KÍNH GỞI CÁC VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH

 

Anh em quý mến,

Như quý anh em đã biết, Chúa Nhật 25 tháng 05 vừa qua, trong chuyến hành hương Đất Thánh vừa qua, tôi đã mời các vị Tổng thống Shimon Peres và Mahmoud Abbas cùng với  tôi dâng lên Thiên Chúa lời khẩn cầu tha thiết xin ơn hòa bình, và xin dùng căn nhà của tôi làm nơi tiếp đón cho cuộc gặp gỡ để cầu nguyện.

Để đẹp lòng Chúa, cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra vào chiều Chúa nhật ngày 8/06, Lễ trọng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cùng với sự tham dự của Đức Thượng Phụ Constantinôpôli Barthomeos, người mà tôi vui mừng được cùng hành hương đến Giêrusalem vừa qua.

Tôi ước muốn tất cả các tín hữu cùng hiệp ý trong sự kiện này, để lời cầu nguyện dâng lên Chúa được thiết tha hơn nữa và để rồi Đất Thánh của Chúa Giêsu được ơn Bình An, ơn mà các thánh thiên thần xưa đã loan tin ngày Chúa sinh ra.

Vì thế, tôi xin anh em chuyển đến các vị chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục các nước trong vùng anh em làm Đại Diện, lời yêu cầu mời gọi các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng hiệp thông cầu nguyện trong sự kiện này. Lời mời gọi cũng gửi đến tất cả mọi người thành tâm thiện chí, nam cũng như nữ, họ cũng có thể hiệp ý tự trong sâu thẳm tâm hồn mình như thế nào đó. Bằng cách đó, lời khẩn cầu xin ơn Bình an được dâng lên từ Mộ thánh Phêrô, sẽ được nới rộng ra từ khắp các bờ cõi Trái Đất này. Từ đó chúng ta tin tưởng lời Chúa hứa sẽ được thực hiện: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18, 19).

Chân thành xin Chúa chúc lành cho anh em.

Vatican, ngày 5 tháng 06 năm 2014

 

ĐGH Phanxicô

(đã ký)