KHẨU HIỆU CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM
(1933 - 2001 )

 

 

1. Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn bá Tòng :

"Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn ".

2. Ðức giám mục Ðôminicô Hồ ngọc Cẩn :

"Kiên nhẫn giảng dậy " .

3. Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô đình Thục :

"Chiến sĩ Chúa kitô ".

4. Ðức giám mục Gioan Phan đình Phùng :

"Lạy chúa, con yêu mến Chúa ".

5. Ðức giám mục Tađêô Lê hữu Từ :

"Tiếng kêu trên rừng vắng " .

6. Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi :

"Vâng lời thầy, con thả lưới " .

7. Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê :

"Hãy theo Thầy "

8. Ðức giám mục ÐaMinh Hoàng văn Ðoàn :

"Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi " .

9. Ðức giám mục Gioan Baotixita Trần hữu Ðức :

"Hãy dọn đường Chúa "

10. Ðức giám mục Giuse Trương cao Ðại :

" Xin Thánh hoá chúng trong sự thật ".

11. Ðức giám mục Phêrô Khuất văn Tạo :

"Chiến thắng trong bác ái ".

12. Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn văn Hiền :

"Rao giảng chúa Giêsu chịu đóng đinh "

13. Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Bình :

"Hãy đi rao giảng " .

14.Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo :

"Yêu thương không giả dối ".

15 Ðức giám mục. Giuse Phạm năng Tĩnh :

"Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria "

16. Ðức giám mục Vinxentê Phạm văn Dụ :

"Theo Chúa trong mọi trường hợp ".

17. Ðức giám mục Ðaminh Ðinh đức Trụ :

"Lính tốt của chúa Kitô".

18. Ðức giám mục Phaolô Nguyễn huy Quang :

"Ðức tin - Bình an ".

19. Ðức giám mục Antôn Nguyễn văn Thiện :

"Trong công việc và chân lý "

20. Ðức giám mục Micae Nguyễn khắc Ngữ

"Chúa trong anh chị em "

21. Ðức giám mục Giuse Trần văn Thiện

"Phần rỗi trong Thánh Giá "

22. Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn kim Ðiền :

"Nên mọi sự cho mọi người ".

23. Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh văn Căn :

"Thương yêu - Vui Mừng - Bình an " .

24. Ðức Hồng Y Phaolô Maria Phạm đình Tụng :

"Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa ".

25. Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên :

"Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô ".

26. Ðức giám mục Giuse Lê quý Thanh :

"Chúc tụng Chúa "

27. Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn ngọc Quang

"Hãy nâng tâm hồn lên " .

28. Ðức giám mục Giuse Phạm văn Thiên :

"Ơn Chúa ở cùng tôi "

29. Ðức giám mục Giuse Lê văn Ấn :

"hãy giết và ăn " .

30. Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần thanh Khâm

"Bác ái độ lượng ".

31. Ðức Hồng Y phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận

"Vui mừng và hi vọng ".

32. Ðức giám mục Phêrô Nguyễn huy Mai :

"Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại ".

33. Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn văn Mầu :

"Yêu thương và lao khổ ".

34. Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Năng

"Vâng lời Thầy con thả lưới ".

35. Ðức giám mục ÐaMinh Nguyễn văn Lãng :

"Trong Ngài, con hằng hi vọng ".

36. Ðức giám mục Nicôla Huỳnh văn Nghi :

"Thiên chúa là Tình yêu ".

37. Ðức giám mục Phaolô Huỳnh đông Các :

"Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài ".

38. Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn sơn Lâm :

"Chân lý trong bác ái ".

39. Ðức giám mục Alexis Phạm văn Lộc :

"Tôi tớ mọi người ".

40 Ðức giám mục.Gioan Baotixita Bùi Tuần :

"Giới luật mới ".

41. Ðức giám mục Phaolô Nguyễn văn Hoà

"Trong tinh thần và chân lý ".

42. Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách :

"Ðể phục vụ ".

43. Ðức giám mục Emmanuel Lê phong Thuận :

"Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài ".

44. Ðức giám mục Anrê Nguyễn văn Nam :

"Vui mừng trong Thánh giá chúa Kitô "

45 Ðức giám mục. Phêrô Phạm Tần :

"Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con ".

46. Ðức giám mục ÐaMinh Lê hữu Cung :

"Mẹ Maria, hi vọng của chúng ta ".

47. Ðức giám mục Phaolô Nguyễn minh Nhật :

"Phục vụ Chúa trong hân hoan ".

48. Ðức giám mục Raphael Nguyễn văn Diệp :

"Hãy tỉnh thức và cầu nguyện ".

49. Ðức tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn như Thể

"Cho muôn dân được sống ";

50. Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh văn Của :

"Trong bình an ".

51. Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa :

"Hiền lành và khiêm nhường trong lòng ".

52. Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh :

"Xin Vâng ý Cha ".

53. Ðức giám mục Giuse Nguyễn thiện Khuyến

"Xin Vâng ".

54. Ðức giám mục Alôsiô Phạm văn Nẫm :

"yêu thương không giả dối ".

55. Ðức giám mục Giuse Nguyễn tùng Cương :

"Hãy ra khơi ".

56. Ðức giám mục Phêrô Trần xuân Hạp :

"Xin cho con say mê Thánh Giá ".

57. Ðức giám mục Giuse Vũ duy Nhất :

"Lạy Cha,xin vâng ý Cha ".

58. Ðức giám mục Giuse Ðinh Bỉnh :

"Này là Mẹ con ".

59. Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang :

"Chân lý trong tình thương ".

60. Ðức giám mục Giuse Trịnh chính Trực :

"Chúa giầu lòng thương xót ".

61. Ðức giám mục Phêrô Trần thanh Chung :

"Ngài yêu tôi ".

62. Ðức giám mục Alôsiô Hà Kim Danh :

"Kiên nhẫn thắng mọi sự ".

63. Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến :

"Vâng lời và bình an ".

64. Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến :

"Xin cho chúng hiệp nhất ".

65. Ðức giám mục Giuse Nguyễn phụng Hiểu :

"Các con hãy nên chứng nhân của Thầy ".

66. Ðức giám mục Phêrô Nguyễn văn Nhơn :

"Ngài phải lớn lên ".

67. Ðức giám mục Tôma Nguyễn văn Trâm :

"Hiền lành và khiêm nhượng ".

68. Ðức giám mục Phaolô Cao đình Thuyên :

"Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô".

69. Ðức giám mục Gioan Baotixita Phạm minh Mẫn :

"Như Thầy yêu thương ".

70. Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng :

"Xin vâng ý Chúa ".

 

Bài viết của Lm Nguyễn ngọc Dũng trên đây chỉ kể các Giám Mục từ 1933 tới 1995.

 

Chúng con xin được bổ sung bài của cha Dũng, danh sách và khẩu hiệu của các Giám Mục chịu chức từ năm 1995 - 2001

 

71. Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức :

"Ðạt tới người mới ".

72. Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn văn Nho :

"Hiền lành và khiêm nhường "

73. Ðức giám mục Phêrô Trần đình Tứ :

"Yêu rồi làm ".

74. Ðức giám mục Phaolô Bùi văn Ðọc :

"Chúa là nguồn vui của con ".

75. Ðức Giám Mục Giuse Ngô quang Kiệt :

"Chạnh lòng thương ".

76. Ðức giám mục Giuse Trần xuân Tiếu

"Ðể tất cả nên một ".

77. Ðức Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn :

"Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy ".

78. Ðức giám mục Tôma Nguyễn văn Tân :

"Hành trình trong đức ái " .

79. Ðức giám mục Phaolô Nguyễn bình Tĩnh :

"khiêm tốn phục vụ ".

80. Ðức giám mục Giuse Vũ duy Thống :

"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi "

81. Ðức giám mục Giuse Hoàng văn Tiệm :

"Người bảo sao thì cứ làm vậy ".

82. Ðức giám mục Phaolô Nguyễn thanh Hoan :

"Tin Mừng cho người nghèo khó ".

 

Phần bổ túc của Nguyễn Văn Thơm, Lyon


Về Trang Mục Luc
Trở Về Trang Nhà