúng ta được sống đời đời. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã làm cho tấm bánh trở nên thân mình Ngài đang chịu chết để cứu ta và đang sống lại để làm cho chúng ta được sống. Ngài là bánh ban sự sống. Ngài muốn ngự vào lòng ta để ban sự sống cho ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nữa về tấm bánh ban sự sống ở phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1,2,3 : Khi nào các em được ăn Thịt và uống Máu Con Người ? (Khi ta rước lễ).

-Tại sao khi ta rước lễ lại là lúc ta được ăn thịt và uống máu Con Người ?

Anh (chị)  giải thích : Vì trong Thánh lễ khi linh mục cầm lấy bánh, cầm lấy chén rượu đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy…, này là Máu Thầy …” thì bánh rượu liền trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, không còn là bánh rượu thường nữa, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

-Vậy khi ta rước lễ có phải là ăn bánh không ? (Không, nhưng là chính Chúa Kitô).

Đọc chung câu 1.2.3.

* Câu 4 : Khi bẻ Mình Thánh ra thì  Chúa Giêsu có bị phân chia không ?

Các em có biết khi nào Mình Thánh Chúa được bẻ ra không ? Trước khi chủ tế đưa Mình Thánh Chúa lên cao và đọc : “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”-(cộâng đoàn hát : “Lậy Chiên Thiên Chúa…”) thì chủ tế bẻ Mình Thánh làm đôi, sau đó bẻ một chút bỏ vào Chén Máu Thánh. Hoặc khi có đông người rước lễ mà lại có ít Mình Thánh Chúa, linh mục bẻ Mình Thánh nhỏ ra để có đủ phần cho mọi người.

- Vậy khi bẻ Mình Thánh Chúa ra thì  Chúa Giêsu có bị phân chia thành phần đầu, phần tay-chân không ? (Không, mỗi phần nhỏ đều có đầy đủ toàn vẹn  Chúa Giêsu).

Đọc chung câu 4.

* Câu 5, 6 : Vì sao  Chúa Giêsu muốn ngự vào lòng ta ?

-Hằng này các em ăn cơm, ăn bánh, ăn kẹo… những thức ăn đó đi đâu ?

(Vào trong bao tử, nhờ bộ máy tiêu hóa những thức ăn đó được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên).

Cũng vậy, khi ta rước lễ là ta rước chính  Chúa Giêsu. Chúa ngự vào lòng ta, làm cho ta được kết hợp mật thiết với Chúa, được nuôi dưỡng bằng sự sống của Chúa, được ở trong Chúa, nên một với Chúa và trở nên giống Chúa.

Đọc chung câu 5.6.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1. Gợi tâm tình,

Vì yêu thương chúng ta, muốn sống trong chúng ta, Chúa Giêsu đã biến bánh rượu tầm thường nên Mình Máu Chúa để ngự vào lòng chúng ta. Nên mỗi khi chúng ta rước lễ là chúng ta rước chính  Chúa Giêsu  vào lòng chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ tri ân chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện.

Lậy  Chúa Giêsu, Chúa đã nói : “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời”. Xin cho mỗi người chúng con  luôn biết ước ao và chuẩn bị cho ngày chúng con được rước Chúa bằng việc chăm chỉ học giáo lý, chăm đi tham dự Thánh lễ và sửa đổi đời sống cho tốt, để chúng con xứng đáng được rước Mình Máu Thánh Chúa là của ăn nuôi sống linh hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Chúa mời em - Đón rước Chúa.

- Để cho em     - Sống với Chúa.

- Để cho em     - Sống như Chúa

- Để em thành - Con Thiên Chúa.

VII. BÀI TẬP : Đánh dấu + vào câu đúng, dấu vào câu sai.

¨ 1/ Rước lễ không phải là ăn bánh thường vì sau lời linh mục truyền phép bánh và rượu đã trở nên Mình và Máu  Chúa Giêsu.

¨ 2/ Khi bẻ Mình Thánh Chúa ra, thì  Chúa Giêsu không bị phân chia vì trong mỗi hình bánh dù nhỏ bé cũng đều có trọn vẹn  Chúa Giêsu.

¨ 3/ Rước lễ là ăn bánh nên khi bạn lên rước lễ thì em cũng lên cho vui và không chuẩn bị gì hết.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể nơi Nhà Tạm. Vì thế trong tuần này em quyết tâm đến Nhà Thờ viếng Chúa một vài lần.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy  Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa giúp chúng con biết đến gặp Chúa, viếng Chúa mỗi khi có dịp đến Nhà Thờ.

Đọc kinh Sáng danh


Mục Lục