XƯNG TỘI VÀ RƯỚC LỄ 2

Sơ Cấp 2

Mục Lục

 

Lời ngỏ cùng giáo lý viên  

Bài 1: Hội Thánh là gia đình con cái Thiên Chúa

Bài 2: Sống trong Hội Thánh Chúa

Bài 3: Tổ  chức của Hội Thánh

Bài 4: Cầu nguyện trong   Hội Thánh

Bài 5: Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu

Bài 6: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh và Mẹ chúng ta

Bài 7: Cầu nguyện  với Mẹ Maria

Bài 8: Chết và phán xét

Bài 9: Cuộc sống đời sau

Bài 10: Trời mới đất mới

Bài 11: Sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa

Bài 12: Tội lỗi làm ta xa Thiên Chúa (1)

Bài 13: Tội lỗi làm ta xa Thiên Chúa (2)

Bài 14: Sống theo luật Chúa dậy

Bài 15: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự

Bài 16: Yêu mến mọi người như chính bản thân ta

Bài 17: Học các nhân đức của Chúa Giêsu 1

Bài 18: Tám mối phúc thật

Bài 19: Sáu điều răn Hội Thánh

Bài 20: Sống ngày Chúa Nhật

Bài 21: Bí tích nơi gặp gỡ Thiên Chúa

Bài 22: Bí tích rửa tội cho ta được làm con Thiên Chúa

Bài 23: Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng linh hồn ta

Bài 24: Chúa Giêsu đến với ta trong Thánh Lễ 

Bài 25: Chúa Giêsu muốn ngự vào lòng ta

Bài 26: Chúa Giêsu mời ta đón rước Ngài (1)

Bài 27: Chúa Giêsu mời ta đón rước Ngài (2)

Bài 28: Chúa Giêsu lập bí tích giải tội

Bài 29: Chúa Giêsu tha tội cho ta

Bài 30: Dọn mình xưng tội (1)

Bài 31: Dọn mình xưng tội (2)

Bài 32: Cách xưng tội (1)

Bài 33: Cách xưng tội (2)


TỦ SÁCH GIÁO LÝ GIÁO PHẬN ÐÀLẠT
simonhoadalat.com