Toà Giám Mục Ðàlạt

9 Nguyễn Thái Học

Ðàlạt - Lâm Ðồng

 

 

 

Ðàlạt ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

 

 

Kính thưa Ðức Hồng y và Quý Ðức cha,

 

Trong năm Phụng Vụ 2007-2008, ngày 06/02/2008 là Thứ Tư Lễ Tro khởi đầu mùa Chay Thánh nhằm ngày 30 Tết, có việc cử hành Lễ Tro cùng với nghi thức xức tro và ăn chay kiêng thịt. Sau khi tham khảo ý kiến Ðức Cha Chủ tịch Uỷ ban Phụng tự và các Ðức Cha trong Ban Thường Vụ, con xin phân biệt: Cử hành lễ Tro và ăn chay kiêng thịt, vì hai việc này có thể tách rời nhau.

 

1. Về việc cử hành ngày Lễ Tro. Thiết tưởng không được dời sang ngày khác nếu không có sự ưng thuận trước của Toà Thánh. Vì theo quy tắc tổng quát của Năm và niên lịch Phụng vụ số 50a, thì đây thuộc loại lễ nhằm diễn giải và suy tôn mầu nhiệm cứu chuộc trong năm phụng vụ, nên luôn phải giữ y nguyên lễ của lịch chung vì chúng có ưu thế hơn các lễ của địa phương. Ngoài ra, theo nguyên tắc chung, các lịch phụng vụ của các Giáo hội địa phương, cần được Toà Thánh phê chuẩn trước (ib. số 49).

 

Trong Sách Lễ Rôma, ngày Thứ Tư Lễ Tro có ghi: "Trong thánh lễ hôm nay, làm phép xức tro (...)", và ghi chú ở bản văn cuối lễ: "Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ....".

 

2. Về việc ăn chay kiêng thịt. Có thể dời việc ăn chay kiêng thịt, vì đây là những việc tỏ lòng sám hối, và thuộc kỷ luật của Giáo hội, vì thế các Giám mục giáo phận (Gl đ 87, 1), và thậm chí trong từng trường hợp, khi có lý do chính đáng, các bề trên của một Hội dòng, các cha xứ có quyền miễn chuẩn và thay thế (Gl đ. 1245) cho những người dưới quyền, việc giữ ngày lễ, ngày sám hối, hay thay thế bằng những việc làm khác.

 

3. Vì vậy, năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo như sau:

 

a) Thứ tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 2 năm 2008, nhằm ngày 30 Tết, cử hành Lễ Tro với nghi thức xức tro, đọc Các Giờ Kinh Phụng vụ Lễ Tro;

 

b) Việc ăn chay, kiêng thịt của ngày thứ Tư Lễ Tro năm nay được ấn định vào ngày thứ sáu tuần I Mùa Chay, nhằm ngày 15 tháng 2 năm 2008, tức mùng 9 Tết Mậu Tý. Chọn ngày này là thích hợp để nhắc nhủ mọi người tính chất sám hối đền tội của Mùa Chay.

 

Kính chúc Ðức Hồng y và Quý Ðức Cha Mùa Giáng sinh vui tươi và tràn đầy ơn thánh.

 

 

 

Kính thư,

 

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo phận Ðàlạt

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

 Về trang Mục Lục