Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về việc ban ơn Toàn xá nhân dịp Năm Thánh 2010, kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm tại Việt Nam

 
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO Văn thư số 882/08/I

 Kính đệ Đức Thánh Cha,

 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhân danh các Giám Mục tham dự cuộc họp thường niên tại Tòa giám mục Xuân Lộc từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2008, hết lòng dâng lên Đức Thánh Cha những tâm tình tôn kính và vâng phục của riêng ngài, của tất cả các Giám Mục, và của phần dân Thiên Chúa được trao phó cho ngài coi sóc ; ngài khiêm nhường trình lên Đức Thánh Cha sự việc là các kitô hữu Việt Nam đang chuẩn bị để năm tới sẽ kỷ niệm và cử hành cách xứng đáng dịp 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII chính thức thiết lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam.

Với lòng tin tưởng, nhớ đến những ơn ích thiêng liêng trọng đại mà Năm Thánh 2000 đã đem lại cho các tín hữu Việt Nam, cũng như lợi dụng dịp Kim Khánh này, các Đức Cha quyết định chỉ thị tổ chức các nghi lễ đặc biệt và các buổi cử hành lời Chúa, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2009 đến ngày 02 tháng 01 năm 2011 trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện ở Việt Nam, để có thêm nhiều cơ hội lãnh nhận các bí tích với sự chuẩn bị thích hợp, những việc bác ái huynh đệ siêu nhiên được cổ võ, và nhờ đó, nơi mỗi người tín hữu hoặc nơi những nhóm khác nhau thuộc các cộng đồng giáo phận và giáo xứ, việc canh tân đời sống thiêng liêng trong suốt Đại Năm Thánh, nhờ ơn Chúa, được đặc biệt tăng cường và phát huy.

Ân Xá sẽ trợ giúp nhiều cho mục đích rất được kỳ vọng trên đây; Ân Xá đó, được thỉnh cầu với lòng tin tưởng, là bằng chứng nói lên tấm lòng ưu ái của người cha nơi Đức Thánh Cha, và là động lực giúp thắt chặt mối dây liên hệ phẩm trật và hiếu tử trong cả nước Việt Nam với Đức Thánh Cha và với Đấng Bản Quyền của mình.

Xin Thiên Chúa ban ơn và chúc lành cho Đức Thánh Cha hiển trị trong bình an và thịnh đạt.

 

Ngày 11 tháng 02 năm 2009

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

 

Tòa Ân Giải Tối Cao, thừa lệnh Đức Thánh Cha, ban ơn Toàn Xá, theo các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) được chu toàn đúng phép, cho các kitô-hữu thực tâm thống hối, trong tất cả và từng nhà thờ và nhà nguyện ở Việt Nam ; họ cũng có thể nhường ân xá cho các linh hồn ở luyện ngục :

1. trong các ngày 24 tháng 11 năm 2009 và 02 tháng 01 năm 2011, tức ngày khai mạc và kết thúc trọng thể Năm Thánh mừng Kim Khánh Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam ;

2. trong mọi ngày dành cho các mục đích tôn giáo chung cho toàn thế giới hoặc theo thói quen ở Việt Nam, như được xác định trong thư xin * ;

3. trong các ngày có cử hành nghi lễ trọng thể do Đức Giám Mục Giáo Phận hoặc Đức Giám Mục khác thay thế ngài chủ sự ;

4. mỗi lần, vì lý do đạo đức, họ đi hành hương, từng cá nhân hay theo đoàn thể, đến Nhà thờ Chính tòa hoặc một đền thánh được chỉ định trong Năm Thánh.

 Những người cao tuổi, đau yếu và những ai có lý do hợp pháp không ra khỏi nhà được, có thể hưởng ơn Toàn Xá nếu chung lòng hợp ý với những người đang tham dự phụng vụ hoặc hành hương Năm Thánh, sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria trước ảnh tượng của Người, thực lòng ghét bỏ mọi tội lỗi, và khi có thể thì giữ ba điều kiện thông thường.

 Các tín hữu Việt Nam ở hải ngoại cũng sẽ được hưởng ơn Toàn Xá trong các ngày và tại các nơi thánh được xác định đúng phép, với sự đồng ý của các Đấng Bản Quyền Giáo Phận.

Văn thư này có giá trị trong suốt Năm Thánh. Bất chấp những gì trái ngược.

 

Hồng Y Giacôbê Phanxicô Stafford

Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao

 

+ Gioan Phanxicô Girotti, ofm conv.

Giám mục hiệu tòa Meten,

Chánh Lục Sự

---------------------------------------------

* Ngày 29-9-2008, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn gửi thư xin,

liệt kê các ngày “quốc tế và truyền thống cầu nguyện”, gồm :

 

1/     03/12/2009 :            Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các Xứ truyền giáo.

2/     27/12/2009 :            Thánh Gia Thất.

3/     10/01/2010 :            Ngày quốc tế di dân.

4/     02/02/2010 :            lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, Ngày quốc tế Đời sống thánh hiến.

5/     11/02/2010 :            Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày quốc tế Bệnh nhân.

6/     14–16/02/2010 :      Tết Nguyên Đán.

7/     19/3/2010 :              Thánh Giuse, Bổn mạng Hội Thánh và Giáo Hội Việt Nam.

8/     28/3/2010 :              Lễ Lá, Ngày quốc tế Giới trẻ.

9/     25/4/2010 :              Chúa nhật IV Phục Sinh, Ngày quốc tế cầu nguyện cho các Ơn gọi.

10/   01/5/2010 :              Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (1980).

11/   16/5/2010 :              lễ Chúa Thăng Thiên, Ngày quốc tế Truyền thông xã hội.

12/   23/5/2010 :              Lễ Hiện Xuống.

13/   11/6/2010 :              Lễ Thánh Tâm, Ngày thế giới cầu xin ơn Thánh hóa linh mục. Nhớ ngày tấn phong Giám mục Việt Nam tiên khởi, Đức cha JB Nguyễn Bá Tòng (1933).

14/   29/6/2010 :              Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ.

15/   26/7/2010 :              Chân phước Anrê Phú Yên, Bổn mạng các Giảng viên giáo lý Việt Nam.

16/   15/8/2010 :              Đức Mẹ lên trời. Thánh Mẫu La Vang.

17/   09/9/2010 :              Kỷ niệm 350 năm thành lập hai Đại diên Tông Tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài.

18/   14/9/2010 :              Suy tôn Thánh Giá. Lễ Tước hiệu các Hội dòng Mến Thánh Giá.

19/   01/10/2010 :            Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng các Xứ truyền giáo.

20/   11/10/2010 :            Chân phước Gioan XXIII, Vị giáo hoàng đã ký Sắc chỉ “Venerabilium Nostrorum” thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam.

21/   24/10/2010 :            Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo.

22/   21–28/11/2010 :      Đại hội Dân Chúa tại Việt Nam.

23/   03/12/2010 :            Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các Xứ truyền giáo.

24/   26/12/2010 :            Thánh Gia Thất.

 

 

Nguồn: Hội Đồng GMVN

http://v3.hdgmvietnam.org