Nhật ký Hội nghị Thường niên kỳ I-2013 Hội đồng Giám mục Việt Nam (1–5/4/2013)

[2]

Ngày thứ nhất

WHĐ (03.04.2013) – Khởi đầu buổi sáng ngày Hội nghị đầu tiên, như thông lệ, Đức cha Chủ tịch HĐGMVN mời Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô, phát biểu đôi lời chia sẻ về Đức tân Giáo hoàng và những điểm nhấn trong đường hướng của vị mục tử chung của toàn thể Hội thánh Công giáo. Con đường đối thoại chân thành và ôn hòa với thế giới trong đó Hội thánh Chúa Kitô hiện diện và sống vẫn luôn là con đường cơ bản để loan báo Tin Mừng cứu độ. Cũng như Đức Giêsu Kitô đến để làm chứng cho Sự thật, đã chấp nhận chịu nạn, chết và rồi phục sinh, hai ngàn năm qua Hội thánh cũng được Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào Sự thật qua đối thoại với thế giới, dẫu có bị chống báng hay bắt bớ. Vị Đại diện Đức Thánh Cha điểm lại tình hình mới của Giáo hội trong thế giới cũng như sự tiến triển của cuộc đối thoại thời gian qua giữa Tòa Thánh với chính phủ Việt Nam. Ngài cũng nhìn nhận Giáo hội Việt Nam đã thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc, để xây dựng và làm chứng cho chân lý Tin mừng Tình thương và Giải thoát. Ngài còn khuyến khích các giáo phận, sau khi viếng thăm nhiều nơi ở vùng sâu và xa vừa qua, hỗ trợ nhau hơn nữa trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Sau đó, các giám mục trong HĐGMVN tiếp tục trao đổi và chia sẻ với nhau chủ đề sống mầu nhiệm hiệp thông, cụ thể là, qua cách đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh xã hội ngày nay, qua sự quan tâm và liên đới với nhau mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc loan báo Tin mừng. Có thể nói chân lý và sự bình an của Đấng Phục sinh tiếp tục được ban xuống trên các giám mục đang dự Hội nghị.

Tiếp theo, Đức hồng y Gioan Baotixita tường trình về chuyến đi bầu giáo hoàng mới: theo lời Đức hồng y, xem ra Đức tân Giáo hoàng Phanxicô quan tâm cách riêng đến Giáo hội Việt Nam. Rồi kế đến là chia sẻ của các Đức cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng và Ủy ban Văn hóa về Hội nghị toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần XIII vừa qua về đề tài Tân Phúc âm hóa. Theo lời kể của Đức cha Giuse giáo phận Phát Diệm đã tham dự Thượng Hội đồng, các nghị phụ Thượng Hội đồng lần này đặc biệt nhấn mạnh đến việc khởi đầu lại công cuộc loan báo Tin Mừng cách mới mẻ phải đi từ sự gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, đó là điều kiện tiên quyết, từ đó mới có nhiệt huyết mới để loan báo Tin Mừng cũng như duyệt lại và đổi mới các cách thức, phương pháp loan báo Tin Mừng ngày nay.

Buổi chiều, vào đầu giờ, các Đức cha tiếp tục cho ý kiến về tổ chức công cuộc Tân Phúc âm hóa này bắt đầu như thế nào từ trách nhiệm của HĐGM; xem ra Ủy ban Loan báo Tin Mừng thuộc HĐGMVN sẽ đảm nhận thêm mối quan tâm mới này. Kế đến Đức cha Nha Trang tường trình về tiến trình án phong chân phước cho Tôi tớ Chúa là Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, mà sắp tới đây việc điều tra cấp giáo phận sẽ cử hành nghi thức bế mạc vào tháng 7 năm nay.

Sau đó, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin giới thiệu và xin các Đức cha góp ý cho sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạng hỏi-thưa. Cuối cùng, Đức cha Đà Lạt trình bày kế hoạch thành lập Đại chủng viện giáo phận Đà Lạt và được tất cả các Đức cha ủng hộ.

Buổi tối, các Đức cha họp riêng theo ba giáo tỉnh. Một ngày làm việc kết thúc tốt đẹp.

 


Muc Luc GHVN