Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Công Nghị Giáo Chủ Tấn Phong các Tân Hồng Y, Chiều Thứ Tư Ngày 28.06.2017: Chúa không kêu gọi anh em trở thành các hoàng tử!

Quý hiền đệ thân mến,

Chúa Giê-su dẫn đầu các ông”. Đó là hình ảnh đến với chúng ta từ bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (Mc 10,32-45), và nó tạo nên lý do căn bản dẫn tới hành vi mà chúng ta đang thực hiện: Một Công Nghị Giáo Chủ để tấn phong một số Tân Hồng Y.

Chúa Giê-su đã kiên quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài biết điều gì đang chờ đợi Ngài, và Ngài đã nói với các môn đệ của Ngài nhiều lần về điều đó. Nhưng giữa con tim của Chúa Giê-su và con tim của các môn đệ có một khoảng cách mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể san bằng. Chúa Giê-su biết điều đó; vì thế Ngài đã kiên nhẫn với họ, Ngài nói một cách thẳng thắn, và đặc biệt là Ngài vượt lên trước họ và đi trước họ.

Trên suốt đường đi, bản thân các môn đệ đã bị dẫn dắt bởi những mối quan tâm mà chúng không tương hợp với “hướng đi” của Chúa Giê-su, và với Thánh Ý của Ngài, mà Thánh Ý ấy hoàn toàn hiệp nhất với Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Chẳng hạn – như chúng ta đã nghe – hai anh em Gia-cô-bê và Gio-am đã mơ tới chuyện được ngồi bên hữu và bên tả của vua Israel. Đối với họ, được như thế thì quả là tuyệt vời biết chừng nào (xc. Mc 10, 37). Họ không nhìn vào thực tế! Họ nghĩ rằng mình nhìn thấy nhưng thực ra không thấy, nghĩ mình biết nhưng thực ra không biết, nghĩ mình học cao hiểu rộng hơn người khác nhưng thực ra chẳng hiểu biết gì…

Trái lại, thực tế là một điều hoàn toàn khác, nó chính là điều mà Chúa Giê-su luôn đặt trước mắt và lái bước chân của Ngài tới đó. Thực tế chính là Thập Giá, là tội lỗi của thế gian, và vì thế Ngài đã đến để nhận lấy chúng về cho bản thân mình và nhổ chúng ra khỏi thế giới con người. Thực tế là những con người vô tội mà họ đang phải đau khổ và đang phải chết vì các cuộc chiến tranh và vì các vụ khủng bố; thực tế là sự nô lệ hóa mà nó không ngừng phủ nhận phẩm giá con người, kể cả trong thời đại nhân quyền; thực tế là những người ở trong các trại tị nạn mà đôi khi các trại ấy giống với một hỏa ngục hơn là luyện ngục; thực tế là sự hủy hoại có tính hệ thống của tất cả những gì không được sử dụng nữa, và đó là những con người.

Đó là điều mà Chúa Giê-su đã nhìn thấy trong lúc Ngài tiến lên Giê-ru-sa-lem. Trong cuộc sống công khai của mình, Ngài đã mạc khải về sự trìu mến của Thiên Chúa Cha, bằng cách là Ngài đã chữa lành những con người mà họ đang ở trong quyền lực của ma quỷ (xc. Cv 10,38). Giờ đây Ngài biết rằng, khoảnh khắc đã đến để đi đến cùng, để nhổ cho đến tận gốc rễ mọi sự ác, và vì thế, Ngài cương quyết đi lên Thập Giá.

Ngay cả chúng ta, quý hiền đệ thân mến, cũng cùng đi với Chúa Giê-su trên con đường này. Chúa Giê-su “dẫn đầu anh em” và xin anh em hãy cương quyết đi theo Ngài trên con đường của Ngài. Ngài mời gọi anh em hãy nhìn vào thực tế, và đừng để cho mình bị đánh lạc hướng bởi những mối quan tâm khác cũng như bởi những cách nghĩ khác. Ngài đã không kêu gọi anh em trở thành những “hoàng tử” trong Giáo hội, cũng không kêu gọi anh em “ngồi bên hữu hay bên tả Ngài”. Ngài kêu gọi anh em phục vụ như Ngài và với Ngài; phục vụ Thiên Chúa Cha và những người anh chị em. Ngài kêu gọi anh em hãy ngăn cản tội lỗi của thế gian và những hậu quả của chúng trong xã hội nhân loại ngày nay với một thái độ nội tại giống hệt như Ngài. Nếu anh em đi theo Ngài, anh em cũng phải vượt lên trước Dân Thánh của Thiên Chúa, trong khi vẫn gắn chặt cái nhìn vào Thập Giá và vào sự phục sinh của Chúa.

Được hỗ trợ bởi lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài san phẳng mọi khoảng cách giữa con tim của chúng ta và con tim của Chúa Giê-su, và xin Ngài làm cho toàn bộ cuộc sống chúng ta trở thành sự phục vụ Thiên Chúa và phục vụ những người anh chị em.

Công Nghị Giáo Chủ Tấn Phong các Tân Hồng Y

Vatican ngày 28 tháng 06 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017