Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 29.06.2017: Thiên Chúa luôn đứng về phía chúng ta!

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Các Giáo Phụ luôn thích so sánh Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ với hai trụ cột, mà nhờ vào chúng, tòa nhà Giáo hội luôn đứng vững. Cả hai vị đều đã làm chứng bằng máu của mình; các Ngài đã làm chứng cho Chúa Ki-tô thông qua việc loan báo Tin Mừng và việc phục vụ cộng đoàn Ki-tô giáo tiên khởi. Chứng tá này được giới thiệu bởi các Bài Đọc Kinh Thánh trong Phụng Vụ hôm nay. Những Bài Đọc đó đã chỉ cho thấy, tại sao Đức Tin của các Ngài, tức Đức Tin được làm chứng trong sự tuyên xưng và trong việc công bố Tin Mừng, lại đạt tới vinh quang với sự thử thách cao nhất của cuộc Tử Đạo.

Sách Tông Đồ Công Vụ (xc. Cv 12,1-11) đã tường thuật lại biến cố Thánh Phê-rô bị bỏ tù và được giải thoát. Ngài đã chứng kiến thái độ thù địch đối với Tin Mừng tại Giê-ru-sa-lem, nơi vua Hê-rô-đê đã ra lệnh bắt giam Ngài, và „khi bắt được Ngài rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính canh gác, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu Ngài ra cho dân chúng“ (Cv 12,4). Nhưng Ngài đã được cứu cách nhiệm mầu, và Ngài lại có thể tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình cho tới cùng, trước tiên tại Đất Thánh, và sau đó tại Rô-ma, nơi Ngài đặt toàn bộ sức lực của mình cho việc phục vụ cộng đoàn Ki-tô hữu.

Thánh Phao-lô cũng đã phải chứng kiến những thái độ thù địch, và nhờ thế, Thiên Chúa đã giải thoát Thánh Nhân. Khi Đấng Phục Sinh sai Ngài đi đến với các Dân Tộc ngoại giáo tại nhiều thành thị, thì Ngài đã phải đối diện với những chống đối ác nghiệt, cả về phía những người đồng chí hướng trong Đức Tin, lẫn phía những người có chức vụ trong chính quyền dân sự. Trong một lá thư gửi cho người môn sinh của Ngài là Ti-mô-thê, Ngài đã suy tư về cuộc đời của mình và về con đường truyền giáo của Ngài, cũng như về những cơn bách hại mà Ngài đã phải gánh chịu vì Tin Mừng.

Hai cuộc „giải thoát“ được thực hiện cho Thánh Phê-rô và Phao-lô đã cho thấy con đường chung của cả hai vị Tông Đồ này. Các Ngài đã được Chúa Giê-su sai đi để loan báo Tin Mừng trong những hoàn cảnh khó khăn, và nơi một số trường hợp nào đó, đầy thù địch. Với số mệnh cá nhân và mang tính Giáo hội của mình, hai vị Tông Đồ này đã minh chứng và nói cho chúng ta ngày nay biết rằng, Thiên Chúa luôn đứng về phía chúng ta, đồng hành với chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đặc biệt là trong những khoảnh khắc thử thách, Thiên Chúa luôn giơ cánh tay của Ngài ra cho chúng ta, Ngài đến để giúp đỡ chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những đe dọa của quân thù. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, kẻ thù đích thực của chúng ta chính là tội lỗi và ma quỷ, kẻ luôn xô đẩy chúng ta tới chỗ phạm tội. Nếu chúng ta giao hòa với Thiên Chúa, đặc biệt là trong Bí Tích sám hối, và đón nhận ơn tha thứ, thì chúng ta sẽ được giải thoát khỏi gông cùm của sự ác, cũng như khỏi gánh nặng của sự ảo tưởng nơi mình. Và như thế, chúng ta sẽ có thể tiếp tục con đường của mình với tư cách là những người loan báo cũng như là những chứng nhân đầy rạng rỡ của Tin Mừng, và chỉ ra rằng, chúng ta là những người đầu tiên đã nhận được Lòng Xót Thương.

Chúng ta hãy hướng lòng lên cùng Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, và dâng lên Mẹ lời cầu nguyện của chúng ta cho tất cả, đặc biệt là cho Giáo hội đang sống tại Rô-ma và cho thành phố này nhân ngày mừng Lễ hai Thánh Bổn Mạng Phê-rô và Phao-lô. Ước chi hai vị Tông Đồ này sẽ làm cho Giáo hội và cho thành phố Rô-ma đạt tới được sự bình an trong tâm hồn và mạnh khỏe nơi thân xác. Ước chi sự tốt lành và ân sủng của Thiên Chúa sẽ giúp cư dân Rô-ma sống trong tình huynh đệ và trong sự đồng tâm nhất trí, và làm cho Đức Tin Ki-tô giáo được tỏa sáng, tức Đức Tin mà Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô đã làm chứng với niềm hăng hái đầy can đảm.

Quảng trường Thánh Phê-rô ngày 29 tháng 06 năm 2017

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017