Bài Giáo Lý Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Cuộc Tiếp Kiến Ngoại Thường Nhân Dịp Năm Thánh, Sáng Thứ Bảy Ngày 10.09.2016

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Bài Đọc mà chúng ta vừa nghe, nói về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, mà Lòng Thương Xót ấy được hiện thực hóa trong ơn cứu độ mà nó được ban cho chúng ta nhờ vào bửu huyết của Con Một Ngài, Chúa Giê-su (xc. 1Phr 1,18-21). Từ „redemption“ (trong tiếng La-tinh) ít được sử dụng, nhưng nó là một từ có tính nền tảng, vì nó chỉ cho thấy ơn cứu thoát căn bản mà Thiên Chúa có thể thực hiện cho chúng ta, cho toàn thể nhân loại và cho toàn thể thế giới thụ tạo.

Có vẻ như con người ngày nay lại thích nghĩ tới chuyện mình được giải phóng và được cứu độ nhờ vào một sự can thiệp của Thiên Chúa, vì con người ngày nay – với một cách thức rất sai lầm – đang coi sự tự do riêng của mình như một sức mạnh để đạt được tất cả mọi sự. Con người cũng đang tự khoe khoang về chuyện đó. Nhưng trong thực tế thì không phải vậy. Biết bao nhiêu là những ảo tưởng bị gán cho cái mác tự do, và biết bao nhiêu là những hình thức nô lệ mới đang được tạo ra nhân danh một thứ tự do sai quấy trong thời đại chúng ta! Rất nhiều và rất nhiều những nô lệ: „Tôi làm cái này vì tôi muốn thế. Tôi sử dụng ma túy vì tôi thích vậy. Tôi tự do mà! Tôi thích làm cái này hay cái kia là chuyện của tôi.“ Đó là những nô lệ! Họ trở thành những nô lệ nhân danh tự do. Tất cả chúng ta đều đã từng thấy những con người như thế, cuối cùng thì họ bị hủy hoại trên mặt đất. Chúng ta cần tới Thiên Chúa để Ngài giải phóng chúng ta khỏi bất cứ hình thức thờ ơ lãnh đạm hay ích kỷ nào, kể cả việc lấy mình làm đủ.

Những lời của Thánh Phê-rô Tông Đồ đã diễn tả một cách rất tốt ý nghĩa của sự sống mới mà chúng ta được mời gọi đi vào. Trong khi Chúa Giê-su trở thành một người trong chúng ta, Ngài đã không chỉ tiếp nhận bản tính nhân loại chúng ta mà thôi, nhưng còn nâng chúng ta lên để chúng ta có khả năng trở thành những người con của Thiên Chúa. Nhờ vào cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-su Ki-tô – Chiên con vô tì tích – đã thắng vượt cả thần chết lẫn tội lỗi, để giải phóng chúng ta khỏi ách thống trị của chúng. Ngài là Chiên Con, Đấng được sát tế cho chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận sự sống mới, mà sự sống ấy phát sinh từ ơn tha thứ, từ Tình Yêu và niềm vui. Tất cả những gì Ngài đã đón nhận thì cũng đều được cứu độ hết thảy, đều được giải phóng và đều được cứu thoát.

Tuy nhiên, phải xác định rằng, cuộc sống luôn đặt chúng ta trước những thử thách, và vì thế, đôi khi chúng ta phải đau khổ. Nhưng trong những khoảnh khắc thử thách đó, chúng ta được mời gọi hãy hướng nhìn lên Chúa Giê-su chịu đóng đinh, Đấng đang chịu khổ cho chúng ta và với chúng ta, như là một bằng chứng chắc chắn cho thấy rằng, trong những nỗi tuyệt vọng và trong những cơn bách hại, cũng như trong những đau khổ của cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn được giải thoát nhờ vào bàn tay nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng nâng chúng ta lên cùng Ngài và dẫn chúng ta đi vào trong một cuộc sống mới.

Tình Yêu của Thiên Chúa thật vô biên: Chúng ta có thể khám phá ra những dấu chỉ luôn luôn mới mà chúng chỉ cho thấy sự quan tâm của Ngài đối với chúng ta, và đặc biệt là chỉ cho thấy Thánh Ý của Ngài trong việc đi đến với chúng ta và đi trước chúng ta. Toàn bộ cuộc sống chúng ta, ngay cả khi nó bị đánh dấu bởi những yếu đuối và tội lỗi, thì nó cũng vẫn luôn được đặt dưới cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta. Biết bao nhiêu là chương Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết về sự hiện diện của Thiên Chúa, về sự gần gũi cũng như về sự trìu mến của Ngài đối với mỗi người, đặc biệt là những người nhỏ bé, những người nghèo hèn và những người cùng khốn! Thiên Chúa có một sự trìu mến vô cùng lớn lao, một Tình Yêu to lớn đối với những kẻ bé nhỏ, những kẻ yếu đuối, cũng như đối với những ai bị loại ra khỏi xã hội. Chúng ta càng rơi vào trong sự cùng khốn bao nhiêu, thì cái nhìn của Ngài trên chúng ta sẽ càng được lấp đầy với Lòng Thương Xót bấy nhiêu. Ngài sẽ cảm thấy đồng cảm đối với chúng ta, vì Ngài biết những nỗi yếu hèn của chúng ta. Ngài biết những tội lỗi của chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Ngài tha thứ luôn luôn! Cha của chúng ta rất tốt lành, Ngài rất tốt lành. Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta hãy mở tâm hồn mình ra cho Ngài, hãy đón nhận ân sủng của Ngài! Vì, như Thánh Vịnh đã viết: „Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa“ (Tv 130,7).

Quảng trường Thánh Phê-rô, sáng thứ Bảy ngày mồng 10 tháng 09 năm 2016

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội