Bài 28 :

CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH GIẢI TỘI

 

- Lời Chúa : Ga 20, 19- 23.

chính :  Chúa Giêsu lập Bí tích Giải tội để tha tội cho ta.

- Giáo cụ trực quan :  * Tranh Chúa Phục Sinh (số 101).

                    * Sách Chúa nói với  trẻ em, đoạn 90, trang 86.

PHẦN HỌC SINH

“ Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha”.

(x. Ga 20,19-23)

 

1- H. Để luôn sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, ta phải làm gì ?

T. Ta phải trung thành giữ lời hứa khi chịu phép Rửa tội / là luôn xa lánh mọi tội lỗi.

2- H. Vì sao ta phải luôn xa lánh tội lỗi ?

T. Vì tội lỗi làm ta mất đi sự sống làm con cái Thiên Chúa, khiên ta phải lìa xa Ngài / và lìa xa cả Hội ThánH.

3- H. Để ta được làm hòa với Chúa và Hội thánh, Chúa Giê-su đã lập ra bí tích nào ?

T. Chúa Giê-su đã lập bí tích Giải tội / để tha những tội riêng ta phạm / từ ngày được Rửa tội về sau.

4- H. Chúa Giê-su đã trao quyền tha tội cho ai ?

T. Chúa Giê-su đã trao quyền tha tội cho Hội ThánH.

5- H. Những ai trong Hội thánh, được quyền tha tội cho ta ?

T. Các Giám mục và các Linh mục.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy Chúa Giêsu tội làm cho chúng con phải xa Chúa, làm cho chúng con phải đau khổ, phải chết. Nhưng vì yêu chúng con, Chúa đã lập ra Bí tích Giải tội để tha hết mọi tội lỗi cho chúng con. Hôm nay chúng con học về Bí tích Giải tội, xin Chúa giúp chúng con học hỏi, hiểu biết và sống như Chúa dậy.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Trước và sau khi rước lễ ta phải làm gì ?

- Ta có nên rước lễ thường xuyên không ?

+ Kiểm tra quyết tâm : 

Các em đã thuộc kinh “Cám ơn sau Rước Lễ” chưa ?
Tất cả cùng đọc nhé !

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Kinh Thánh kể rằng : (x.Ga 8, 1-11)

Khi  Chúa Giêsu đang rao giảng ở một làng kia, người ta dẫn đến trước mặt Chúa một người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội. Các thầy tư tế và các vị trưởng lão có ý gài bẫy Chúa, họ nói : “Chiếu theo luật Môsê thì người phụ nữ này phải bị ném đá cho đến chết, còn ông, ông xử như thế nào ?” Chúa Giêsu im lặng chỉ dùng ngón tay viết lên đất, một lúc sau  Chúa Giêsu đứng lên nói : “Ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá chị này trước đi”, nói xong, Chúa Giêsu lại ngồi xuống viết trên đất. Thế rồi các em có biết chuyện gì xảy ra không ? Khi nghe  Chúa Giêsu nói như vậy thì lần lượt từ các thầy tư tế đến các vị trưởng lão, rồi mọi người đều lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn lại mình chị phụ nữ và  Chúa Giêsu . Lúc đó  Chúa Giêsu đứng dậy nói với người phụ nữ: “Cả Ta nữa, Ta cũng không kết án chị đâu, chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa”.

Các em thân mến ! Câu chuyện trên cho chúng ta thấy  Chúa Giêsu là Đấng nhân hậu, từ bi, giầu lòng thương xót luôn tha thứ cho kẻ có tội. Giờ đây anh (chị) mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Ga 27, 19- 24.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe kể lại chuyện gì ? (Kể lại việc  Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ).

- Chúa Giêsu phục sinh đã làm gì ? (Ngài ban bình an cho các môn đệ và cho các ông xem tay chân và cạnh sườn của Ngài để các môn đệ tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết).

Các em nhìn lên bức tranh, Chúa Giêsu phục sinh đang cho các môn đệ xem vết đinh ở tay của Ngài để các ông tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết.

-  Chúa Giêsu còn nói gì nữa không ?  (Ngài thổi hơi vào các ông và nói :  “Anh em nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.”)

Cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 90, trang 86.

 Lời Chúa cho chúng ta biết :

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra, ban Thánh Thần cho các tông đồ, trao cho các ông quyền tha tội. Hay nói cách khác Lời Chúa cho chúng ta biết sau khi sống lại Chúa Giêsu đã lập ra Bí tích Giải tội để tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta và Ngài đã trao quyền tha tội cho các tông đồ và những người kế vị các ông để họ tiếp tục công việc của Chúa là đem ơn tha thứ đến cho mọi người.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1.2 : Phải xa lánh tội lỗi.

- Các em có thương ba thương má không ? Các em nói các em thương ba thương má vậy các em có để cho ba má buồn vì mình không ? (Không).

- Khi nào các em thấy ba má buồn vì các em ? (Khi  các em không vâng lời ba má làm những điều xấu, lười biếng không chịu học tập...).

- Vậy để cho ba má vui vì mình các em phải làm gì ? (Để các em tự trả lời).

Phải luôn vâng lời, làm theo điều ba má dậy bảo, cố gắng học tập để trở nên con ngoan trò giỏi.

Cũng vậy, để luôn sống xứng đáng là con Thiên Chúa  các em cũng phải chăm chỉ học hỏi Lời Chúa và làm theo Lời Chúa dậy, tránh xa các dịp tội vì tội lỗi làm Chúa buồn, tội lỗi làm cho ta phải xa cách Thiên Chúa.

Đọc chung câu 1. 2.

* Câu 3 :  Chúa Giêsu đã lập Bí tích nào để tha tội cho ta ?

- Như câu 2 các em vừa đọc, tội lỗi gây ra cho ta những thiệt hại nào ? (Tội lỗi làm cho ta phải xa lìa Chúa và Hội Thánh).

- Dù biết rõ như thế nhưng chúng ta có hay phạm tội không ? (Có).

- Chúng ta có muốn xa lìa Chúa mãi không ? (Không).

- Chúa có vui thích để ta sống mãi trong tình trạng xa lìa Chúa không ? (Không).

- Vậy Chúa đã làm gì để ta lại được ở với Chúa ? (Chúa tha tội cho chúng ta).

- Chúa đã lập bí tích nào để tha tội cho ta ? (Bí tích giải tội hay bí tích giao hoà).

Đọc chung câu 3.

*Câu 4 : Chúa Giêsu đã trao quyền tha tội cho ai ?

- Trong bài Tin Mừng chúng ta đã nghe, khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã gặp các tông đồ và nói với các tông đồ thế nào ? (“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha…”)

- Như vậy Chúa Giêsu trao quyền tha tội cho ai ? (Cho các tông đồ, tức là cho Hội Thánh).

Đọc chung câu 4.

*Câu 5 : Những ai trong Hội Thánh được quyền nhân danh Chúa mà tha tội cho ta ?

- Có phải hết mọi người trong Hội Thánh được quyền nhân danh Chúa mà tha tội cho ta không ? (Không).
          - Vậy những ai trong Hội Thánh có quyền tha tội ? (Giám mục và linh mục).

Đọc chung câu 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1/ Gợi tâm tình.

Để luôn sống xứng đáng là con Thiên Chúa, chúng ta phải tuân giữ các giới răn của Chúa, xa lánh mọi tội lỗi. Nhưng chúng ta thường yếu đuối, ích kỷ, luôn nghĩ đến mình nên thường hay phạm tội làm Chúa buồn. Nhưng không bao giờ Chúa giận chúng ta, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta qua Bí tích Giải tội để chúng ta được giao hòa với Chúa.

Thế nhưng, còn có rất nhiều người không biết chạy đến với Chúa để được Chúa ban ơn tha thứ, để được giao hòa với Chúa. Trong tâm tình đó chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho chính chúng ta và cho mọi người.

2/ Lời nguyện.

Lậy  Chúa Giêsu, Chúa đã nói với người phụ nữ : “Cả Ta nữa, Ta cũng không kết án con đâu, con hãy về và đừng phạm tội nữa”. Xin cho tất cả chúng con luôn nhận ra lòng từ bi nhân hậu, thương xót và hay tha thứ của Chúa, để chúng con nói lời xin lỗi Chúa mỗi khi phạm tội và khao khát được lãnh bí tích Giải tội, biết học giáo lý nghiêm chỉnh chuẩn bị lãnh nhận bí tích Giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Em phạm tội               - Làm Chúa buồn.

- Anh phạm tội              - Làm Chúa buồn.

- Nhưng Chúa tha          - Tội chúng ta.

- Vì Chúa yêu                - Hết mọi người.

- Được Chúa thương      - Ta quyết tâm không phạm tội.

VII. BÀI TẬP : Đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào câu sai:

¨ 1/ Để tha tội cho ta  Chúa Giêsu đã lập bí tích giải tội.

¨ 2/ Để luôn sống xứng đáng là con Thiên Chúa ta phải xa lánh mọi tội lỗi.

¨ 3/ Chúa Giêsu trao quyền tha tội cho mọi người trong Hội Thánh.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Mỗi khi trót phạm tội mất lòng Chúa, em xin lỗi Chúa ngay và quyết tâm sửa lại lỗi lầm đó.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy  Chúa Giêsu, tội lỗi làm chúng con phải xa Chúa, xa Hội thánh  không còn được sống thân mật với Chúa và với anh em. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra được điều này để hằng ngày hằng giờ chúng con luôn tránh xa các dịp tội và biết ăn năn sám hối mỗi khi trót phạm tội.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục