Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

thiết lập tân giáo phận Bà-Rịa, Việt Nam

 

 

Tin Vatican (Vat 22/11/2005) - Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã thiết lập Tân Giáo Phận Bà Rịa, tách ra từ giáo phận Xuân Lộc, vừa đồng thời bổ nhiệm Ðức Cha Tomas Nguyễn Văn Trâm, làm giám mục chính toà tiên khởi của tân giáo phận Bà Rịa.

Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1942 tại Phước Tuy, Bình Tuy. Thụ Phong linh mục ngày 1 tháng 5 năm 1969, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Ngày 6 tháng 3 năm 1992, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc. Ngày 7 tháng 5 năm 1992, thu phong Giám Mục. Ngày 22 tháng 11 năm 2005, được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa tiên khởi của tân Giáo Phận Bà Rịa.

Tân Giáo Phận Bà Rịa bao gồm lãnh thổ của hai tỉnh Bà Rịa và Vũng Tàu, tổng cộng rộng 1,975 cây số vuông, với tổng cộng dân số là 908,622; trong số này có 224,474 tín hữu công giáo, được phân chia trong 78 giáo xứ, với sự chăm sóc mục vụ của 56 linh mục triều và 35 linh mục dòng.

Tân Giáo Phận Bà Rịa có 192 nam tu sĩ, 406 nữ tu, và 61 chủng sinh.

Nhà Thờ Giáo Xứ Bà Rịa, được dâng kính hai thánh tông đồ Giacôbê và Philipphê, trở thành Nhà Thờ Chánh Toà của Tân Giáo Phận Bà Rịa. Ðược biết Tân Giáo Phận Bà Rịa thuộc về Giáo Tỉnh Sài Gòn.

 (trích bản tin Tin Vui số 10, ngày 25-11-2005)

 

 

GP Xuân Lộc

(trước kia)

GP Bà Rịa

GP Xuân Lộc

(còn lại)

Diện Tích

8,414 cây số vuông

1,975 cây số vuông

6,439 cây số vuông

Tổng Dân

3,095,618

908,622

2,186,996

Công giáo

986,700

224,474

762,226

Giáo Xứ 

262

78

184

LinhMục Triều

279

56

223

LinhMục Dòng

80

35

45

Nam Tu Sĩ 

293

192

101

Nữ Tu

1,185

406

779

Chủng Sinh

296

61

235

 

 


Giáo Hội Công Giáo Việt Nam