Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ Phong Thánh Cho Cha Mẹ Thánh Tê-rê-sa và cho hai vị Thánh khác tại quảng trường Thánh Phê-rô ngày 18.10.2015

 

Anh chị em thân mến,

các bài đọc Kinh Thánh trong Thánh Lễ hôm nay dẫn chúng ta đi vào trong đề tài phục vụ, và mời gọi chúng ta hãy bước đi theo Chúa Giê-su trên con đường khiêm nhượng và Thập Giá.

Ngôn Sứ Isaia đã mô tả về nhân vật Người Tôi Trung Thiên Chúa (Is 53,10-11) và sứ mạng cứu độ của Ngài. Đó là một con người không khoe khoang về nguồn gốc thiên thai của mình; Ngài bị khinh khi, bị mọi người xa tránh, nhưng lại gần gũi với những người đau khổ. Ngài là Đấng vừa không được công nhận là người có những công việc vĩ đại, vừa không được nhìn nhận là người có những bài thuyết pháp nổi tiếng, nhưng là Đấng kiện toàn kế hoạch của Thiên Chúa thông qua những đau khổ của riêng mình. Trong thực tế, sứ mạng của Ngài được hoàn thành trong đau khổ, và chính nỗi đau khổ ấy đã cho phép Ngài hiểu được những con người khổ đau, đón nhận về cho bản thân mình những gánh nặng của tội lỗi người khác, và đền tội thay cho họ. Việc bị loại trừ và nỗi khổ đau của Người Tôi Trung Thiên Chúa, mà những điều ấy kéo dài tới tận cái chết của Ngài, đã biểu lộ như một cách rất phong nhiêu rằng, chúng cứu độ „nhiều người“.

Chúa Giê-su chính là Người Tôi Trung ấy của Thiên Chúa: Cả sự sống lẫn cái chết của Ngài đều hoàn toàn thể hiện trong dấu chỉ của sự phục vụ (xc. Phil 2,7), đã trở thành nguyên cớ cho ơn cứu độ của chúng ta cũng như cho ơn giao hòa của nhân loại với Thiên Chúa. Lời rao giảng ban đầu, tức cốt lõi của Tin Mừng, đã chứng thực rằng, những lời loan báo của các Ngôn Sứ về Người Tôi Trung Thiên Chúa đã được ứng nghiệm trong cái chết và trong sự phục sinh của Ngài. Trình thuật của Thánh Mác-cô đã mô tả về cảnh mà trong đó Chúa Giê-su đã hết sức nỗ lực với hai người môn đệ của Ngài là Gia-cô-bê và Gio-an. Được mẹ hỗ trợ, hai người môn đệ này đã bày tỏ niềm mong muốn sẽ được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong Nước Trời (xc. Mc 10,37), và để đòi hỏi những chỗ danh dự, như nó tương ứng với sự tưởng tượng của các ông về đẳng cấp nơi đế chế này. Điều ấy chỉ ra rằng, tầm nhìn mà các ông đang sống trong đó, vẫn còn bị ảnh hưởng xấu bởi những ước mơ về sự hiện thực hóa mang tính thế trần. Vì thế, Chúa Giê-su đã nện cho tầm nhìn ấy của các môn đệ Ngài một „đòn đánh“ đầu tiên, bằng cách là Ngài chỉ cho thấy con đường nào là con đường của Ngài trên dương thế này: „Các anh có uống nổi chén mà Thầy sắp uống không; có chịu được phép Rửa mà Thầy sắp chịu không?... Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được“ (Mc 10,38-40). Với hình ảnh chén đắng, Chúa Giê-su đã nói với cả hai môn đệ trên về khả năng họ sẽ phải chia sẻ số mệnh đau khổ của Ngài cho đến tận cùng, nhưng không hề bảo đảm cho họ những chỗ danh dự mà họ đang khát khao. Câu trả lời của Chúa Giê-su là một lời mời gọi hãy đi theo Ngài trên con đường Đức Ái và phục vụ, và đồng thời khước từ cơn cám dỗ thế tục muốn đặt mình vào vị trí lãnh đạo cũng như muốn thống trị người khác.

Khi tận mắt chứng kiến những con người đang ra sức để có được quyền lực và sự thành công, tất cả các môn đệ của Chúa Giê-su đều được kêu gọi hãy làm ngược lại. Vì thế, Chúa Giê-su đã cảnh báo họ: „Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người“ (Mc 10,42-44). Với những lời ấy, Chúa Giê-su đã chỉ ra rằng, trong cộng đoàn Ki-tô giáo, phong cách của quyền bính chính là sự phục vụ. Ai phục vụ người khác và thực sự không màng đến danh dự, người ấy sẽ thi hành quyền bính một cách đích thực trong Giáo hội. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy tiếp nhận một tâm tính khác và hãy vượt qua sự khát khao quyền bính để đạt tới niềm vui, bước vào trong bóng tối để phục vụ; hãy diệt trừ bản năng thống trị người khác và luyện tập nhân đức khiêm nhu.

Và sau đó Chúa Giê-su đã đặt ra trước mắt các môn đệ một tấm gương, mà tấm gương này không phải là một sự mô phỏng. Ngài đã giới thiệu chính bản thân Ngài như là một lý tưởng mà người ta nên dựa vào đó. Trong hành vi của vị Thầy, cộng đoàn nên tìm thấy động lực cho những quan điểm mới về cuộc sống: „Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người“ (Mc 10,45). Trong truyền thống Kinh Thánh, Con Người chính là Đấng lãnh nhận „quyền thống trị, vương quyền và phẩm vị“ từ Thiên Chúa (Đn 7,14). Chúa Giê-su đã kiện toàn hình ảnh này với một ý nghĩa mới và đã làm sáng tỏ rằng, Ngài thủ đắc quyền thống trị trong mối quan hệ với việc Ngài trở thành người đầy tớ; thù đắc phẩm vị trong mối liện hệ với việc Ngài có khả năng tự hạ; và thủ đắc vương quyền trong mối liên hệ đến việc Ngài sẵn sàng tự hiến hoàn toàn mạng sống mình. Với sự đau khổ và cái chết của mình, Chúa Giê-su đã thực sự thủ đắc được địa vị trên cùng, đã đạt tới được ý nghĩa tột cùng trong sự phục vụ, và từ đó, làm nên một tặng phẩm cho Giáo hội.

Một sự nhận thức về quyền lực thiên về các tiêu chuẩn thế tục, chính là điều xung khắc với sự phục vụ khiêm nhu, mà nó phải được coi là uy quyền theo giáo huấn và gương lành của Chúa Giê-su. Tham vọng và thói mưu cầu danh lợi luôn luôn xung khắc với việc đi theo Chúa Ki-tô; dục vọng và những chiến thắng thế gian, thành công và vinh quang thế tục luôn luôn xung khắc với luận lý của Chúa Ki-tô chịu đóng đinh. Trái lại, Chúa Giê-su – Đấng „gần gũi với những con người đau khổ“ – luôn tương hợp với những nỗi khổ đau của chúng ta. Vì thế, thư gửi tín hữu Do-thái đã nhắc nhớ chúng ta rằng, Chúa Ki-tô đã chứng tỏ mình là Thượng Tế Tối Cao, Đấng đã nên giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi: „Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương với những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện như chúng ta, nhưng không phạm tội“ (Dt 4,15). Trước hết, Chúa Giê-su đã thi hành thừa tác vụ Linh mục của Lòng Thương Xót và của sự cảm thông. Chính Ngài đã trực tiếp trải qua những khó khăn của chúng ta, và đã biết về tình cảnh của con người chúng ta ngay từ bên trong; việc Ngài không mắc tội sẽ không ngăn cản Ngài trong việc hiểu biết các tội nhân. Phẩm tước của Ngài không hệ tại ở sự tham vọng hay ở sự khát khao quyền bính, nhưng hệ tại ở chỗ yêu thương nhân loại, đón nhận và sẻ chia những yếu đuối của nhân loại, ban cho nhân loại hồng ân cứu độ, và đồng hành với họ trên con đường đầy gian khó với sự trìu mến khôn cùng của Ngài.

Với tư cách là những người đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi người trong chúng ta đều tham dự một cách cá nhân vào sứ mạng tư tế của Chúa Ki-tô; người tín hữu giáo dân thì tham dự vào sứ mạng tư tế Cộng đồng, còn các Linh mục thì tham dự vào thừa tác vụ tư tế. Vì thế, tất cả chúng ta đều có thể tiếp nhận Tình Yêu tuôn trào ra từ trái tim được mở rộng của Ngài, cả cho chính bản thân chúng ta lẫn cho người khác: Chúng ta hãy trở nên „những chiếc kênh, chiếc máng“ của Tình Yêu và lòng trắc ẩn của Ngài, đặc biệt là đối với những người đang ở trong tình trạng khổ đau, sợ hãi, ngã lòng và cô đơn.

Những vị được Phong Thánh hôm nay đã từng kiên định phục vụ những người sống cùng thới với các Ngài trong sự khiêm nhượng và Đức Ái phi thường, và như thế, các Ngài đã thi hành theo gương của Thầy mình là Chúa Ki-tô. Thánh Vincenzo Grossi là một Cha Xứ nhiệt thành, đã luôn chú tâm vào những nhu cầu của những con người được trao phó cho Ngài, đặc biệt là tình trạng dễ lây bệnh nơi giới trẻ. Với niềm nhiệt thành tới đam mê, Ngài đã công bố Lời Chúa cho tất cả, và đã trờ thành một người „Samaritanô nhân hậu“ bên những người cùng khổ nhất.

Thánh Maria Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã đặt mình vào trong sự phục vụ những người „cùng rốt“ trong sự khiêm nhượng thẳm sâu, và đã hiến thân để phục vụ con cái của những người nghèo khổ, cũng như hiến mình cho các bệnh nhân với sự lưu tâm và chu đáo đặc biệt.

Cặp vợ chồng Thánh Louis Martin và Thánh Marie-Azélie Guérin đã đưa sự phục vụ Ki-tô giáo vào trong gia đình, bằng cách là, ngày lại ngày, các Ngài kiến tạo nên một môi trường tràn ngập Đức Tin và Đức Ái. Và trong bầu khí này, ơn gọi của những cô con gái của các Ngài đã nảy mầm, mà trong số những cô con gái đó cũng có cả Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su.

Chứng tá ngời sáng của những Tân Hiển Thánh này sẽ khích lệ chúng ta trong sự kiên trì tiến về phía trước trên con đường phục vụ đồng loại một cách hân hoan, trong niềm tín thác vào ơn trợ lực của Thiên Chúa và sự bảo vệ từ mẫu của Mẹ Maria. Ước chi giờ đây từ trên Thiên Đàng, các Ngài sẽ nhìn đến chúng ta và sẽ hỗ trợ chúng ta với lời bầu cử đầy quyền năng của các Ngài. Amen.

 

Quảng Trường Thánh Phê-rô ngày 18 tháng 10 năm 2015

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 

 


Văn Kiện Giáo Hội