Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Bảy 20.02.2016: Lòng Thương Xót và sự Dấn Thân

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Năm Thánh Lòng Thương Xót chính là một cơ hội đặc biệt để bước sâu vào trong mầu nhiệm tốt lành cũng như vào sâu trong mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Trong mùa Phụng Vụ này, tức Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy học biết về Chúa Giê-su của chúng ta cách tốt hơn, cũng như hãy sống Đức Tin bằng một cách thế xác thực, nhờ vào một lối sống phản chiếu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Đó là sự dấn thân mà chúng ta được mời gọi thực hiện, hầu giới thiệu cho những người đang sống cùng thời với chúng ta một dấu chỉ về sự gần gũi cụ thể của Thiên Chúa. Đời sống của tôi, thái độ của tôi, cách thức của tôi, đi xuyên qua cuộc sống, trong thực tế, phải trở thành một dấu hiệu cụ thể rằng, Thiên Chúa hiện diện gần bên chúng ta. Dấu chỉ nho nhỏ của Tình Yêu, của sự trìu mến, của sự chăm sóc, tất cả những điều đó làm cho vấn đề trở nên rõ ràng rằng, Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta, Thiên Chúa đang hiện diện sát bên chúng ta. Và như thế, cánh cửa của Lòng Thương Xót sẽ được mở ra.

Hôm nay Cha muốn cùng với anh chị em suy tư vắn tắt về ý nghĩa của từ ngữ mà Cha vừa mới sử dụng: sự dấn thân. Nó là cái gì? Dấn thân có nghĩa là gì? Nếu tôi dấn thân cho một cái gì đó hay cho một người nào đó, thì điều ấy có nghĩa là, tôi đảm nhận trách nhiệm, tôi tự đặt ra cho mình một nghĩa vụ; và đó cũng có nghĩa là một lối sống có tính xác định, một quan điểm mà nó cho phép nhận ra sự trung tín và sự kiên định, và chỉ ra một sự lưu tâm đặc biệt mà tôi dành cho nghĩa vụ này. Bất cứ ngày mới nào cũng đòi hỏi chúng ta phải dấn thân một cách nghiêm túc cho những công việc mà chúng ta thực hiện: cho sự cầu nguyện, cho công ăn việc làm, cho sự học tập, nhưng cũng còn cho cả thể thao và thời gian rảnh rỗi nữa… Dấn thân có nghĩa là, với ý muốn tốt lành và sức mạnh của chúng ta, chúng ta ở ngay sát bên công việc để làm cho cuộc sống được trở nên tốt hơn.

Thiên Chúa cũng dấn thân cho chúng ta. Sự dấn thân đầu tiên của Ngài chính là việc tác tạo nên vũ trụ; và bất chấp tất cả mọi sự phá hoại mà chúng ta gây ra – và những phá hoại như thế thì rất nhiều – Ngài vẫn dấn thân để bảo vệ nó. Nhưng trước hết, Ngài đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô đến với chúng ta. Đó là sự dấn thân vĩ đại của Thiên Chúa! Vâng, Chúa Giê-su thực sự là sự dấn thân cao cả nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Thánh Phao-lô cũng nói với chúng ta về điều đó khi Ngài viết: „Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta“ (Rm 8,32). Nhờ vào ân sủng tối cao này, với Chúa Giê-su, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần tới.

Và sự dấn thân này của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế nào? Điều này đã trở nên rõ ràng một cách đặc biệt trong Tin Mừng. Trong con người của Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã cố gắng một cách hoàn toàn đặc biệt để tái ban niềm hy vọng cho những người nghèo, những người bị làm nhục, những người ngoại kiều, các bệnh nhân, các tù nhân và các tội nhân. Ngài đón nhận tất cả những người ấy một cách quảng đại. Qua đó, Chúa Giê-su chính là một sự diễn tả sống động về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Và Cha đã từng nhấn mạnh một cách đặc biệt rằng, Chúa Giê-su đón nhận các tội nhân một cách quảng đại. Nếu chúng ta đi theo cách lý luận của con người thì đối với chúng ta, những tội nhân phải là những kẻ thù của Chúa Giê-su, những kẻ thù của Thiên Chúa; nhưng Ngài đi đến với họ một cách tốt lành, Ngài yêu thương họ và hiểu cách để biến đổi tâm hồn họ. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Tất cả! Tất cả chúng ta đều có những lầm lỗi nào đó trước mặt Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không được đánh mất niềm hy vọng: Ngài đến với chúng ta để mang đến cho chúng ta niềm an ủi, Lòng Thương Xót và ơn tha thứ. Đó chính là sự dấn thân của Thiên Chúa cho chúng ta, và vì mục đích ấy, Ngài đã sai Chúa Giê-su đến với chúng ta: để đi đến với tất cả chúng ta, và mở ra cho chúng ta cánh cửa của Tình Yêu Ngài, của trái tim Ngài, của Lòng Thương Xót nơi Ngài. Và đó là điều rất ư là tuyệt vời!

Theo mẫu gương của Tình Yêu thương xót mà qua đó, Chúa Giê-su đã biểu lộ cho chúng ta thấy về sự dấn thân của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể và phải đáp lại Tình Yêu của Ngài bằng sự dấn thân của chúng ta. Và sự dấn thân ấy phải được thể hiện trước tiên tại những nơi mà sự đói khát niềm hy vọng đang ở mức lớn nhất. Ở đây, Cha nghĩ đến những người, chẳng hạn như những người cô đơn, những người tàn tật, các bệnh nhân, những người lâm tử, và tất cả những ai không ở trong tình trạng diễn tả niềm biết ơn của họ… Nhờ vào sự dấn thân với chính cuộc sống của chúng ta, cũng như nhờ vào chứng tá Đức Tin của chúng ta vào Chúa Giê-su, chúng ta có thể mang Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đến cho tất cả những người đó. Chúng ta phải luôn luôn mang vào trong thế giới sự trìu mến này của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa cũng đã ban sự trìu mến ấy cho chúng ta; chúng ta phải mang nó vào trong giữa những con người, phải mang nó đến cho những người khốn cùng; đến cho những người mà họ đang phải khổ đau trong tâm hồn hay đang phải buồn rầu: chúng ta phải đi đến với họ bằng sự trìu mến này của Thiên Chúa, giống như Ngài đã đến với chúng ta vậy.

Ước gì Năm Thánh này sẽ trợ giúp tinh thần và con tim chúng ta để chúng ta nhận ra sự dấn thân của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta, và nhờ đó, biến cuộc sống chúng ta thành một sự dấn thân của Lòng Thương Xót cho tất cả mọi người.

Quảng trường Thánh Phê-rô sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 02 năm 2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội