Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Ba Ngôi, 11.06.2017

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Các Bài Đọc Kinh Thánh của Chúa Nhật Đại Lễ Kính Chúa Ba Ngôi hôm nay giúp chúng ta bước vào trong mầu nhiệm căn tính của Thiên Chúa. Qua Bài Đọc hai, chúng ta được nghe thấy những lời cầu chúc tốt lành mà Thánh Phao-lô dành cho Cộng Đoàn Cô-rin-tô: „Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Tình Yêu của Chúa Cha và ơn Thông Hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em“ (2Cor 13,13). Lời „cầu chúc này“ – chúng ta gọi như thế - của Thánh Phao-lô chính là hoa trái phát xuất từ kinh nghiệm cá nhân của Ngài về Tình Yêu Thiên Chúa, tức Tình Yêu mà Chúa Ki-tô phục sinh đã mạc khải cho Ngài. Chúa Ki-tô đã biến đổi cuộc sống của Ngài và thôi thúc Ngài ra đi công bố Tin Mừng cho muôn dân. Dựa vào kinh nghiệm của mình về ân sủng, Thánh Phao-lô đã có thể khuyên răn các Ki-tô hữu bằng những lời sau đây: „Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa!“ (2Cor 13,11). Bất chấp tất cả mọi giới hạn về con người của mình, cộng đoàn Ki-tô hữu vẫn có thể trở thành sự phản chiếu cho sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, cho sự thiện hảo và sự tuyệt mỹ của Ngài.

Nhưng điều này – như Thánh Phao-lô đã làm chứng – chỉ diễn ra nhờ vào kinh nghiệm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với ơn tha thứ của Ngài. Đó là điều mà nó đã diễn ra với người Do-thái trên đường xuất hành. Sau khi dân phá vỡ Giao Ước, Thiên Chúa đã hiện ra với Mô-sê trong một đám mây để canh tân Giao Ước, và nhân đây Ngài đã công bố danh tánh của Ngài cũng như ý nghĩa của thánh danh này. Và Ngài nói: „Gia-vê là một Thiên Chúa giầu lòng thương xót và nhân hậu, chậm bất bình, giầu khoan dung và thành tín“ (Xh 34,6). Thánh Danh này diễn tả rằng, Thiên Chúa không xa cách và không tự nhốt mình lại trong chính mình, nhưng Ngài là sự sống, mà sự sống này muốn lan tỏa, Ngài là Đấng Tín Trung, Ngài là Tình Yêu, Tình Yêu này không lìa bỏ con người vì sự bất trung của họ. Thiên Chúa là Đấng „thương xót“, „nhân hậu“ và „giầu tình thương“, vì Ngài giới thiệu bản thân mình cho chúng ta để san bằng những giới hạn và những thiếu thốn của chúng ta, để tha thứ cho những lầm lỗi của chúng ta, để dẫn chúng ta trở về lại với con đường công chính và sự thật. Trong Tân Ước, sự mạc khải này của Thiên Chúa đã đạt được sự thành toàn của nó nhờ vào Lời Chúa Ki-tô và sứ mạng cứu độ của Ngài. Chúa Giê-su đã mạc khải cho chúng ta biết về dung nhan của Thiên Chúa, Đấng là một trong bản tính và là ba trong các Ngôi Vị; Thiên Chúa hoàn toàn là Tình Yêu, trong một mối tương quan hỗ tương, mà mối tương quan đó sáng tạo nên tất cả, cứu độ, và thánh hóa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Bài Tin Mừng hôm nay đã làm cho Ni-cô-đê-mô „được xuất hiện“. Ông đã tiếp nhận một vị trí quan trọng trong cộng đoàn Giáo hội và dân sự thuộc mọi thời đại, nhưng không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Ông không nghĩ rằng: „Mình đã tạo ra nó.“ Ông không bao giờ ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Và giờ đây ông nhận thấy sự phản kháng nơi giọng nói của mình trong Chúa Giê-su. Trong cuộc nói chuyện trước kia với người Nazareth, Ni-cô-đê-mô đã nhận ra rằng, ông đã được Thiên Chúa tìm kiếm và chờ đợi, ông được Thiên Chúa yêu thương một cách cá nhân. Thiên Chúa luôn luôn tìm kiếm chúng ta với tư cách là người đầu tiên, Ngài chờ đợi chúng ta với tư cách là người đầu tiên, Ngài yêu chúng ta với tư cách là người đầu tiên. Ngài giống như những bông hoa hạnh nhân; do đó, một vị Ngôn Sứ đã nói: „Nó sẽ là cây đầu tiên trổ bông“ (xc. Gr 1,11-12).

Vì thế, Chúa Giê-su nói: „Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời“ (Ga 3,16). Sự sống muôn đời ấy là gì? Đó là Tình Yêu vô hạn và nhưng không của Thiên Chúa Cha mà Chúa Giê-su đã ban tặng trên Thánh Giá, bằng cách là Ngài hiến tế mạng sống của Ngài vì ơn cứu độ của chúng ta. Với hoạt động của Chúa Thánh Thần, Tình Yêu này làm cho một ánh sáng mới được bừng lên trên mặt đất và trong con tim của mỗi người khi con tim ấy đón nhận ánh sáng đó. Ánh sáng này phơi bày những góc tối, những điều ương ngạnh mà chúng ngăn cản chúng ta đơm bông kết trái Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta càng ngày càng bước vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi với tất cả những gì mà chúng ta là, để sống và làm chứng cho Tình Yêu, mà Tình Yêu này sẽ trao ban ý nghĩa cho kiếp hiện sinh của chúng ta.

Quảng trường Thánh Phê-rô,

Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 11 tháng 06 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017