Thư của Bộ Giáo Sĩ gởi cho các Phó tế vĩnh viễn

Các Phó tế vĩnh viễn quý mến,

Giáo Hội luôn khám phá hơn nữa sự phong phú vô giá của chức phó tế vĩnh viễn. Khi các Giám mục đến Bộ Giáo Sĩ, nhân dịp các chuyến viếng thăm « ad limina », thì đề tài chức phó tế, trong số các đề tài khác, thường được đề cập và nói chung, các Giám mục rất bằng lòng và đầy hy vọng đối với anh em. Điều này làm cho hết thảy chúng ta tràn đầy vui mừng. Giáo Hội cám ơn anh em và nhìn nhận sự hiến dâng của anh em và phẩm chất của sự dấn thân trong thừa tác vụ của anh em. Giáo Hội cũng muốn khích lệ anh em  trên con đường thánh hóa bản thân, đời sống cầu nguyện và linh đạo phó tế. Người ta cũng có thể áp dụng cho anh em những gì mà Đức Giáo Hoàng đã nói với các Linh mục nhân Năm Linh Mục : cần phải « tạo điều kiện cho việc hướng các linh mục đến sự hoàn thiện thiêng liêng, mà sự hiệu quả của thừa tác vụ của họ đặc biệt lệ thuộc vào » (Diễn từ ngày 16.03.09).

Hôm nay, nhân ngày lễ thánh Lôrensô, phó tế và tử vì đạo, tôi xin mời anh em đến hai suy tư. Một liên quan đến thừa tác vụ Lời Chúa của anh em, suy tư kia liên quan đến thừa tác vụ Bác ái.

Chúng ta vẫn còn nhớ với lòng biết ơn Thượng hội đồng về Lời Chúa đã được cử hành vào tháng Mười năm vừa qua. Là những thừa tác viên chức thánh, chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa, qua trung gian của Giáo Hội, trách vụ rao giảng Lời Chúa cho đến tận cùng cõi đất, bằng cách loan báo cho mọi thọ tạo con người của Chúa Giêsu Kitô chết và phục sinh, Lời và Triều Đại của Ngài. Như sứ điệp chung cuộc của Thượng hội đồng đã khẳng định, Lời này có một tiếng, là sự Mạc Khải, một khuôn mặt là Chúa Giêsu Kitô, và một con đường là Sứ vụ. Biết Mạc Khải, gắn bó cách vô điều kiện với Chúa Giêsu Kitô, như một người môn đệ say mê và yêu đương, khởi đi từ Chúa Giêsu và cùng với Ngài cho Sứ vụ, đó là những gì người ta chờ đợi, cách dứt khoát và hoàn toàn, nơi một Phó tế vĩnh viễn. Từ người môn đệ tốt nảy sinh nhà truyền giáo tốt.

Cách đặc biệt đối với các Phó tế, thừa tác vụ Lời Chúa tìm thấy nơi thánh Têphanô, phó tế và tử vì đạo, một khuôn mẫu lớn lao, đòi hỏi nơi các thừa tác viên chức thánh một nỗ lực liên lỉ để học hỏi Lời Chúa và lấy Lời Chúa làm của mình đồng thời họ công bố Lời Chúa cho những người khác. Việc suy niệm, dưới hình thức « lectio divina », tức là việc đọc cầu nguyện Lời Chúa, ngày nay là một con đường luôn được trải qua và khuyến khích hơn nữa  để hiểu, đồng hóa và sống Lời Chúa. Việc huấn luyện tri thức, thần học và mục vụ cũng là một thách đố của tất cả cuộc sống. Phẩm chất và việc cập nhật thừa tác vụ Lời Chúa phụ thuộc nhiều vào việc huấn luyện đào sâu này.

Chúng ta đang chờ đợi, trong một tương lai gần, văn kiện của Đức Thánh Cha về những kết luận của Thượng hội đồng về Lời Chúa. Nó sẽ cần được đón nhận với sự ứng trực của tâm hồn và sự dấn thân đào sâu tiếp theo.

Suy tư thứ hai liên quan đến thừa tác vụ của Đức Ái, mà khuôn mẫu lớn lao là thánh Lôrensô, phó tế và tử vì đạo. Chức phó tế có nguồn cội của nó trong việc tổ chức từ thiện của Giáo Hội, trong Giáo Hội nguyên thủy. Ở Rôma, vào thế kỷ thứ III, giai đoạn của những cuộc đại bách hại kitô hữu, người ta thấy xuất hiện hình ảnh phi thường của thánh Lôrensô, tổng phó tế của Đức Giáo Hoàng Xít-tô II và là người được ủy thác của ngài trong việc quản lý các tài sản của cộng đoàn. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu quý của chúng ta đã nói về thánh Lôrensô : “Sự chăm lo của ngài đối với người nghèo, việc phục vụ quảng đại ngài dành cho Giáo Hội Rôma trong lãnh vực cứu trợ và từ thiện, lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng mà ngài đã tiếp tục đến độ muốn đi theo ngài trong thử thách cuối cùng là tử vì đạo, và việc làm chứng anh hùng bằng máu, được thể hiện chỉ ít ngày trước đó, là những sự kiện được mọi người biết đến” (bài giảng trong Vương Cung Thánh Đường thánh Lôrensô ngày 30.11.08). Người ta cũng biết đến lời khẳng định của thánh Lorensô : “Sự giàu có của Giáo Hội, đó là những người nghèo”. Ngài đã đến trợ giúp họ cách rất quảng đại. Đây là một mẫu gương vẫn còn hiện thực đối với các Phó tế vĩnh viễn. Những người nghèo, chúng ta phải yêu mến họ bằng một tình yêu đặc biệt, như Chúa Giêsu Kitô. Liên đới với họ. Thử xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ, hòa bình. Ước gì thông điệp gần đây của Đức Bênêđictô XVI, “Bác ái trong chân lý”, là sách chỉ nam hiện nay của chúng ta. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha khẳng định nguyên tắc căn bản này : “đức ái là con đường chủ đạo của học thuyết của Giáo Hội” (số 2). Các Phó tế đồng nhất hóa cách hoàn toàn đặc biệt với đức ái. Những người nghèo là một trong những bận tâm thường nhật của họ và là đối tượng của sự chăm lo không biết mệt mỏi của họ. Người ta sẽ không hiểu được một Phó tế mà không dấn thân cách cá nhân trong đức ái và trong sự liên đới với những người nghèo, mà, ngày nay, một lần nữa đang gia tăng.

Các Phó tế vĩnh viễn rất quý mến, xin Thiên Chúa chúc lành cho anh em với tất cả tình yêu của Ngài và xin Ngài làm cho anh em hạnh phúc trong ơn gọi và sứ vụ của anh em ! Với lòng kính trọng và thán phục, tôi xin chào các vợ con của những người trong anh em đã lập gia đình. Giáo Hội cám ơn họ vì sự nâng đỡ và cộng tác muôn mặt mà họ mang lại cho những người chồng và cha của họ trong thừa tác vụ phó tế. Thêm nữa, Năm Linh Mục mời gọi chúng ta nói với các linh mục rất quý mến của chúng ta là chúng ta cảm kích họ biết bao và cầu nguyện với họ và cho họ dường nào !

Từ Vatican, ngày 10 tháng Tám năm 2009 (lễ thánh Lôrensô, phó tế và tử vì đạo).

Hồng y Cláudio Hummes

Nguyên Tổng Giám Mục São Paolo

Chủ tịch Bộ Giáo Sĩ

Lm Võ Xuân Tiến chuyển ngữ (Xuân Bích Việt Nam 15/08/2009)