Bài 32 :

CÁCH XƯNG TỘI (1)

 

- Lời Chúa : Lc 15, 20- 21

- Ý chính : Xưng tội là thú nhận các tội của mình với cha giải tội một cách rõ ràng không được giấu tội nào.

- Giáo cụ trực quan : * Tranh người cha nhân hậu 2- (số 108).

          * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 73, trang 70.

PHẦN HỌC SINH

Lạy Cha, con đã trót phạm tội nghịch với Cha, con không  đáng được gọi là con Cha nữa.

(x. Lc 15,20-21)

 

1- H. Xưng tội là làm sao ?

T. Là thú nhận các tội của mình với cha giải tội / để Ngài thay mặt Chúa Giê-su mà tha tội cho ta.

2- H. Phải xưng tội thế nào ?

T. Phải xưng thật rõ ràng, kể hết các tội trọng ta đã xét thấy / không được giấu tội nào.

3- H. Vì sao không được giấu tội trọng ?

T. Vì giấu tội trọng là chưa thật lòng ăn năn, và do đó, khong được tha thứ.

4- H. Người giấu tội trọng, thì lần sau phải xưng thế nào ?

T. Phải xưng lại những tội đã xưng lần trước, cả tội đã giấu / và các tội mới phạm trong thời gian qua.

5- H. Những tội trọng ta quên có được tha không ?

T. Được. Nhưng lần sau nếu nhớ ra / thì cần xưng thêm tội quên ấy.

6- H. Còn các tội nhẹ thì sao ?

T. Tội nhẹ khong buộc xưng, nhưng để tiến nhanh trên đường theo Chúa, ta nên thường xuyên xưng các tội mà ta quyết tâm chừa bỏ.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy  Chúa Giêsu, xin cử Thánh Thần Chúa đến để canh tân đổi mới lòng chúng con nên như thửa đất tốt, để hạt giống Lời Chúa chúng con nghe hôm nay nẩy mầm và sinh hoa kết trái trong chúng con.

Hát  : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Ta dựa vào đâu để xét mình chuẩn bị xưng tội ?

- Ăn năn quyết chí sửa mình là làm sao ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Các em đã xét mình và ghi lại những lỗi lầm mình chưa? Các em đưa lại cho anh (chị) xem.

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một thanh niên sau những năm tháng ăn chơi giang hồ sống trong tội lỗi, ngày kia được ơn Chúa soi sáng, anh nhận ra giá trị cuộc sống, nhận ra tội lỗi của mình, anh quyết tâm trở về với Chúa, sống cuộc đời ngay lành trước mặt Chúa  mọi người.

Một ngày nọ,  một người bạn gặp lại anh và hỏi : Tôi nghe nói anh từ bỏ giang hồ, sống ngay lành trước mặt mọi người, thật tức cười quá!

- Sao lại cười ? Đó là điều tốt nhất mà bạn, người thanh niên trả lời.

- Nếu vậy, liệu anh có xóa nổi chân tướng du côn cao bồi của anh trước đây không ? Những vết sẹo trên mặt của anh tố cáo tông tích của  anh.

- Người thanh niên đáp : Tôi không ngại gì về điều đó, những vết sẹo đó nay trở nên cửa sổ cho ơn Chúa chảy vào tâm hồn tôi, vì mỗi khi tôi nhìn thấy chúng, tôi lại hối hận và không ngừng cầu xin ơn Chúa giúp tôi tránh xa các dịp tội và quyết tâm sống tốt hơn mỗi ngày.

Các em thân mến, ai trong chúng ta cũng có lần phạm tội, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết ăn năn quyết chí từ bỏ tội lỗi mà trở về với Chúa, để được ơn tha thứ như người con trong dụ ngôn người cha nhân hậu mà các em được nghe sau đây. Anh (chị) mời các em đứng dậy lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Lc 15, 20- 21.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

Qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca kể cho chúng ta điều gì ? (Thánh Luca kể rằng người con bỏ nhà đi hoang đã quyết tâm trở về nhà Cha).

- Khi trở về, anh ta còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy ông liền làm gì ? (Ông chạy ra ôm lấy cổ anh, hôn lấy hôn để).

- Lúc đó người con nói gì cùng cha ? (Thưa cha con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng đáng được làm con cha nữa...)

-Bấy giờ người cha đã làm gì ? Các em cùng đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 73 trang 70.

Qua câu chuyện này các em hãy lưu ý đến việc trở về với cha và thành thật xưng thú tội lỗi của mình với cha của chàng trai bỏ nhà ra đi này.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

          * Câu 1.2.3.4.5.6 : Phải xưng thú các tội lỗi của mình thế nào ?

Dựa vào đoạn Lời Chúa các em vừa nghe và vừa đọc các em  cho biết : Khi người con xét thấy mình có tội anh ta quyết định trở về với cha và làm gì  cùng cha ? (Anh trở về và thưa:  “Thưa cha, con đã có tội với Thiên Chúa và với cha!”).

-Ở lớp học, ở gia đình khi các em mắc lỗi, thầy cô, cha mẹ có hỏi các em không ? (Có: Cha mẹ, thầy cô hỏi xem em đã làm gì).

-Và để cha mẹ thầy cô tha thứ, bỏ qua cho các em, các em phải làm gì ? (Phải trả lời, kể hết mọi chuyện không được giấu một tội nào).

-Cũng thế, khi chúng ta phạm tội xúc phạm đến Chúa, đến anh em trong Hội thánh, để được Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho ta chúng ta phải làm gì ? (Phải xưng thú mọi tội lỗi của mình).

Ta phải xưng thú tội lỗi với ai? Phải xưng như thế nào? Có được giấu tội nào không ? Người giấu tội có được tha thứ không ? Chúng ta sẽ biết các điều này trong các câu hỏi thưa dưới đây.

Đọc chung cả bài.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1/ Gợi tâm tình.

Bài học hôm nay dậy chúng ta phải can đảm xưng thú tội của mình đã phạm với cha giải tội để ngài thay mặt Chúa Giêsu mà tha tội cho ta. Chúng ta phải xưng rõ ràng, kể hết các tội mình đã xét thấy, không được dấu bất cứ một tội nào, phải thành thật rõ ràng. Các em đừng sợ khi phải thành thật thú nhận hết mọi tội của mình với Chúa qua cha giải tội. Tại sao ? Các em nhìn lên bức tranh này : người Cha  đây là Thiên Chúa là Cha chúng ta, đang ôm lấy người con tội lỗi trở về là chúng ta. Chúa không phạt chúng ta khi chúng ta thú nhận tội lỗi nhưng yêu thương, giang đôi tay ôm chúng ta vào lòng. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện.

Lậy  Chúa Giêsu, Chúa đã chết và sống lại để ban Thánh Thần tha tội cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con khi đã được chịu bí tích Giải tội, luôn biết can đảm, năng chạy đến với  Chúa Giêsu nơi bí tích giải tội, chân thành xưng thú mọi tội lỗi của mình ra để được Chúa tha thứ mọi tội lỗi, làm cho trở nên trong sạch thánh thiện, xứng đáng là con Thiên Chúa, là anh em với nhau trong Hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT : Băng reo:

- Xưng tội                - Phải thật thà.

- Xưng tội                - Phải rõ ràng.

- Xưng tội                - Phải thật lòng.

- Chúa tha thứ                   - Mọi tội lỗi A A A.

VII. BÀI TẬP : Đánh dấu + vào câu đúng, dấu - vào câu sai.

¨1/ Xưng tội là thú nhận hết các tội của mình với cha giải tội một cách rõ ràng, không giấu một tội nào.

¨2/ Khi xưng tội thì chỉ xưng những tội nhẹ, còn tội nặng thì không phải xưng.

¨3/ Khi xưng tội chỉ xưng với cha những tội mình hay phạm.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Tuần này các em hãy học thuộc “Cách nói khi vào xưng tội” trong sách Giáo Lý Sơ Cấp II các em đang học,trang 77-78.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con xin tạ ơn Chúa đã giúp chúng con có được giờ học vừa qua, giờ chúng con ra về với niềm hân hoan muốn sống tất cả những gì mình đã học biết. Xin Chúa ở cùng chúng con giúp chúng con thực hiện được những điều quyết tâm của mình.

Đọc Kinh Sáng Danh.

 


Mục Lục