Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Đại Lễ Chúa Ki-tô Vua: Vương Quyền của Chúa Giê-su, Vương Quyền của vị mục tử yêu thương

Anh chị em thấn mến,

Phụng Vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy hướng cái nhìn lên Chúa Giê-su, Đấng là vua của toàn thể vũ trụ. Những lời tuyệt vời của Kinh Tiền Tụng nhắc nhớ chúng ta rằng, Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc của chân lý và của sự sống, là một Vương Quốc của sự thánh thiện và của ân sủng, một Vương Quốc của công lý, tình thương và hòa bình. Các bài đọc mà chúng ta đã nghe, chỉ ra cho chúng ta thấy Chúa Giê-su đã sống Vương Quốc của Ngài như thế nào; Ngài đã làm cho Vương Quốc của Ngài trở thành lịch sử như thế nào; và hôm nay Ngài thỉnh cầu chúng ta điều gì.

Trước hết, những bài đọc đó nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-su đã hiện thực hóa Vương Quyền của Ngài bằng sự gần gũi và sự trìu mến đối với chúng ta. Ngài là vị mục tử đã được mô tả từ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tức bài trích từ sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en. Toàn bộ chương mà từ đó bài đọc một hôm nay được rút ra, đã được dệt nên bởi những lời nói về sự ân cần và tình thương của vị mục tử đối với đoàn chiên của mình: Tìm kiếm, có cái nhìn bao quát, tập trung lại từ sự phân tán, dẫn đưa tới cánh đồng cỏ, để cho nghỉ dưỡng, tìm kiếm con chiên bị mất, dẫn đưa con chiên lầm lạc trở về, băng bó vết thương, lo lắng cho những con chiên bị đau yếu, chịu trách nhiệm, và chăn nuôi. Tất cả những hành động ấy đều đã trở thành hiện thực trong Chúa Giê-su Ki-tô: Ngài thực sự là „Đại mục tử của đoàn chiên và là người bảo vệ tâm hồn chúng ta“ (xc. Dt 13, 30; 1 Phr 2, 25).

Và khi chúng ta được kêu gọi để trở nên những vị mục tử trong Giáo hội, thì chúng ta không thể đi ra khỏi mô hình ấy, nếu chúng ta không muốn trở thành những kẻ chăn thuê. Trong mối liên hệ ấy, dân Thiên Chúa sở hữu một sự bén nhậy không sai lầm trong việc nhận biết những mục tử tốt lành và phân biệt họ với những kẻ chăn thuê.

Chúa Giê-su đã mang Vương Quốc của Ngài tới với sự chiến thắng và tới với sự phục sinh của Ngài như thế nào? Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phao-lô Tông Đồ nói rằng: „Vì Ngài sẽ thống trị cho tới khi Thiên Chúa Cha đặt tất cả mọi quân thù xuống dưới chân Ngài“. Và Thiên Chúa Cha đã khuất phục tất cả cho Chúa Con theo từng phần một, như chính Chúa Con cũng đã chinh phục tất cả cho Thiên Chúa Cha, và cuối cùng là chính Ngài.

Chúa Giê-su không phải là vị vua theo kiểu thế gian: đối với Ngài, nắm vương quyền không có nghĩa là sai khiến, nhưng là vâng lời Thiên Chúa Cha, trao hiến chính bản thân mình cho Ngài, vì để làm tròn kế hoạch Tình Yêu và cứu độ của Ngài. Với cách thức ấy, có một sự hỗ tương tròn đầy giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Như thế, Triều Đại của Chúa Ki-tô là một Triều Đại lâu bền, trong đó tất cả đều được khuất phục cho Chúa Con, và tất cả lại được trao hiến cho Chúa Cha. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tước quyền, đó là sự chết“. Và sau cùng, khi tất cả đều được đặt bên dưới Vương Quốc của Chúa Giê-su, thì rồi tất cả, và ngay cả chính Chúa Giê-su cũng sẽ đều được chinh phục cho Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa sẽ trở nên tất cả trong tất cả.

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về những điều mà Triều Đại của Chúa Giê-su đòi hỏi từ phía chúng ta: Bài Tin Mừng ấy nhắc nhớ chúng ta rằng, sự gần gũi và sự dịu hiền cũng sẽ trở thành quy luật đối với chúng ta, và rằng, chúng ta sẽ bị xét xử theo những điều đó. Điều đó sẽ trở nên thước đo cho cuộc phán xét của chúng ta. Đó là một trình thuật lớn về ngày phán xét cuối cùng được kể lại trong chương 25 của sách Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: „Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã được dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm“ (Mt 25, 34-36). Nhưng những người công chính sẽ hỏi: Đã khi nào chúng tôi làm tất cả những điều đó cho Ngài đâu? Và Ngài sẽ trả lời: „Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy“ (Mt 25, 40).

Ơn cứu độ không bắt đầu với việc tuyên xưng Vương Quyền của Chúa Ki-tô, nhưng với sự mô phỏng những công việc của đức ái trước tha nhân, mà qua đó Chúa Giê-su đã hiện thực hóa Vương Triều của Ngài. Ai thực hiện những công việc ấy thì chỉ ra rằng, họ đã đón nhận Vương Triều của Chúa Ki-tô, vì người ấy đã dọn sẵn một chỗ trong lòng của mình cho Tình Yêu Thiên Chúa. Vào lúc kết thúc cuộc sống của chúng ta, chúng ta xẽ bị xét xử theo Tình Yêu, theo sự gần gũi và sự dịu hiền đối với những người anh em và chị em của chúng ta. Nó lệ thuộc vào việc liệu chúng ta có bước vào trong vương triều của Ngài hay không, chúng ta thích nghi với phía bên này hay phía bên kia.

Chúa Giê-su đã khai mạc Vương Triều của Ngài nơi chúng ta trong sự chiến thắng của Ngài, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào chuyện mỗi người chúng ta có bước vào hay không, nó đã bắt đầu ngay từ cuộc sống này rồi – Triều Đại Thiên Chúa bắt đầu ngay bây giờ -, bằng cách chúng ta trở nên hoàn toàn cụ thể đối với tha nhân, đối với những người anh em đang ngửa tay xin chúng ta lương thực, quần áo, sự đón nhận, tình liên đới, và những lời chỉ dẫn của Đức Tin. Và nếu chúng ta thực sự yêu thương những người anh em và những người chị em ấy, thì rồi chúng ta cũng sẽ được khích lệ để chia sẻ với những người anh chị em đó những điều có giá gị nhất đối với chúng ta, có nghĩa là chính Chúa Giê-su và Tin Mừng của Ngài.

Ngày hôm nay Giáo hội giới thiệu với chúng ta các vị Tân Hiển Thánh như là những mẫu gương. Các Ngài là những người đã phụng sự Vương Triều của Thiên Chúa bằng những cách thức riêng của các Ngài thông qua những công việc tận hiến một cách rộng lượng cho Thiên Chúa cũng như cho những người anh chị em. Các Ngài đã trở thành người thừa tự của Vương Triều Thiên Chúa. Mỗi người trong các Ngài cũng đều đã đáp lại giới luật yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân với những sáng kiến to lớn. Các Ngài đã hoàn toàn tận hiến chính mình cho việc phục vụ những người cùng rốt, các Ngài đã giúp đỡ những người cần tới sự giúp đỡ, các bệnh nhân, những người già cả và các khách hành hương. Quyền ưu tiên của các Ngài đối với những con người bé nhỏ và đối với những người nghèo khổ đã phản ánh Tình Yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Các Ngài đã kiếm tìm lòng thương xót trong mối quan hệ cá nhân và mạnh mẽ của mình đối với Thiên Chúa, và các các Ngài đã tìm thấy tình thương xót đó. Tình Yêu thực sự đối với tha nhân phát xuất từ tình thương xót ấy. Vì thế, trong giờ phán xét, các Ngài đã được nghe những lời sau: „Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã được dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa! (Mt 25, 34).

Với cuộc tôn phong Hiển Thánh hôm nay, chúng ta đã tái tuyên xưng niềm tin vào mầu nhiệm của Vương Triều Thiên Chúa cũng như Vương Quyền của Chúa Ki-tô, của vị Mục Tử tràn đầy tình thương đối với đoàn chiên của Ngài. Ước chi các vị Tân Hiển Thánh, với gương sáng và lời bầu cử của các Ngài, sẽ làm cho niềm vui được lớn lên trong chúng ta, để đi trên con đường của Tin Mừng và đón nhận Tin Mừng như là la bàn của cuộc sống. Chúng ta đi theo dấu chân của các Ngài, chúng ta đi theo Đức Tin và lòng nhân hậu của các Ngài, vì niềm hy vọng của chúng ta cũng được biểu lộ trong sự bất tử. Chúng ta đừng để mình bị đánh lạc hướng bởi những mối bận tâm khác, bởi những mối bận tậm thuộc về thế trần và tạm bợ mau qua. Xin Đức Maria, Nữ Vương của tất cả các Thánh, dẫn dắt và chỉ hướng cho chúng ta trên con đường tiến về quê Trời.

Rô-ma ngày 23 tháng 11 năm 2014

ĐTC Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ.


Văn Kiện Giáo Hội