Lời Kêu Gọi Hòa Bình Của Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo, Assisi Ngày 20.09.2016

 

Chúng tôi – những người nam và những người nữ thuộc các tôn giáo khác nhau – với tư cách là những người hành hương, đã quy tụ nhau lại tại thành phố của Thánh Phan-xi-cô. Tại đây, cách nay đúng 30 năm, tức năm 1986, đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, các đại diện của các tôn giáo trên khắp thế giới đã quy tụ lại, để lần đầu tiên, với một cách thực hết sức mạnh mẽ và long trọng, nêu rõ mối liên kết không thể xóa nhòa giữa giá trị cao quý của hòa bình và của một quan điểm tôn giáo đích thực. Từ biến cố lịch sử đó, một chuyến hành hương dài đã đặt mình vào trong sự chuyển động, mà chuyến hành hương đó đã chạm tới rất nhiều thành phố trên khắp thế giới cũng như đã liên kết vô vàn các tín hữu vào trong cuộc đối thoại và trong việc cầu nguyện cho hòa bình. Chuyến hành hương đó đã hiệp nhất nhưng không hề có chuyện pha trộn, trong khi nó tạo nên tình bằng hữu bền chặt giữa các tôn giáo, và đưa ra sự hỗ trợ nhằm giải quyết không ít các cuộc xung đột. Đó là tinh thần mà nó đang làm hồi sinh chúng ta: phát triển sự gặp gỡ trong sự đối thoại, và chống lại bất cứ hình thức bạo lực nào, cũng như chống lại bất cứ việc lạm dụng nào đối với tôn giáo để biện minh cho chiến tranh. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, rất nhiều dân tộc vẫn còn đang bị ảnh hưởng xấu một cách đầy đau đớn bởi chiến tranh. Không phải lúc nào người ta cũng hiểu được rằng, chiến tranh chỉ làm cho thế giới trở nên tồi tệ hơn, và luôn để lại một di sản đầy khổ đau và hận thù. Với chiến tranh, tất cả đều trở thành những người thất và và không có ai chiến thắng.

Chúng ta hãy hướng về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, xin Ngài ban hòa bình cho thế giới. Chúng tôi nhận ra sự cần thiết của việc thường xuyên cầu nguyện cho hòa bình; vì lời cầu nguyện sẽ bảo vệ thế giới và làm cho thế giớn trở nên trong sáng hơn. Hòa bình chính là danh xưng của Thiên Chúa. Ai nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho khủng bố, cho bạo lực và cho chiến tranh, thì có nghĩa là người ấy không bước đi trên con đường của Thiên Chúa: Chiến tranh nhân danh tôn giáo sẽ trở thành một cuộc chiến chống lại chính tôn giáo. Vì thế, với sự xác tín mạnh mẽ, chúng tôi khẳng định rằng, bạo lực và khủng bố mâu thuẫn với cảm quan tôn giáo đích thực.

Chúng tôi đã nghe thấy tiếng thét gào của những người nghèo, của các em nhỏ, của các thế hệ trẻ, tiếng thét gào của các phụ nữ và của rất nhiều người anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Cùng với họ, và với toàn bộ sức lực, chúng tôi kêu gọi: Hãy nói tiếng không với chiến tranh! Tiếng thét gào đầy khổ đau của rất nhiều người vô tội vẫn đang bị nhiều người bỏ ngoài tai! Chúng tôi khẩn xin những người có trách nhiệm của các quốc gia, xin họ hãy vô hiệu hóa những động cơ và những nguyên nhân dẫn tới chiến tranh: sự khát khao quyền lực và tiền bạc, sự tham lam vô độ của những kẻ buôn bán vũ khí, việc chỉ quan tâm tới bản thân mình, việc tìm cách trả thù cho quá khứ. Ước chi sự dấn thân cụ thể để xóa bỏ những nguyên nhân sâu xa của các cuộc xung đột sẽ được tăng cường: những tình trạng nghèo túng, bất công và mất cân bằng, sự bóc lột và sự coi thường mạng sống con người.

Sau cùng, ước chi một thời đại mới sẽ bắt đầu, mà trong thời đại đó, thế giới toàn cầu hóa sẽ trở thành một gia đình của các dân tộc. Ước chi trách nhiệm sẽ được cụ thể hóa để kiến tạo một nền hòa bình chân thực, mà nền hòa bình đó tôn trọng những nhu cầu đích thực của nhân loại cũng như của các dân tộc; nền hòa bình đó sẽ vượt lên trước những xung đột với sự cộng tác; nền hòa bình đó sẽ chiến thắng mọi hận thù, sẽ vượt thắng mọi rào cản bằng sự gặp gỡ và đối thoại. Sẽ không có bất cứ điều chi bị mất đi nếu người ta thực hành việc đối thoại cách chân thành. Không có bất cứ điều chi là không thể nếu chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Tất cả đều có thể trở thành những „người thợ thủ công“ của hòa bình. Từ Assisi, với tất cả sự xác tín, chúng tôi xin tái xác định lại dự tính của chúng tôi trong việc trở nên những người thợ thủ công ấy, với ơn trợ giúp của Thiên Chúa và cùng với tất cả những người nam và những người nữ thành tâm thiện chí.

 

Assisi, Italia ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

Đại Diện Của Các Tôn Giáo Trên Toàn Thế Giới

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ


Văn Kiện Giáo Hội