MỘT SỐ BẢN VĂN CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ẤU DÂM

 

XBVN – Sau đây là một số tài liệu của Giáo Hội Công giáo liên quan đến tội ấu dâm… :

Huấn thị Crimen sollicitationis (Tội dụ dỗ) ngày 16/03/1962 thiết lập thủ tục phải theo trong những trường hợp lạm dụng tính dục của các giáo sĩ.

Giáo luật 1983, khoản 1387 : "tội dụ dỗ" nghịch điều răn thứ sáu : "Linh mục nào trong khi giải tội, hay nhân dịp giải tội, hay lấy cớ giải tội, mà dụ dỗ hối nhân phạm tội nghịch giới răn thứ sáu, sẽ bị phạt, tùy theo mức nặng của tội phạm, huyền chức, cấm quyền, tước quyền và, trong những trường hợp nặng hơn, phải bị khai trừ khỏi hàng giáo sĩ".

Tự sắc Sacramentorum sanctitatis tutela (Bảo vệ sự thánh thiện của các Bí tích), được đức Gioan-Phaolô II ban hành ngày 30/04/2001 và được làm rõ bởi bức thư De delictis gravioribus của đức Hồng y Ratzinger, ngày 18/05/2001, củng cố quyền bính của Bộ Giáo Lý Đức Tin để phán xét những lỗi phạm nghiêm trọng đối với các Bí tích trong đó có tội ấu dâm. Tự sắc này nhắc nhở rằng những lạm dụng tính dục vị thành niên là không thể chấp nhận được, và được xem như là những "delicta graviora" ("những tội phạm nghiêm trọng nhất") và phải chịu những hình phạt giáo luật nghiêm khắc nhất.

Vào năm 1993, chính đức Gioan-Phaolô II đã viết thư cho các giám mục Hoa Kỳ liên quan đến "những gương xấu do các thành viên của hàng giáo sĩ gây nên". Ngài còn lấy làm tiếc những lạm dụng này nhân chuyến viếng thăm vào năm 1995 và trong Giáo Hội tại Châu Đại Dương vào năm 2001.

Đức Bênêđictô XVI tiếp tục đường hướng này và sẽ đề cập cách công khai đề tài này nhân chuyến thăm mục vụ tại Hoa Kỳ vào năm 2008.

Theo La Croix