Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Regina Coeli, Trưa Chúa Nhật 28.05.2017

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay, Đại Lễ Chúa Thăng Thiên, tức Đại Lễ diễn ra sau Đại Lễ Phục Sinh 40 ngày, được cử hành tại Italia và tại nhiều quốc gia khác. Đoạn Tin Mừng (xc. Mt 28,16-20) cuối cùng của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu đã tường thuật lại khoảnh khắc từ biệt cuối cùng của Đấng Phục Sinh với các môn đệ của Ngài. Cảnh này đã diễn ra tại Galilea, nơi Chúa Giê-su đã kêu gọi họ đi theo Ngài, và tại đó hình thành nên hạt nhân cộng đoàn mới của Ngài. Giờ đây các môn đệ ấy đã đi xuyên qua “lửa” của cuộc khổ hình và sự phục sinh.

Khi các môn đệ thấy Đấng Phục Sinh, họ đã sấp mình xuống trước mặt Ngài, nhưng một ít người trong các ông vẫn còn nghi ngờ. Chúa Giê-su đã ủy thác cho cộng đoàn bị gây kinh hoàng này một sứ mạng to lớn, đó là việc loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới; và Ngài cụ thể hóa sứ mạng ấy với lời chỉ dẫn: hãy giảng dậy và làm Phép Rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (xc. Mt 28,19). Vì thế, cuộc Thăng Thiên của Chúa Giê-su đã hình thành nên sự kết thúc sứ mạng mà Chúa Con đã lãnh nhận từ Chúa Cha, cũng như hình thành nên sự bắt đầu của việc tiếp nối sứ mạng đó thông qua Giáo hội. Từ giây phút này, từ khoảnh khắc Thăng Thiên, sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong thế giới sẽ được chuyển giao bởi các môn đệ của Ngài, bởi những người tin vào Ngài và công bố Ngài. Sứ mạng này sẽ tiếp tục kéo dài cho tới tận cùng lịch sử, và được thực hiện mỗi ngày nhờ vào ơn trợ giúp của Đấng Phục Sinh, Đấng đã cam đoan rằng: “Này đây Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Sự hiện diện của Ngài sẽ trao ban sức mạnh trong những cơn bách hại, trao ban niềm an ủi trong những nỗi khổ đau, nó chính là sự trợ giúp trong những hoàn cảnh khó khăn mà sứ mạng cũng như việc loan báo Tin Mừng phải đối diện với. Cuộc Thăng Thiên nhắc chúng ta nhớ tới ơn trợ giúp này của Chúa Giê-su và Thần Khí của Ngài, Đấng ban tặng niềm tín thác cũng như trao tặng sự đáng tin cậy cho chứng tá của chúng ta giữa thế giới. Nó mạc khải cho chúng ta biết tại sao có Giáo hội: có Giáo hội để Giáo hội loan báo Tin Mừng, chỉ có thế thôi! Và niềm vui của Giáo hội hệ tại ở chỗ công bố Tin Mừng. Giáo hội là tất cả chúng ta, những người đã được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Hôm nay chúng ta được mời gọi hãy hiểu cho rõ rằng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta phẩm giá và trách nhiệm lớn trong việc loan báo Tin Mừng cho thế giới, làm cho Tin Mừng đến được với nhân loại. Đó là phẩm giá của chúng ta, đó là vinh dự lớn nhất của mỗi người chúng ta, của tất cả những ai đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy!

Nhân ngày Đại Lễ kính Chúa Thăng Thiên hôm nay, trong khi chúng ta hướng nhìn về Thiên Đàng, nơi Chúa Giê-su đã bước vào, cũng như là nơi mà Chúa Giê-su đã đến để ngồi bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy tiến về phía trước với bước đi ngày càng chắc chắn hơn trên thế giới này, cũng như hãy tiếp tục con đường của chúng ta với tất cả niềm hăng hái và sự can đảm, cũng như hãy tiếp tục sứ mạng làm chứng và sống Tin Mừng trong môi trường chung quanh chúng ta. Nhưng chúng ta hoàn toàn ý thức rằng, ở ngay tuyến đầu, sứ mạng ấy không phụ thuộc vào sức riêng của chúng ta, cũng không phụ thuộc vào sự khéo tổ chức hay phụ thuộc vào những tài năng của con người. Chỉ với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể thực sự chu toàn được sứ mạng của mình trong việc làm cho người khác ngày càng hiểu biết và kinh nghiệm về Tình Yêu và sự trìu mến của Chúa Giê-su hơn.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta để chúng ta biết chiêm ngưỡng những điều thiện hạo trên trời mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta, để ngày càng trở nên những chứng tá đáng tin cậy cho sự phục sinh và sự sống đích thực của Ngài.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 28 tháng 05 năm 2017

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017