Thư chúc mừng Đức Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican Của Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

 

(WTGP.Hà Nội 06-09-2013)

 


Mục Lục Giáo Hội VN