Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Trưa CN VI PS, 26.06.2019

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh hôm nay trình bày cho chúng ta một phần bài diễn từ mà Chúa Giê-su đã nói với các Tông Đồ trong Bữa Tiệc Ly (xc. Ga 14,23-29). Ngài nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần và hứa rằng: „Đấng Bảo Trợ, tức Chúa Thánh Thần, mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, sẽ dậy dỗ anh em mọi sự, và nhắc cho anh em nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với anh em“ (Ga 14,26). Trong lúc giờ Thập Giá đang tới gần, Chúa Giê-su đã đoan chắc với các Tông Đồ rằng, Ngài sẽ không để họ mồ côi một mình: Chúa Thánh Thần – Paraklet – sẽ luôn luôn hiện diện bên họ cũng như sẽ hỗ trợ họ trong sứ vụ loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới. Theo nghĩa gốc của tiếng Hy-lạp, thuật ngữ „Paraklet“ được dùng để nói về Đấng hỗ trợ và an ủi một ai đó. Chúa Giê-su trở về cùng Thiên Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn tiếp tục huấn dậy và làm cho các môn đệ của Ngài được phấn chấn nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần.

Sứ mạng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giê-su đã hứa ban với tư cách là một hồng ân, hệ tại ở chỗ nào? Thưa, chính Ngài đã nói về điều đó rằng: „Ngài sẽ dậy dỗ anh em mọi sự, và sẽ nhắc cho anh em nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với anh em.“ Trong suốt cuộc sống dương thế của mình, Chúa Giê-su đã chuyển giao tất cả những gì Ngài muốn ủy thác cho các Tông Đồ: Ngài đã kiện toàn công cuộc mạc khải của Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là tất cả những gì mà Chúa Cha muốn nói cho nhân loại biết qua Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Ngài. Sứ mạng của Chúa Thánh Thần chính là việc nhắc cho con người nhớ lại điều đó, có nghĩa là hiểu biết một cách rõ ràng về tất cả mọi giáo huấn của Chúa Giê-su và biến nó thành những hành động cụ thể. Và đó cũng chính là sứ mạng của Giáo hội. Sứ mạng ấy sẽ được Giáo hội hiện thực hóa thông qua một lối sống xác định, mà lối sống ấy được nổi bật lên thông qua một số những điều cần thiết: Đức Tin vào Thiên Chúa và vâng nghe Lời Ngài; sự ngoan ngùy đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho Chúa Ki-tô phục sinh trở nên không ngừng sống động và hiện tại; đón nhận niềm bình an của Ngài và làm chứng cho niềm bình an ấy thông qua thái độ cởi mở và gặp gỡ người khác.

Để đạt tới được tất cả những điều đó, Giáo hội không được phép đứng lỳ ra đó, nhưng được kêu gọi phải hoạt động trong sự tham gia của bất cứ ai đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy với tư cách là một cộng đoàn lên đường, sống động và được đỡ nâng bởi ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho mọi sự nên mới. Vấn đề nằm ở chỗ là giải phóng mình khỏi những ràng buộc thế gian mà chúng được thể hiện thông qua những quan điểm, những chiến lược và những mục tiêu của chúng ta, và thường tác động xấu tới con đường Đức Tin, cũng như ngoan ngùy lắng nghe Lời Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là như thế, Đấng dẫn dắt chúng ta và Giáo hội, để dung nhan đích thực và mỹ miều của Giáo hội - được Chúa Ki-tô chiếu sáng – bừng sáng lên. Hôm nay Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở con tim mình ra cho ân sủng của Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn dắt chúng ta trên con đường lịch sử. Ngày lại ngày, Ngài huấn dậy chúng ta đi theo lô-gích Tin Mừng, lô-gích của Tình Yêu đón nhận, bằng cách là Ngài „dậy cho chúng ta tất cả mọi sự“ và „nhắc chúng ta nhớ lại tất cả những gì mà Chúa Ki-tô đã nói với chúng ta.“

Cầu xin Đức Maria, Đấng mà chúng ta dành cả tháng Năm này để tôn kính và kêu cầu cách đặc biệt với tư cách là Mẹ Thiên Đàng, luôn luôn bảo vệ Giáo hội và toàn thể nhân loại. Ước chi Mẹ, Đấng - với Đức Tin khiêm nhượng và đầy can đảm -, đã cộng tác một cách không giới hạn với Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, cũng giúp chúng ta biết để cho mình được huấn dậy và chỉ dẫn bởi Đấng Bảo Trợ, hầu chúng ta có thể đón nhận Lời Chúa và làm chứng cho Lời Ngài bằng cuộc sống chúng ta.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa CN VI PS, ngày 26 tháng 05 năm 2019

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2019