Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung Trưa Chúa Nhật 4 MC, 26.03.2017

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Chúa Giê-su và người thanh niên bị mù từ thuở mới sinh (xc. Ga 9,1-41) đứng trong trung tâm điểm của Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay hôm nay. Chúa Ki-tô đã trao lại thị giác cho anh, và Ngài đã thực hiện phép lạ này với một dạng nghi thức mang tính biểu tượng: trước hết, Ngài trộn đất với nước miếng, và thoa đất đã trộn với nước miếng ấy lên mắt người mù; sau đó, Ngài sai anh đi tới hồ Si-lô-a để rửa mắt. Người thanh liên này đã đi đến đó để rửa mắt, và sau đó tái có được thị giác. Anh là một người bị mù từ thuở mới sinh. Với phép lạ này, Chúa Giê-su đã mạc khải chính Ngài, và Ngài chứng tỏ bản thân mình chính là ánh sáng cho thế giới. Và người mù từ thuở mới sinh chính là đại diện cho mỗi người trong chúng ta – những kẻ đã được tác thành nên để nhận biết Thiên Chúa, nhưng vì tội lỗi, chúng ta đã trở nên như người mù, chúng ta cần tới một ánh sáng mới. Tất cả chúng ta đều cần tới một ánh sáng mới: ánh sáng Đức Tin mà Chúa Giê-su đã ban tặng cho chúng ta. Trong thực tế thì theo bài Tin Mừng, người mù đã tái có được thị giác, và đã mở ra cho mầu nhiệm của Chúa Ki-tô. Chúa Giê-su đã hỏi anh: „Anh có tin vào Con Người không?“ (Ga 9,35). „Thưa Ngài, Đấng ấy là ai, xin hãy nói cho tôi biết để tôi tin“ – người mù vừa được chữa lành đáp lại (Ga 9,36). „Anh đã thấy Người. Đấng ấy chính là Người đang nói với anh đây“ (Ga 9,37). „Tôi tin!“, và anh ta sấp mình xuống trước mặt Chúa Giê-su (xc. Ga 9,38).

Sự kiện này mang chúng ta tới chỗ suy nghĩ về Đức Tin của mình, về Đức Tin của chúng ta vào Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa, và đồng thời sự kiện này cũng liên hệ tới Bí Tích Thanh Tẩy, tức Bí Tích đầu tiên của Đức Tin: đó là Bí Tích mà nó cho phép chúng ta đến với „ánh sáng“ nhờ vào việc tái sinh từ nước và từ Chúa Thánh Thần; như đã diễn ra với người mù từ thuở mới sinh, cặp mắt của ông đã được mở ra sau khi đến rửa trong nước của hồ Si-lô-a. Người mù từ thuở mới sinh và người được chữa lành chính là đại diện của chúng ta theo nghĩa bóng, khi chúng ta không nhận ra rằng, Chúa Giê-su chính là ánh sáng, Ngài là „ánh sáng cho trần gian“, khi chúng ta nhìn đi chỗ khác, khi chúng ta thích tín thác vào những ánh đèn cỏn con, và khi chúng ta mò mẫm trong bóng tối.

Thực tế mà nó cho thấy rằng, anh mù ấy không có tên gọi, chính là điều giúp chúng ta tự phản chiếu mình với khuôn mặt và với tên gọi của chúng ta trong câu chuyện của anh ấy. Chúng ta cũng đã được „soi sáng“ bởi Chúa Ki-tô trong Bí Tích Thanh Tẩy, và vì thế, chúng ta được kêu gọi hãy xử sự với tư cách là con cái ánh sáng. Và việc xử sự với tư cách là con cái ánh sáng đòi hỏi phải thay đổi tận căn cách nghĩ, phải có một khả năng biết đánh giá những con người và những sự việc tương xứng với một bậc thang giá trị khác mà nó đến từ Thiên Chúa. Thực ra, Bí Tích Thanh Tẩy đòi hỏi phải có một quyết định để sống với tư cách là con cái ánh sáng và bước đi trong ánh sáng. Nếu bây giờ Cha hỏi anh chị em: „Anh chị em có tin rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa không? Anh chị em có tin rằng, Ngài có thể biến đổi con tim của anh chị em không? Anh chị em có tin rằng, Ngài có thể làm cho những thực tại được nhìn xem như Ngài nhìn và không như chúng ta nhìn không? Anh chị em có tin rằng, Ngài là ánh sáng, Ngài ban tặng ánh sáng đích thực cho chúng ta không?“ – thì anh chị em sẽ trả lời thế nào? Mỗi người hãy tự trả lời lấy cho mình trong lòng.

Có ánh sáng đích thực và đi trong ánh sáng nghĩa là gì? Trước tiên, điều ấy có nghĩa là từ bỏ ánh sáng sai quấy: ánh sáng lạnh lẽo và lường gạt của sự tiên kiến đối với người khác, vì sự tiên kiến sẽ bóp méo thực tại và chất lên chúng ta mối ác cảm đối với những người mà chúng ta kết án họ cách không thương tiếc, và đối với những người mà chúng ta kết án họ nhưng không trao cho họ khả năng kháng án. Điều đó xảy ra hằng ngày! Nếu người ta nói xấu người khác thì người ta sẽ không bước đi trong ánh sáng, người ta sẽ bước đi bên phía bóng tối. Một ánh sáng sai lạc tiếp theo vì có tính quyến rũ và lập lờ chính là bất cứ mối quan tâm cá nhân nào: nếu chúng ta đánh giá những sự vật theo tiêu chuẩn lợi nhuận của chúng ta, theo sở thích và theo uy tín của chúng ta, thì trong các mối tương quan và trong các trạng huống, chúng ta sẽ không hành động theo sự thật. Nếu chúng ta đi trên con đường tìm kiếm duy nhất lợi ích cá nhân, thì chúng ta sẽ đi về phía bóng tối.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón nhận Chúa Giê-su, ánh sáng của trần gian, với tư cách là người đầu tiên, giành cho chúng ta ơn tái đón nhận ánh sáng Đức Tin trong Mùa Chay này, trong khi chúng ta khám phá ra ân sủng vô giá của Bí Tích Thanh Tẩy, mà tất cả chúng ta đều đã đón nhận. Và sự chiếu sáng mới này sẽ biến chúng ta thành những hành động và việc làm, để chúng ta tiếp tục mang ánh sáng của Chúa Ki-tô đến cho mọi người, bất chấp sự nghèo túng và những giới hạn của chúng ta.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật IV Mùa Chay, ngày 26 tháng 03 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017