Nhật ký Hội nghị Thường niên kỳ I-2013 Hội đồng Giám mục Việt Nam (1–5/4/2013)

[3]

Ngày thứ hai

 

WHĐ (04.04.2013) – Ngày hội nghị thứ hai tiến triển tốt đẹp, bắt đầu với đề tài cần xác định một ngày để quyên góp cho Quỹ dự phòng cứu trợ khẩn cấp và cho việc trùng tu và bảo trì các công trình tại Thánh Địa Giêrusalem. Cả hai việc đều cần thiết và rất ý nghĩa: một đàng bác ái cần phải được biểu lộ ra bằng hành động chia sẻ trước một tình cảnh hoạn nạn, đàng khác là nghĩa vụ của mỗi giáo hội địa phương thế giới đối với Thánh Địa, cái nôi của đức tin, nơi Đức Kitô Con Thiên Chúa sinh ra và sống. Tuy nhiên, phải đến phiên họp ban chiều các Đức cha mới đi đến quyết định thống nhất cuối cùng: chọn ngày thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm để quyên góp đồng thời cho cả hai công trình trên.

Sau đó, các Đức cha trao đổi về vấn đề đào tạo nhân sự chuyên môn cho linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam. Vấn đề là trước đây mỗi giáo phận, hay dòng tu đều tự lo, nay cần được các giám mục quan tâm chung ở tầm nhìn cao hơn. Có thể vấn đề này cần được Hội đồng Giám mục tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa.

Kế đến, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân giám mục Lạng Sơn – Cao Bằng trình bày chương trình mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận, dự định vào ngày 21.11.2013, ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình. Ngài nói lên lời tạ ơn vì giáo phận dần dần phát triển nhanh hơn nhiều năm qua, tuy nhiên cũng cần nhiều trợ giúp về cả tinh thần lẫn vật chất từ các giáo phận khác. Nhân đó, các Đức cha ba giáo phận Hưng Hóa, Lạng Sơn và Bắc Ninh lần lượt nêu ý kiến chung về việc thành lập một giáo phận truyền giáo mới trong tương lai có thể tách-hợp một phần từ ba giáo phận trên. Các giám mục rất quan tâm đến vấn đề này và góp ý sôi nổi, đi đến chỗ tìm hiểu và xác định tiến trình hợp thức cụ thể.

Buổi chiều, Hội nghị nghe Đức cha Chủ tịch trình bày tóm tắt những điều kiện cần thiết về mặt mục vụ để thành lập một giáo phận mới, về dự liệu điều kiện nhân sự và tài chánh. Rồi một lần nữa về vấn đề sau cùng là quy chế của Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas. Sau đó, các giám mục góp ý về tính cách quan trọng của các phương tiện truyền thông và việc dấn thân chủ động hơn nữa của Giáo hội tại Việt Nam trong lãnh vực này để loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên cũng cần tiến hành thận trọng và luôn với một nhiệt tâm loan báo Tin Mừng.

Cuối ngày, Đức cha chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày về các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, cũng như yêu cầu của Tòa Thánh về việc tổ chức và gây tinh thần và ý thức truyền giáo nơi mọi tín hữu, kể cả thiếu nhi.

Ngày làm việc được tiến hành trong tinh thần của lời thánh Phaolô nói với người què ăn xin trước cửa Đền Thờ: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có điều này tôi cho anh: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, hãy đứng dậy mà đi” (Cv 3,6).

 

WHĐ

 


Giáo Hội Công Giáo Việt Nam