SẮC LỆNH

ÐỔI TÊN CÁC ÐỊA PHẬN MIỀN ÐÔNG DƯƠNG (1924 )

 

( Bài của Lm Trần anh Dũng, Paris )

 

Các Giám mục miền Ðông Dương trong Hội nghị dưới quyền chủ toạ của Ðức cha Henri Lecroart, Giám quản tông Tòa Ðông Nam, và Thanh tra Toà Thánh tại Ðông Dương, đã xin Bộ Truyền Giáo đổi tên các địa phận của miền, để từ nay, các địa phận sẽ lấy tên các thành phố có Toà Giám Mục, thay vì lấy tên theo miền dân sự. Các viên chức cao cấp của Bộ Truyền Giáo, sau khi suy nghĩ đắn đo, đã xét nên chấp thuận lời yêu cầu của các vị giám mục Ðông Dương, trong phiên họp ngày 30 tháng 6 năm 1924. Do đó :

-      Ðiạ phận Ðông Ðàng Ngoài sẽ gọi là Ðịa phận Hải Phòng (Bắc kỳ ).

-      Ðịa phận Bắc Ðàng Ngoài sẽ gọi là Ðịa phận Bắc Ninh (Bắc Kỳ )

-      Ðịa phận Trung Ðàng Ngoài sẽ gọi là Ðịa phận Bùi Chu (Bắc kỳ )

-      Ðịa phận Tây Ðàng Ngoài sẽ gọi lmà Ðịa phận Hà Nội (Bắc kỳ )

-      Ðịa phận Duyên hải Ðàng Ngoài sẽ gọi là Ðịa phận Phát Diệm (Bắc kỳ )

-      Ðịa phận Nam Ðàng Ngoài sẽ gọi là Ðịa phận Vinh (Bắc kỳ )

-      Ðịa phận Bắc Ðàng Trong sẽ gọi là Ðịa phận Huế (Trung kỳ )

-      Ðịa phận Ðông Ðàng Trong sẽ gọi là địa phận Quy Nhơn (Trung kỳ )

-      Ðịa phận Tây Ðàng Trong sẽ gọi là địa phận Sài Gòn (Nam kỳ )

-      Ðịa phận Cao Mên sẽ gọi là Ðịa phận Nam Vang (Cao Mên )

-      Ðịa phận Xiêm La sẽ gọi là Ðịa phận Bangkok (Xiêm La )

Tên các Ðịa phận của Lào, Cao Bằng, và Lạng Sơn vẫn giữ y nguyên không thay đổi.

 

Ðức Thánh Cha Pio XI, trong buổi triều yết ngày 14 tháng 7 năm 1924 đã chuẩn y và ban bố Sắc lệnh này .

 

Làm tại Rôma tại Bộ Truyền Giáo, ngày 3 tháng 12 năm 1924, ngày lễ thánh Phanxicô Xavier .

 

                               

Hồng y G.M. Van Rossum, Bộ truởng

                                Tổng Giám Mục F.Marchetti-Selvagiani, Thư ký

                                                Ký tên và Ðóng dấu

 

 


Về Trang Mục Luc
Trở Về Trang Nhà