Thư gửi Quý Hồng y, Quý Đức cha về việc thành lập lại Caritas Việt Nam

 

ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI / HĐGMVN

CARITAS VIỆT NAM

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP. HCM

Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

ĐT: (08) 8208716

No. 22/2008/VT/BAXH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21-7-2008

 

Kính thưa Quý Hồng y,

   Quý Đức cha,

Uỷ ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBBAXH/HĐGMVN) đã nhận được Công văn số 941/TGCP-CP của Ban Tôn giáo Chính phủ đề ngày 2-7-2008 cho phép UBBAXH/HĐGMVN được sử dụng tên Caritas Việt Nam và cho Caritas Việt Nam hoà nhập vào mạng lưới Caritas Internationalis cũng như cho Caritas được thành lập tại 26 giáo phận trên toàn quốc.

Vậy chúng con xin kính báo đến Quý Hồng y và Quý Đức cha nội dung này, kèm theo Công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ và Nội quy Caritas Việt Nam đã được chuẩn nhận.

Chúng con kính xin Quý Hồng y và Quý Đức cha có thể chọn người, chọn địa điểm để thành lập Caritas giáo phận và báo về cho chúng con để chúng con đăng ký với Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chúng con cũng dự tính sẽ gửi một thư ngỏ cho cộng đồng dân Chúa (kèm theo đây) để thông báo về việc này và mời gọi mọi Kitô hữu tham dự vào hoạt động Bác ái Xã hội tại giáo phận để thể hiện tình yêu quảng đại của Đức Kitô.

Đồng thời chúng con dự định tổ chức Đại Hội đầu tiên của Caritas Việt Nam vào tháng 10-2008. Trong đó, có sự tham dự của đại diện chính quyền, đại diện Caritas Internationalis và các Caritas quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam để chính thức ra mắt Caritas Trung ương và Caritas giáo phận với cơ cấu nhân sự và chương trình hoạt động sắp tới.

Kính xin Quý Hồng y và Quý Đức cha cầu nguyện, chúc lành cho các hoạt động của UBBAXH – CARITAS VN đạt nhiều kết quả như theo lòng Chúa mong ước.

Kính chúc Quý Hồng y và Quý Đức cha luôn an mạnh và dồi dào ơn Chúa.

 

Kính thư

Giám mục, Đa Minh Nguyễn Chu Trinh

Chủ tịch UBBAXH/CARITAS VN

 

 

Đính kèm:

- Văn thư của Ban Tôn giáo Chính phủ

- Nội quy Caritas Việt Nam


Về trang Mục Lục