Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật ngày mồng 03.07.2016:Triều Đại Thiên Chúa được kiến tạo qua từng ngày.“

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Bài Tin Mừng hôm nay được trích từ chương 10 của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (xc. Lc 10,1-12.17-20), đã cho chúng ta thấy rõ rằng, việc cầu xin Thiên Chúa, Đấng làm „chủ mùa gặt, để Ngài sai thợ ra gặt lúa về“ (Lc 10,2), là điều cần thiết biết là dường nào. Những „viên thợ gặt“ mà Chúa Giê-su nói về họ, chính là những nhà truyền giáo của Nước Thiên Chúa mà chính Ngài đã kêu gọi họ và „sai họ đi trước, theo từng nhóm, cứ hai người một, để vào trong tất cả các thành và những nơi  mà chính Ngài sẽ đến“ (Lc 10,1). Sứ mạng của họ chính là việc công bố Tin Mừng cứu độ. Các nhà truyền giáo luôn luôn công bố cho mọi người biết về Tin Mừng cứu độ; và đó không phải chỉ là những nhà truyền giáo mà họ kéo đến từ xa, nhưng cũng còn là chính chúng ta, những nhà truyền giáo Ki-tô hữu, những người nói một lời tốt lành của ơn cứu độ. Đó là hồng ân mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta với Chúa Thánh Thần. Sứ điệp này có nội dung như sau: „Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần“ (Lc 10,9), vì Chúa Giê-su đã mang Thiên Chúa đến gần chúng ta, Thiên Chúa đã trở thành một người trong chúng ta; trong Chúa Giê-su, Thiên Chúa ngự trị giữa chúng ta, Tình Yêu xót thương của Ngài đã chiến thắng tội lỗi và nỗi khốn cùng của nhân loại.

Đó là Tin Mừng mà tất cả mọi „viên thợ gặt“ phải mang tới: một sứ điệp của niềm hy vọng và của niềm ủi an, của hòa bình và của Tình Yêu. Khi Chúa Giê-su sai các môn đệ đi trước để đi vào trong các thành thị và làng mạc, Ngài đã đặt vào trong tim của họ những lời sau đây: „Trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này!... Và sau đó hãy chữa lành những người đau yếu trong thành...“ (Lc 10,5.9). Tất cả những điều đó có nghĩa là, Triều Đại Thiên Chúa được kiến tạo từ ngày này sang ngày khác, và đã giới thiệu những hoa trái của sự hoán cải, của sự thay đổi cách sống, của Tình Yêu và của niềm an ủi giữa những con người trên mặt đất này. Điều đó quả là tuyệt vời! Triều Đại Thiên Chúa được kiến tạo qua từng ngày; Triều Đại ấy từ từ phát triển. Triều đại ấy không hủy hoại, nhưng kiến tạo!

Các môn đệ của Chúa Giê-su sẽ phải hoàn tất sứ mạng này với tinh thần nào? Trước tiên, người môn đệ phải ý thức về những thực tế khó khăn, và đôi khi thù địch mà chúng đang chờ đợi họ. Chúa Giê-su đã không kiệm lời đối với điều đó! Ngài nói: „Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói“ (Lc 10,3). Rất rõ ràng! Thái độ thù địch luôn luôn hiện hữu ngay ở đầu những cuộc bách hại nhắm vào các Ki-tô hữu. Vì thế, Chúa Giê-su biết rằng, sự sai đi luôn luôn phải đối diện với những rào cản trên đường do ma quỷ thực hiện. Vì lý do đó, viên thợ gặt sẽ phải nỗ lực cho Tin Mừng hầu giải phóng mình khỏi bất cứ những điều kiện nào của con người, thuộc mọi dạng thức, không mang theo túi tiền, bao bị, cũng chẳng mang theo giầy dép hay gậy gộc (xc. Lc 10,4), như Chúa Giê-su đã khuyên nhủ, để chỉ tín thác vào sức mạnh của Thập Giá Chúa Ki-tô. Điều đó có nghĩa là, từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có được danh vọng cá nhân, tử bỏ ý nghĩ tiến thân hay niềm đói khát quyền lực, và trở nên những khí cụ khiêm nhượng của ơn cứu độ được trở nên công hiệu nhờ vào hy tế của Chúa Giê-su. Sứ mạng của người Ki-tô hữu trong thế giới chính là một điều rất tuyệt vời, nó là một sứ mạng mà nó có hiệu lực đối với tất cả, nó là một sứ mạng phục vụ, mà sứ mạng ấy không loại trừ bất cứ ai; nó đòi hỏi người ta phải có nhiều sự quảng đại, và đòi hỏi một cách đặc biệt rằng, phải hướng cái nhìn và tâm hồn lên cao để cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Điều này cần tới những Ki-tô hữu biết làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày, với tất cả niềm vui.

Những môn đệ mà Chúa Giê-su đã sai đi, giờ đây „trở về trong vui mừng“ (xc. Lc 10,17). Khi chúng ta thực hiện điều này thì con tim sẽ được lấp đầy bởi niềm vui. Và cách diễn tả này cho phép Cha nghĩ ngay tới chuyện Giáo hội sẽ rất vui mừng như thế nào, Giáo hội hân hoan như thế nào khi con cái của mình đón nhận Tin Mừng nhờ vào sự hy sinh của rất nhiều người nam và nữ, mà họ loan báo Tin Mừng hằng ngày: Các Linh mục – bất cứ vị Linh mục Xứ tốt lành nào mà tất cả chúng ta đều biết -, các Nữ Tu, những người sống đời Thánh Hiến, các nam nữ truyền giáo... Và Cha tự hỏi, còn anh chị em hãy lắng nghe câu hỏi này: Có bao nhiêu người trẻ trong các con, mà giờ đây và hôm nay, các con đang hiện diện tại quảng trường này, đang lắng nghe lời mời gọi của Chúa để đi theo Ngài? Các con đừng sợ! Hãy can đảm và hãy mang đến cho những người khác bất cứ tia sáng nào của niềm hăng hái tông đồ mà chúng đã được tiếp tục chuyển giao cho chúng ta bởi những môn đệ hết sức gương mẫu ấy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài đừng bao giờ để xảy ra trong Giáo hội việc thiếu thốn những tâm hồn quảng đại, tức những tâm hồn luôn nhiệt tâm làm việc hầu mang đến cho tất cả Tình Yêu và sự trìu mến của Cha trên trời.

 

Quảng Trường Thánh Phê-rô ngày mồng 03 tháng 07 năm 2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội