Đại Diện Tòa Thánh

Prot. No. 1178/16/V                         Singapore, ngày 8 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi đức tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc,

            Tổng giám mục tổng giáo phận Tp. HCM,

            Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam,

 

Kính thưa đức tổng,

Như đức cha đã biết, Đức thánh cha Phanxicô sẽ chủ tọa cuộc Hội ngộ Liên tôn sẽ được tổ chức tại Assisi, ngày 20 tháng 9 năm 2016.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh yêu cầu tôi thông báo cho đức cha và Hội đồng Giám mục Việt Nam để mỗi giáo phận sẽ cử hành ngày Cầu nguyện cho Hòa bình vào ngày 20 tháng 9.

Cám ơn đức cha đã quan tâm đến vấn đề, và nhân đây xin bày tỏ tình cảm nồng ấm và lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong nguyện cầu.

Trong tình huynh đệ,

+ Leopoldo Girelli 

Đại Diện Tòa Thánh

 


Mục Lục Giáo Hội VN