Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung Trưa Chúa Nhật V TNA - 05.02.2017: Anh em là ánh sáng và muối cho trần gian

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Trong những ngày Chúa Nhật này, Phụng Vụ giới thiệu cho chúng ta bài giảng được gọi là Bài Giảng Trên Núi từ Tin Mừng theo thánh Mát-thêu. Sau khi đã giới thiệu cho chúng ta về các Mối Phúc vào hôm Chúa Nhật vừa qua, thì vào hôm nay, Phụng Vụ lại nhấn mạnh tới những Lời của Chúa Giê-su mà chúng mô tả về sứ mạng của các môn đệ Ngài trong thế giới (Mt 5,13-16). Ngài đã sử dụng phép ẩn dụ của muối và ánh sáng, và những Lời của Ngài được dành cho các môn đệ mọi thời, kể cả chúng ta nữa. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy trở thành sự chiếu giãi ánh sáng của Ngài thông qua chứng tá với những công việc tốt lành. Ngài nói: „Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của anh em, mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời“ (Mt 5,16).

Những lời trên nhấn mạnh rằng, không phải nhờ vào những lời nói của mình, nhưng là nhờ vào những việc làm, mà chúng ta được nhận biết là môn đệ đích thực của Đấng là ánh sáng cho thế gian. Vì, nhờ vào thái độ của chúng ta, cả trong cách thức tốt lành lẫn xấu xa, một dấu ấn sẽ được để lại trong người khác. Chúng ta có một nghĩa vụ và mang trách nhiệm đối với tặng phẩm đã được đón nhận: ánh sáng Đức Tin, nhờ vào Chúa Ki-tô và tác động của Chúa Thánh Thần, ánh sáng ấy đang ở trong chúng ta, chúng ta không được phép giữ ánh sáng đó lại như thể nó là vật sở hữu của riêng chúng ta. Trái lại, chúng ta được kêu gọi hãy làm cho ánh sáng đó chiếu giãi trong thế giới, hãy trao tặng ánh sáng đó cho người khác thông qua những công việc tốt lành. Thế giới đang rất cần tới ánh sáng Tin Mừng biết là chừng nào, bởi ánh sáng đó sẽ biến đổi, sẽ chữa lành và sẽ ban ơn cứu độ cho tất cả những ai đón nhận ánh sáng ấy! Chúng ta phải chuyển giao ánh sáng ấy thông qua những công việc tốt lành của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục chuyển giao ánh sáng Đức Tin của mình, thì ánh sáng đó sẽ không bị tàn lụi, nhưng trở nên sáng hơn. Trái lại, nó có thể trở nên vô hiệu nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó bằng Tình Yêu, bằng những công việc của Đức Ái. Và như thế, hình ảnh ánh sáng sẽ gặp gỡ hình ảnh của muối. Đoạn văn Tin Mừng nói với chúng ta rằng, với tư cách là những môn đệ của Chúa Ki-tô, chúng ta cũng là „muối cho địa cầu“.

Muối là một yếu tố tạo ra hương vị, và sau đó, còn bảo vệ thức ăn để nó không bị hư thối. Vào thời của Chúa Giê-su chưa có tủ lạnh! Vì thế, sứ mạng của người Ki-tô hữu trong cộng đồng xã hội hệ tại ở chỗ là tạo ra „hương vị“ cho cuộc sống với Đức Tin và Đức Ái mà Chúa Ki-tô đã tặng ban cho chúng ta, và đồng thời tránh xa những mầm mống phá hoại của sự ích kỷ, của sự đố kỵ, của việc nói xấu cũng như của rất nhiều những điều xấu xa khác. Những mầm mống đó sẽ hủy hoại cấu trúc của các cộng đoàn chúng ta, và thay vào đó, những cộng đoàn ấy nên tỏa sáng với tư cách là nơi của sự đón nhận, nơi của tình liên đới và hòa giải. Để thực hiện sứ mạng này, đòi hỏi chúng ta phải là những người đầu tiên được giải phóng khỏi sự suy đồi đầy hư hỏng của những thế lực trần gian, mà những thế lực ấy luôn đối nghịch với Chúa Ki-tô và Tin Mừng; và sự thanh luyện này sẽ không bao giờ chấm dứt, nó phải được tiến hành thường xuyên, nó phải được tiến hành mỗi ngày!

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều được kêu gọi trở thành ánh sáng và muối trong lãnh vực cuộc sống hằng ngày của mình, và như thế thực thi sứ mạng tái tạo thực tế con người trong tinh thần Tin Mừng và trong viễn tượng của Triều Đại Thiên Chúa. Sự giúp đỡ đối với chúng ta luôn luôn là sự bảo vệ chở che của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, nữ môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su và là mẫu gương của các tín hữu mà họ sống mỗi ngày trong lịch sử ơn gọi và sứ mạng của mình. Cầu xin Mẹ giúp chúng ta hầu chúng ta luôn luôn để cho mình được thanh luyện và chiếu sáng bởi Thiên Chúa, và về phía mình, trở thành „muối cho địa cầu“ và „ánh sáng cho thế giới“.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày mồng 05 tháng 02 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017