Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 23.07.2017: „Thiên Chúa kiên nhẫn với tôi biết là dường nào!“

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta biết về ba dụ ngôn mà với chúng, Chúa Giê-su đã nói cho đám đông dân chúng nghe về Nước Trời. Giờ đây Cha xin chia sẻ về dụ ngôn đầu tiên: với dụ ngôn về cỏ dại giữa đám lúa tốt mà nó minh họa cho vấn đề sự ác trên thế giới cũng như nhấn mạnh tới sự kiên nhẫn của Thiên Chúa (xc. Mt 13,24-30.36-43). Thiên Chúa kiên nhẫn biết là dường nào! Mỗi người trong chúng ta cũng đều có thể nói câu này: „Thiên Chúa kiên nhẫn với tôi biết là dường nào!“ Trình thuật đã trình bày về một thửa ruộng với hai nhân vật đối kháng nhau. Một phía là người chủ ruộng, ông đại diện cho Thiên Chúa, và là người rắc gieo những hạt giống tốt. Phía bên kia là kẻ thù, kẻ này đại diện cho Sa-tan và rắc gieo cỏ dại.

Với thời gian, cỏ dại cũng mọc lên cùng với lúa tốt, và khi tận mắt chứng kiến thực tế này, giữa ông chủ và các đầy tớ của ông đã có những thái độ khác nhau. Các đầy tớ muốn thực hiện một việc gì đó, và cụ thể là muốn nhổ sạch hết cỏ dại, nhưng người chủ, người lo lắng cách đặc biệt cho sự phát triển của cây lúa, đã chống lại việc đó và và trả lời: „Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn cả rễ lúa“ (Mt 13,29). Với hình ảnh đó, Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta rằng, trên thế giới này, sự ác và sự thiện bị đan bện vào nhau như thế, đến độ không thể tách chúng ra, cũng như không thể nhổ cho sạch sự ác khỏi thế gian này. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm điều đó, và Ngài sẽ thực hiện điều đó trong ngày phán xét cuối cùng. Với ý nghĩa kép cũng như đặc tính dị hình của mình, tình trạng hiện tại chính là thửa ruộng tự do, thửa ruộng tự do của các Ki-tô hữu, mà sự  luyện tập đầy khó khăn trong việc phân định giữa sự thiện và sự ác diễn ra trên đó. Và trên thửa ruộng này, vấn đề nằm ở chỗ là liên kết hai thái độ có vẻ như rất đối kháng nhau ấy với niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và vào sự quan phòng của Ngài: dứt khoát và kiên nhẫn. Sự dứt khoát chính là việc muốn trở thành cây lúa tốt – tất cả chúng ta đều muốn điều đó -, với tất cả sức mạnh luôn sẵn sàng được sử dụng để giữ khoảng cách với ma quỷ và với những cơn cám dỗ của hắn.

Sự kiên nhẫn có nghĩa là kéo Giáo hội tiến về phía trước, mà Giáo hội ấy chính là men, Giáo hội ấy không sợ làm bẩn tay mình, cũng không sợ hãi trước việc giặt sạch quần áo của con cái mình, thay vì một Giáo hội „tinh tuyền“, tức Giáo hội đòi quyền đưa ra phán quyết trước thời hạn về việc ai ở trong Nước Thiên Chúa và ai không. Hôm nay, Thiên Chúa, Đấng là Sự Khôn Ngoan đã trở thành xác phàm, sẽ giúp chúng ta hiểu rằng, sự thiện và sự ác không thể được đồng nhất hóa với những lãnh vực nào đó hay với những nhóm người nào đó: „Những người này là những người tốt và những người kia là những người xấu.“ Ngài nói với chúng ta rằng, đường ranh giới giữa sự thiện và sự ác chạy xuyên qua cõi lòng của một con người, nó xuyên qua con tim của mỗi người trong chúng ta, có nghĩa là: tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Cha muốn hỏi anh chị em: „Ai không phải là tội nhân xin hãy giơ tay lên!“ Không ai giơ cả! Vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều như thế. Nhờ vào sự chết của Ngài trên Thập Giá cũng như nhờ vào sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-su Ki-tô đã giải phóng chúng ta khỏi kiếp nô lệ và Ngài ban cho chúng ta ơn tiếp tục bước đi trong một đời sống mới.

Nhưng cùng với Bí Tích Thanh Tẩy, Ngài cũng đã ban cho chúng ta Bí Tích Giao Hòa, vì chúng ta luôn luôn cần tới ơn tha thứ cho các tội lỗi của chúng ta. Luôn luôn và chỉ nhìn vào những điều xấu xa mà nó nằm bên ngoài chúng ta, có nghĩa là không muốn nhìn nhận những tội lỗi mà nó cũng đang nằm bên trong chúng ta. Và rồi Chúa Giê-su sẽ dậy cho chúng ta một cách thức khác để nhìn vào thửa ruộng thế giới: quan sát thực tế. Chúng ta được kêu gọi nhận ra thời gian của Thiên Chúa – chứ không phải thời gian của chúng ta – cũng như hãy nhận ra „cái nhìn“ của Thiên Chúa: nhờ vào sức ảnh hưởng mang tính cứu độ của một sự chờ đợi trong hồi hộp, điều có vẻ như là cỏ dại, sẽ có thể trở thành một sản phẩm tốt. Đó là thực tế của sự hoán cải. Đó là viễn tượng của niềm hy vọng!

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta, đừng chỉ nhìn thấy những điều dơ bẩn và những điều xấu xa trong thực tế đang bao quanh chúng ta, nhưng hãy nhìn ra cả những điều thiện hảo cũng như những điều tốt đẹp ở đó nữa; và phát giác ra công việc của Sa-tan, nhưng đặc biệt là tín thác vào công việc của Thiên Chúa mà công việc ấy đang đơm bông kết trái trong lịch sử.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày 23 tháng 07 năm 2017

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2017