Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 25.06.2017: Đừng sợ hãi, nhưng hãy tiếp tục lên đường!

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Sau khi Chúa Giê-su gọi các môn đệ và sai các ông đi truyền giáo, trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 10,26-33) Ngài đã chỉ dẫn cho họ cũng như đã chuẩn bị sẵn cho họ để họ đối diện với những thử thách và những cuộc bách hại, mà họ sẽ không thể tránh khỏi. Việc đi trên con đường truyền giáo không giống như việc người ta lên đường để đi du lịch, và Chúa Giê-su đã cảnh báo các môn đệ của Ngài: „Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày. […] Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn“ (Mt 10, 26-28).

Họ chỉ có thể giết được thân xác, nhưng không có khả năng giết được linh hồn: đừng sợ họ. Sứ mạng truyền giáo nhân danh Chúa Giê-su không bảo đảm cho các môn đệ được thành công, cũng vậy, sứ mạng ấy không giúp họ tránh được những trắc trở và những nỗi khổ đau. Họ phải tính đến cả việc bị khước từ lẫn những cơn bách hại.

Người môn đệ được kêu gọi hãy rập khuôn đời sống mình theo khuôn mẫu đời sống của Chúa Ki-tô, Đấng bị người đời bách hại, Đấng bị khước từ, bị bỏ rơi và chết trên Thập Giá. Không có sứ mạng Ki-tô giáo trong dấu chỉ của sự bất động! Những khó khăn và những nỗi khổ đau chính là thành phần của công cuộc loan báo Tin Mừng, và chúng ta được kêu gọi, để tìm kiếm trong những nỗi khó khăn và những nỗi khổ đau ấy những cơ hội để thẩm định về tính đích thực của Đức Tin chúng ta, cũng như thẩm định về mối tương quan của chúng ta với Chúa Giê-su. Chúng ta phải nhận ra những khó khăn này như là một cơ hội để trở nên những nhà truyền giáo hơn nữa, và lớn lên trong niềm tín thác vào Thiên Chúa, Cha chúng ta, Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài trong những giờ phút cuồng phong bão tố. Trong những khó khăn của chứng tá Ki-tô giáo trên thế giới, chúng ta sẽ không bao giờ bị lãng quên, nhưng luôn luôn nhận được ơn trợ giúp đầy quan tâm và chu đáo của Thiên Chúa Cha. Vì lý do đó, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã trấn an các môn đệ của Ngài, khi Ngài nói với họ ba lần như nhau: „Anh em đừng sợ!

Anh chị em thân mến, ngay cả trong thời đại chúng ta đây cũng vẫn đang có những cuộc bách hại nhắm vào các Ki-tô hữu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta đang bị bách hại đó, và chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa, vì dù thế nào đi nữa, họ cũng vẫn đang tiếp tục làm chứng cho Đức Tin của mình với một cách thức đầy can đảm và trung tín. Gương lành của họ giúp chúng ta không do dự ngập ngừng trong việc thể hiện quan điểm đối với Chúa Ki-tô, và can đảm làm chứng cho Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hằng ngày, kể cả trong những môi trường có vẻ như êm đềm. Trong thực tế thì một hình thức thử thách nào đó cũng vẫn tồn tại ngay cả khi không có những thái độ thù địch và những nỗi tuyệt vọng. Thiên Chúa sai chúng ta đi không chỉ như „những con chiên giữa sói rừng“, nhưng trong thời tại chúng ta, Ngài cũng đang sai chúng ta đi với tư cách là những người trực đêm giữa những con người không muốn bị đánh thức khỏi sự uể oải đầy thế tục của mình, họ làm ngơ giả điếc trước những lời chân lý của Tin Mừng, và muốn tự kiến tạo nên những sự thật mang tính trốn chạy của riêng họ. Và khi chúng ta bước vào trong những môi trường đó hay sống trong đó, và nói những lời Tin Mừng, thì rồi điều đó sẽ quấy nhiễu, và họ sẽ không nhìn chúng ta với mối thiện cảm nữa.

Nhưng vượt trên tất cả, Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta với những lời mà Ngài đã nói với các môn đệ trong thời của Ngài: „Anh em đừng sợ!“ Chúng ta không được phép quên điều đó: Luôn luôn, khi chúng ta đứng trước những nỗi tuyệt vọng, trước một cơn bách hại hay trước một điều gì đó mà nó làm cho chúng ta phải khổ đau, thì chúng ta hãy lắng nghe giọng nói của Chúa Giê-su trong tâm hồn: „Anh em đừng sợ! Đừng sợ hãi gì cả, hãy tiếp tục lên đường! Ta ở bên con!“ Anh chị em đừng sợ hãi trước những người mà họ chế giễu hay đối xử xấu đối với anh chị em, và đừng sợ hãi trước những người mà họ làm ngơ giả điếc trước anh chị em, hay thể hiện sự tôn kính đối với anh chị em „đàng trước mặt“, nhưng „ngay sau lưng“, họ lại ngăn cản Tin Mừng. Có nhiều người cười nói vui vẻ đàng trước mặt, nhưng sau lưng thì lại ngăn cản Tin Mừng. Tất cả chúng ta đều biết những người như thế. Chúa Giê-su không để chúng ta đơn độc, vì chúng ta vô cùng quý giá đối với Ngài.

Vì lý do đó, Ngài không bao giờ để chúng ta phải đơn độc: bất cứ người nào trong chúng ta cũng đều rất quý báu đối với Chúa Giê-su, và Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của sự tâm đầu ý hợp đầy khiêm nhu và can đảm đối với Lời Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận ra rằng, trong việc làm chứng cho Đức Tin, những thành công là điều không đáng để kể, nhưng sự trung tín, trung tín với Chúa Ki-tô mới là điều đáng kể, trong khi chúng ta nhận ra nơi tất cả mọi trạng huống của cuộc sống, kể cả trong những trạng huống khó khăn nhất, hồng ân vô giá của việc được trở thành những môn đệ và những thừa sai của Ngài.

 

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày 25 tháng 06 năm 2017

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017