Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Regina Coeli Trưa Chúa Nhật Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 15.05.2016: „Chúa Thánh Thần làm cho giáo huấn của Chúa Giê-su trở nên sống động và hữu hiệu!

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Ngày hôm nay chúng ta cử hành Đại Lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đại Lễ này đưa mùa Phục Sinh, tức 50 ngày kể từ ngày Chúa Ki-tô phục sinh, tới sự viên mãn. Phụng Vụ mời gọi chúng ta hãy mở trí tuệ và con tim của chúng ta ra cho ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giê-su đã nhiều lần hứa ban cho các môn đệ của Ngài như là hồng ân được đón nhận trước tiên với sự phục sinh của Ngài, và với tư cách là một ân ban quan trọng nhất. Bài Tin Mừng hôm nay đã kéo cái nhìn của chúng ta về Nhà Tiệc Ly, nơi đó, chính Chúa Giê-su đã cầu xin ân sủng ấy từ Chúa Cha. Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Ngài rằng: „Nếu anh em yêu mến Thầy, thì anh em hãy giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin cùng Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em“ (Ga 14,15-16).

Những lời trên nhắc nhớ chúng ta cách đặc biệt rằng, Tình Yêu đối với con người hay đối với Thiên Chúa, không chỉ được biểu lộ bằng những lời nói, nhưng còn phải được thể hiện trong hành động nữa; và ngay cả „việc tuân giữ Lề Luật“ cũng phải được hiểu trong một ý nghĩa mang tính hiện sinh mà toàn bộ cuộc sống chúng ta được bao bọc trong đó. Và như vậy, việc trở thành Ki-tô hữu không có nghĩa một cách nông cạn là thuộc về một nền văn hóa nào đó, hay đi theo một giáo thuyết nào đó, nhưng trước hết là liên kết với ngôi vị của Chúa Giê-su, liên kết với cuộc sống của Ngài trong tất cả mọi khía cạnh, và nhờ Ngài, liên kết với Thiên Chúa Cha. Để đạt được mục đích đó, Chúa Giê-su đã hứa đổ Thánh Thần Xuống trên các môn đệ của Ngài. Chính nhờ vào Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể sống sự sống của Chúa Giê-su, cũng như sống Đức Ái mà nó được liên kết với Chúa Cha và Chúa Con, cũng như được phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con.

Trong lời hứa ban Chúa Thánh Thần của mình, Chúa Giê-su đã mô tả Chúa Thánh Thần như là „một Đấng Bảo Trợ khác“ (Ga 14,16), có nghĩa là Đấng An Ủi, Đấng Bào Chữa, Đấng Cầu Thay Nguyện Giúp, và là Đấng trợ giúp chúng ta, Đấng bảo vệ chúng ta, Đấng đứng về phía chúng ta trên con đường cuộc sống và trong cuộc chiến bảo vệ sự thiện và chống lại sự ác. Chúa Giê-su nói về „một Đấng Bảo Trợ Khác“, vì Ngài là Đấng Bảo Trợ đầu tiên, chính Ngài, Đấng đã trở thành người để đón nhận nhân tính về với chính mình, và giải phóng nó khỏi kiếp nô lệ tội lỗi.

Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn thi hành một chức năng „dậy dỗ“ và „làm cho nhớ lại“: Giáo huấn và nhắc nhớ. Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng: „Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dậy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em“ (Ga 14,26). Chúa Thánh Thần không mang đến một giáo huấn khác, nhưng làm cho giáo huấn của Chúa Giê-su trở nên sống động và hữu hiệu, để giáo huấn đó không bị suy kiệt trong quá trình thời gian. Chúa Thánh Thần sẽ khắc ghi giáo huấn này vào trong con tim chúng ta, và giúp chúng ta tiếp thu giáo huấn đó để nó trở thành một phần trong chúng ta, cũng như trở thành máu thịt chúng ta. Đồng thời, Ngài chuẩn bị con tim chúng ta, để trong thực tế, chúng ta có khả năng đón nhận Lời và gương lành của Chúa Giê-su. Mỗi lần, khi Lời Chúa Giê-su được đón nhận vào trong con tim chúng ta với niềm vui, thì đó chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần.

 

Giờ đây chúng ta hãy cùng đọc kinh Regina Caeli (Lạy Nữ Vương Thiên Đàng) lần cuối cùng trong năm nay. Và chúng tay hãy xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Ước chi Mẹ sẽ làm cho chúng ta đón nhận ơn được củng cố và được hồi sinh bởi Chúa Thánh Thần, để chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-su với sự chân thành chiếu theo Tin Mừng, và càng ngày càng mở tâm hồn chúng ta ra hơn nữa cho sự viên mãn của Tình Yêu Ngài.

Quảng trường Thánh Phê-rô, trưa Chúa Nhật Đại Lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 15 tháng 05 năm 2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội