Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi, ngày 22.05.2016: Về Thiên Chúa Ba Ngôi


Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay, Đại Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Tin Mừng theo Thánh Gio-an giới thiệu cho chúng ta một phần của bài diễn từ mà Chúa Giê-su đã thực hiện ngay trước cuộc khổ hình của Ngài. Trong bài diễn từ ấy, Ngài đã diễn tả cho các môn đệ thấy những chân lý thẳm sâu nhất mà chúng liên quan đến Ngài; và qua đó, Ngài mô tả cho các ông biết về mối tương quan giữa Chúa Giê-su với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần. Vì thế Chúa Giê-su biết mình đang tiến gần tới việc hiện thực hóa kế hoạch của Thiên Chúa Cha, tức kế hoạch ấy sẽ được nên trọn với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Từ lý do đó, Chúa Giê-su muốn bảo đảm với các môn đệ rằng, Ngài sẽ không bỏ rơi các ông, vì sứ mạng của Ngài vẫn sẽ được tiếp diễn nhờ vào Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su đã mạc khải cho biết sứ điệp hệ tại ở chỗ nào. Trước tiên, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta nhận thức được tất cả những điều mà Chúa Giê-su vẫn chưa công bố (xc. Ga 16,12). Đó không phải là những giáo lý mới hay những giáo lý đặc biệt, nhưng là sự hiểu biết hoàn toàn trước những gì mà Chúa Con đã biết được từ Chúa Cha và đã tiếp tục chuyển giao lại cho các môn đệ (xc. Ga 16,15). Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đi vào trong những trạng huống mới của kiếp nhân sinh, với cái nhìn hướng về Chúa Giê-su, và đồng thời mở ra cho tương lai. Ngài sẽ giúp chúng ta đi đúng với truyền thống cũng như đúng với những tập tục của chúng ta, và trung thành với lịch sự đã được neo chặt trong Tin Mừng. Nhưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cũng nói về chúng ta, về mối tương quan của chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong thực tế, với Bí tích Thanh Tẩy, Chúa Thánh Thần đã đặt chúng ta vào trong con tim và vào trong sự sống của chính Thiên Chúa, mà sự sống ấy chính là một cộng đoàn yêu thương. Thiên Chúa chính là một „gia đình“ với Ba Ngôi vị. Ba Ngôi vị này rất yêu thương nhau, đến độ Ba ngôi ấy hình thành nên một sự hiệp nhất duy nhất. „Gia đình Thiên Chúa“ không đóng kín lại trong chính mình, nhưng mở ra. Gia đình ấy lan tỏa ra trong thế giới thụ tạo và trong lịch sử. Và gia đình ấy bước vào trong thế giới nhân loại để mời gọi tất cả mọi người hãy tham dự vào gia đình ấy. Chân trời hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi bao phủ tất cả chúng ta và khích lệ chúng ta sống trong Tình Yêu cũng như sống trong sự chia sẻ huynh đệ, trong sực xác tín rằng, bất cư nơi đâu có Tình Yêu thì ở đó cũng có Thiên Chúa. Công cuộc sáng tạo mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta theo hình ảnh cũng như theo họa ảnh của Ngài – một sự hiệp thông, mà sự hiệp thông này mời gọi chúng ta hãy hiểu về bản thân mình như là những thụ tạo – để sống trong sự liên kết cũng như sống các mối tương quan giữa con người với nhau trong tình liên đới và trong Đức Ái đối với nhau. Những mối tương quan ấy sẽ diễn ra trước tiên là trong bối cảnh các cộng đoàn Giáo hội chúng ta, đến độ hình ảnh của Giáo hội với tư cách là họa ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ càng ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhưng các mối tương quan ấy cũng hiện diện trong bất cứ mối tương quan xã hội nào, từ gia đình, giới bạn bè và ở nơi làm việc: đó là những cơ hội cụ thể mà chúng được dành cho chúng ta để thắt chặt các mối tương quan nhân loại để sao cho chúng càng ngày càng trở nên phong phú hơn, và những mối tương quan đó sẽ nổi bật lên nhờ vào sự kính trọng lẫn nhau cũng như nhờ vào Đức Ái mà không hề có sự kiếm tìm lợi thế riêng.

Đại Lễ Kính Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta hãy dấn thân vào trong cuộc sống hằng ngày để trở nên men cho cộng đồng xã hội, cho niềm ủi an và cho Lòng Xót Thương. Trong khi thi hành sứ vụ này, chúng ta sẽ trải nếm được sự hỗ trợ nhờ vào sức mạnh mà Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta: sức mạnh ấy sẽ chữa lành thân xác nhân loại bị tổn thương của chúng ta khỏi sự bất công, khỏi sự áp chế, khỏi hận thù và khỏi lòng tham. Tong sự khiêm nhượng của mình, Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận thánh ý của Thiên Chúa Cha, cũng như đã đón nhận Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần. Ước gì Mẹ sẽ giúp chúng ta củng cố sự phản chiếu của Thiên Chúa Ba Ngôi, củng cố Đức Tin của chúng ta trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và đón nhận Ngài với những quyết định và với những cách cư xử của Đức Ái và của sự hiệp nhất.

Quảng trường Thánh Phê-rô, trưa Chúa Nhật Đại Lễ Kính Chúa Ba Ngôi, ngày 22 tháng 05 năm 2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội