HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

TÒA GIÁM MỤC NHA TRANG

      22 TRẦN PHÚ – H. T. 42    

     NHA TRANG – VIỆT NAM 

Tel : 00 84 58 822 842

Fax : 00 84 58 815 494

 

Kính thưa quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân

 

Hội Đồng Giám Mục Vùng Bắc Phi Châu (CERNA) và Hội Đồng Giám Mục theo nghi lễ Latinh vùng Ả Rập (CERLA) đã gửi thư cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết xin Giáo Hội Việt Nam dành ngày Thứ Tư, 22 tháng 12, 2004  làm ngày ăn chay, cầu nguyện xin Chúa ban hòa bình, công lý và hòa giải cho hai vùng đất đầy thống khổ này.

 

Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết trên, HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa hãy vì tình hiệp thông trong Chúa Kytô dâng ngày Thứ Tư, 22 tháng 12, 2004  làm ngày cầu nguyện đặc biệt theo ý hai hội đồng giám mục nói trên.

 

Nguyện xin vị Hoàng tử Hòa bình ban xuống trên cho hai vùng đất này hòa bình, công lý và hòa giải mà những người thành tâm thiện ý hằng mong ước.

 

Giáng Sinh 2004

 

X Phao lô Nguyễn Văn Hòa

Giám Mục GP Nha Trang

Chủ Tịch HDGM Việt Nam
Muc Luc