Lời chào mừng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân dịp khai mạc Công Nghị Hồng Y tại đại hội trường Hội Đồng Giám Mục Thế Giới ngày 12.02.2015

Anh em thân mến!

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau“ (Tv 133,1).

Với những lời Thánh Vịnh trên, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, Đấng đã triệu tập chúng ta và ban cho chúng ta hồng ân được nồng nhiệt chào đón 20 Tân Hồng Y trong cuộc đại hội này. Tôi xin gửi đến các Đức Tân Hồng Y và tất cả anh em lời chào nồng thắm của tôi. Xin nhiệt liệt chào mừng mừng anh em đã bước vào trong mối hiệp thông này, tức mối hiệp thông được diễn tả trong tinh thần tập thể! Tôi xin cám ơn tất cả những vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho biến cố này, đặc biệt là Ngài đáng kính – Đức Hồng Y Angelo Sodano - niên trưởng Hồng Y Đoàn. Tôi xin cám ơn Hội Đồng Tuyển Trạch các tân Hồng Y và vị điều hành của Hội Đồng này – Đức Hồng Y đáng kính Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Lời cám ơn của tôi cũng xin được gửi đến Ngài Hồng Y đáng kính Marcello Semeraro, thư ký của Hội Đồng Tuyển Trạch các tân Hồng Y: hôm nay Ngài sẽ giới thiệu cho chúng ta một bản tóm lược về công việc mà nó đã được thực hiện trong những tháng vừa qua nhằm biên soạn Tông Hiến về việc cải tổ Giáo Triều. Như chúng ta đã biết, bản tóm lược này được chuẩn bị dựa trên nền tảng căn bản của nhiều đề nghị, kể cả từ phía các vị lãnh đạo và những người mang trách nhiệm trong những cơ quan thuộc Giáo Triều, cũng như từ phía các chuyên viên liên quan đến lãnh vực này.

Mục tiêu cần được đạt tới chính là việc không ngừng thúc đẩy một sự hòa hợp lớn hơn trong công việc của các cơ quan cũng như của các phòng ban khác nhau trong Giáo Triều, nhằm tạo khả năng cho một sự cộng tác có tính hiệu quả hơn trong khuôn khổ của một sự minh bạch tuyệt đối mà nó kiến tạo nên tinh thần hội đồng và tinh thần tập thể đích thực. Việc cải tổ không phải là mục đích của chính nó, nhưng là phương tiện để trao đi một chứng tá Ki-tô giáo mạnh mẽ; để hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng một cách hữu hiệu; để thúc đẩy tinh thần đại kết đầy phong phú; để khích lệ một sự đối thoại có tính xây dựng với tất cả mọi người. Cuộc cải tổ đang được thực hiện theo nguyện vọng tha thiết của hầu hết các Đức Hồng Y mà các Ngài đã bày tỏ trong những phiên họp khoáng đại trước khi Mật Viện Hồng Y bầu cử Giáo hoàng diễn ra, còn phải hoàn hiện hóa căn tính của Giáo Triều Rô-ma hơn nữa, mà căn tính ấy hàm chứa trong việc trợ giúp Đấng Kế Vị Thánh Phê-rô trong sứ vụ mục tử tối cao của Ngài nhằm đưa tới điều tốt lành, cũng như trong sự phục vụ Giáo hội phổ quát và các Giáo hội địa phương. Đó là một sứ vụ mà nó phục vụ việc tăng cường sự hiệp nhất trong Đức Tin và phục vụ sự hiệp thông của Dân Thiên Chúa, cũng như hỗ trợ sứ vụ của Giáo hội trên khắp thế giới.

Để đạt tới được đích điểm như thế, chắc chắn không phải là điều dễ dàng: cần phải có thời gian, lòng quyết tâm, và trên hết là sự cộng tác của tất cả. Nhưng để hiện thực hóa điều ấy, trước hết chúng ta phải tín thác vào Chúa Thánh Thần, Đấng đang hướng dẫn Giáo hội trong chân lý, và phải tha thiết cầu xin Ngài ban cho ơn phân định.

Trong tình thần cộng tác ấy, cuộc họp của chúng ta sẽ bắt đầu. Cuộc họp này sẽ mang đến những hoa trái nhờ vào sự đóng góp mà mỗi người trong chúng ta có thể biểu lộ với parrhesia (sự thẳng thắn và tự do phát biểu) trong sự trung thành với quyền Giáo Huấn, và với sự ý thức rằng, tất cả đều phục vụ luật tối thượng là „salus animarum“ (ơn cứu độ của các tâm hồn). Xin cám ơn anh em.

Vatican ngày 12 tháng 02 năm 2015

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ