Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Tại Dhaka, Bangladesch, ngày 01.12.2017

 

Anh chị em thân mến,

Giờ đây những con người này sắp được phong chức Linh mục. Vậy chúng ta hãy nghĩ xem, họ sẽ đảm nhận chức vụ quan trọng nào trong Giáo hội.

Chắc chắn, toàn Dân Thánh của Thiên Chúa đều thuộc về giới tư tế hoàng gia trong Chúa Ki-tô. Nhưng vị Thượng Tế tối cao của chúng ta – Chúa Giê-su Ki-tô – đã tuyển chọn một số môn đệ của Ngài để nhân danh Ngài, thực thi chức vụ tư tế hầu đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Chính Ngài, Đấng đã được Thiên Chúa Cha sai đến, đã sai các Tông Đồ của Ngài đi vào thế gian, để thông qua họ và thông qua những người kế vị họ, tiếp tục chức vụ giảng dậy, tư tế và mục tử cách liên tục. Nhưng những người cộng tác của các Đức Giám mục chính là các Linh mục. Các Ngài được liên kết với các Đức Giám mục trong chức Linh mục, và như thế, được kêu gọi để phục vụ Dân Thiên Chúa.

Sau những thẩm tra cặn kẽ, những con người này sẽ đón nhận sứ vụ Linh mục trong cộng đoàn Linh mục. Họ nên phục vụ Chúa Ki-tô, Đấng là Thầy, là Linh mục và là mục tử. Ngài chính là Đấng, mà thông qua việc trao hiến bản thân của Ngài, Giáo hội được kiến tạo thành ngôi đền thánh của Thiên Chúa và được liên kết lại với nhau thành Dân Thiên Chúa.

Anh em tiến chức thân mến, giờ đây anh em sẽ được đón nhận vào cộng đoàn Linh mục. Và vì thế, anh em sẽ tham dự vào chức vụ giáo huấn của Chúa Ki-tô, Thầy của chúng ta. Anh em hãy công bố Lời Chúa cho tất cả mọi người, đó là Lời mà chính anh em đã đón nhận với niềm vui.

Hãy lưu ý kỹ điều này: điều gì anh em đọc được trong Kinh Thánh thì điều ấy sẽ gây phấn chấn trong Đức Tin; điều gì anh em đã chiếm lĩnh được trong Đức Tin, thì anh em hãy công bố cho mọi người được biết; điều gì anh em công bố cho mọi người, thì anh em hãy thực hiện nó nơi chính cuộc sống của mình.

Giáo huấn của anh em phải là lương thực tràn đầy sức mạnh đối với Dân Chúa, đời sống của anh em phải là một niềm vui đối với các tín hữu. Và như thế, thông qua lời nói và gương lành của mình, anh em sẽ kiến tạo nên ngôi đền thờ của Thiên Chúa.

Đồng thời, anh em sẽ tham dự vào chức tư tế của Chúa Ki-tô để thánh hóa nhân loại. Vì, thông qua sự phục vụ của anh em, hy tế thiêng liêng của các tín hữu sẽ được nên trọn trong sự hiệp nhất với hy tế của Chúa Ki-tô, mà hy tế đó được hồi tưởng nơi bàn tiệc Thánh Thể thông qua đôi tay anh em cùng với các tín hữu. Vì thế, anh em hãy nhận thức trước việc anh em thực hiện; hãy noi gương điều mà anh em cử hành; vì anh em sẽ cử hành mầu nhiệm sự chết và sự phục sinh của Chúa Ki-tô, nên anh em hãy cố gắng vượt thắng tất cả mọi sự ác và sự xấu xa trong mình, và hãy biến chúng thành một cuộc sống mới.

Nhờ vào Bí Tích Thanh Tẩy, anh em đã được sáp nhập vào Dân Thiên Chúa. Thông qua Bí Tích Thống Hối, anh em sẽ nhân danh Chúa Ki-tô và Giáo hội của Ngài để ban ơn tha thứ tội lỗi cho con người. Nhờ vào Bí Tích Xức Dầu với Dầu Thánh, anh em sẽ nâng đỡ các bệnh nhân. Trong khi cử hành Kinh Nhật Tụng, anh em hãy ca ngợi Thiên Chúa và dâng lên Ngài lời tạ ơn cũng như cầu nguyện cho Dân Chúa và cho toàn nhân loại. Vì thế, anh em hãy ý thức rằng, anh em được tuyển chọn từ những con người và được chỉ định cho những con người đó trong những ý nguyện của họ trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, hãy thực thi chức vụ Linh mục của Chúa Ki-tô trong niềm vui không ngừng cũng như trong Đức Ái, và anh em đừng bao giờ tìm kiếm chính mình, nhưng hãy tìm kiếm những điều thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô.

Sau cùng, anh em sẽ được tham dự vào chức vụ mục tử của Chúa Ki-tô, Đấng là đầu Giáo hội. Anh em hãy thực thi sứ mạng đó trong sự hiệp thông với Đức Giám mục và vâng phục Ngài. Hãy cố gắng tập hợp các tín hữu thành một cộng đoàn những người anh chị em, để nhờ Chúa Ki-tô, trong Chúa Thánh Thần, dẫn đưa họ đến cùng Thiên Chúa Cha.

Anh em hãy đón nhận những người nghèo và những người bị áp bức mà họ đang mong chờ sự phục vụ của anh em. Xin anh em đừng bao giờ lãng quên họ! Anh em hãy luôn để trước mắt mình gương sáng của vị Mục Tử Tốt Lành! Ngài đã đến để phục vụ chứ không phải để được người khác phục dịch. Ngài đã đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã bị hư mất.

 

Dhaka, Bangladesch, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cistchuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017