Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN XX TN, 18.08.2019

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay (Lk 12,49-53), chúng ta nghe được lời nhắc nhớ của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ của Ngài, với nội dung như sau: thời gian quyết định đã đến. Sự việc Ngài đến trong thế giới này loan báo cho biết một thời gian có nhiều những quyết định quan trọng: Sự quyết định cho Tin Mừng không thể bị trì hoãn lâu dài. Để giúp người ta hiểu rõ hơn lời mời gọi của mình, Chúa Giê-su đã trở về với hình ảnh ngọn lửa mà chính Ngài đã mang tới trần gian: „Thầy đã đến ném lửa xuống thế gian. Và Thầy những khắc khoải cho ngọn lửa ấy bừng cháy lên“ – Ngài nói (Lc 12,49).

Những lời trên nên lay động các môn đệ; nên giúp họ khước từ bất cứ hành vi uể oải, thờ ơ lãnh đạm, bàng quan và khép kín nào, và thay vào đó là đón nhận ngọn lửa Tình Yêu của Thiên Chúa, tức Tình Yêu như Thánh Phao-lô đã viết, „được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần“ (Rom 5,5).

Chúa Giê-su đã biểu lộ niềm mong muốn cháy bỏng của Ngài cho các bạn hữu cũng như cho cả chúng ta nữa: mang ngọn lửa Tình Yêu của Thiên Chúa Cha xuống trần gian. Đó là một ngọn lửa mà nó nhóm lên ánh lửa sự sống và mang ơn cứu độ đến cho con người. Ngài yêu cầu chúng ta hãy phát tán ngọn lửa ấy, tức ngọn lửa mà nó chứng minh cho thấy chúng ta là những môn đệ đích thực của Ngài, trên toàn thế giới. Ngọn lửa Tình Yêu mà Chúa Giê-su đã nhóm lên trên trần gian nhờ Chúa Thánh Thần, thật vô biên và phổ quát. Và điều đó có thể quan sát được từ những ngày đầu của Ki-tô giáo:

Việc làm chứng cho Tin Mừng đã tự phát tán giống như một ngọn lửa bổ ích mà nó vượt thắng bất cứ sự chia rẽ nào giữa những con người, giữa các tầng lớp xã hội, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Đó là ngọn lửa đốt cháy bất cứ hình thức nào của óc cục bộ, khiến chúng ta mở bản thân mình ra cho Tình Yêu đối với tất cả - với một sự chọn lựa mang tính ưu tiên: Chọn đứng về phía những người nghèo và những người bị đẩy ra bên lề cuộc sống.

Việc giữ mãi ngọn lửa Tình Yêu mà Chúa Giê-su đã mang tới trần gian, khắc ghi toàn bộ kiếp sống chúng ta, và cũng thôi thúc người ta sẵn sàng phục vụ tha nhân. Với sự ngưỡng mộ, Cha nghĩ tới nhiều cộng đoàn và nhiều nhóm bạn trẻ đang dấn thân để phục vụ các bệnh nhân, phục vụ những người nghèo và những người tàn tật, kể cả trong mùa hè. Để tinh thần Tin Mừng có thể được tiếp nhận cách chân thành, chúng ta cần tới những Ki-tô hữu trẻ trung mà họ hiểu để trả lời cho những thách đố không ngừng của thế giới chúng ta, với những sáng kiến của Tình Yêu. Chỉ có như thế, Tin Mừng mới có thể thực sự trở thành một ngọn lửa có khả năng cứu độ và biến đổi thế giới – khởi đi từ sự hoán cải những con tim mà chúng đang hoạt động trong mỗi người chúng ta.

Trong viễn tượng đó, chúng ta cũng có thể hiểu được một lời phát biểu khác của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay, mà lời phát biểu ấy có thể gây lo lắng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên: „Anh em tưởng rằng, Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ“ (Lc 12,51). Chúa Giê-su đến để - „với lửa“ - chia tách sự thiện khỏi sự ác, chia tách sự công chính khỏi sự bất công. Theo ý nghĩa đó, Ngài đã đến để gây „căng thẳng“ cho đời sống của các môn đệ, để „thay đổi cách sống“ của họ - nhưng trong ý nghĩa tích cực: bằng cách là Ngài hủy bỏ những ảo tưởng của những ai nghĩ rằng, có thể có sự thỏa hiệp trong đời sống người Ki-tô hữu; có thể có sự thỏa hiệp trong việc thực hiện những hành vi mà chúng đi ngược lại với giới răn Đức Ái.

Vấn đề là đừng sống giả hình, nhưng sẵn sàng trả giá cho những quyết định mà chúng hòa hợp với Tin Mừng. Thật tuyệt vời khi chúng ta tự gọi mình là những Ki-tô hữu – nhưng đặc biệt là chúng ta phải là những Ki-tô hữu trong những hoàn cảnh cụ thể, cũng như phải làm chứng cho Tin Mừng, mà Tin Mừng ấy – căn bản mà nói - chính là Tình Yêu đối với Thiên Chúa cũng như đối với những người anh chị em chúng ta.

Ước gì Đức Trinh Nữ Maria sẽ giúp chúng ta biết để cho mình được thanh luyện bởi ngọn lửa mà Chúa Giê-su đã mang đến, cũng như biết phổ biến ngọn lửa ấy nhờ vào chứng tá cuộc sống chúng ta cũng như nhờ vào những quyết định can đảm của chúng ta.

 

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa CN XX TN, 18.08.2019

 

ĐTC Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu, O.Cist – chuyển ngữ.

 

Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2019