Sắc Lệnh Ban Ơn Toàn Xá dịp “Hội Ngộ Quốc Tế Gia Đình lần thứ năm”

 

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đáng kính, vì muốn mời gọi toàn Giáo Hội quan tâm đến đề tài gia đình, đã ấn định việc cử hành “Cuộc Hội ngộ Quốc tế các Gia đình” cứ mỗi ba năm một lần. Trước hết Ngài đã động lòng vì mối quan tâm mục vụ sao cho vấn đề ấy được làm sáng rõ nhờ việc nghiên cứu sâu xa, và ước mong định chế về gia đình của nhân loại phải được bảo vệ khỏi những sai lầm và những thói tục xấu xa mà ngày nay đang lan tràn khắp nơi, và bằng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, bởi Người mà gia đình được thiết định và do Người, là Tác giả của các trật tự siêu nhiên, mà hôn nhân giữa những người đã được rửa tội được nâng lên thành Bí tích.

 

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, thể theo ý nguyện của Vị Tiền Nhiệm, đã xác lập việc qui tụ “Cuộc Hội ngộ Quốc tế các Gia đình lần thứ năm” với sự hiện diện của Ngài, năm nay tại Valencia, Tây Ban Nha, từ ngày mồng 1 đến mồng 9 tháng 7, đồng thời Ngài cũng dâng lời khấn nguyện lên Ba Ngôi Chí Thánh để xin cho Giáo hội gặt hái được hồng phúc dồi dào; điều này đặc biệt cùng với việc tìm hiểu sâu xa vấn đề đã được trao phó cho Ngài, vấn đề về gia đình, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu, là giáo hội tại gia, nơi đó cha mẹ chuyển thông cho con cái hồng ân đức tin vô giá.

 

Bởi đó Đức Thánh Cha, trọn tâm tình gắn bó với cuộc triệu tập quốc tế này ở Valencia, đã sẵn lòng ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu với các điều kiện nêu dưới đây, đang nuôi ước vọng sống động tựu về đó cách đông đảo từ khắp mọi miền trên thế giới. Để mong sao họ có thể tham dự với lòng nhiệt thành và sốt sắng vào các nghi thức khác nhau khai mạc và cử hành tôn giáo được diễn ra tại nơi ấy đại diện cho gia đình mình và, khi trở về nhà được củng cố nhờ ân sủng Chúa, họ quảng đại dấn thân giúp gia đình họ và các gia đình chung quanh sống phù hợp với lề luật thánh thiện của Tin Mừng. Hơn nữa, ước gì họ nêu gương với một đời sống điểm tô bằng các nhân đức kitô giáo và bằng nhiều việc đạo đức, bác ái, dưới sự che chở của Đức Thánh Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, vị hôn phu khiết tịnh tuyệt vời. Chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa đã giao phó cho các ngài lập thành một gia đình để từ nơi đó, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuống thế làm người, “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).

 

Vì thế Đức Thánh Cha ban Ơn Toàn Xá cho các tín hữu nào, hội đủ các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), với lòng dứt bỏ mọi tội lỗi, sốt sắng tham dự một ít buổi cử hành trọng thể, tại Valencia, trong suốt “Cuộc Hội ngộ Quốc tế các Gia đình) và vào nghi thức kết thúc trọng thể của cuộc Hội ngộ này.

 

Tất cả các tín hữu khác, không thể đến tham dự biến cố trọng đại này, cũng được hưởng Ơn Toàn Xá, với cùng những điều kiện nêu trên, trong những ngày Cuộc Hội ngộ diễn ra và trong ngày kết thúc, nếu họ kết hợp trong tinh thần và tâm trí với những tín hữu đang hiện diện ở Valencia, mà đọc trong gia đình kinh “Lạy Cha”, kinh “Tin Kính” và những kinh nguyện sốt sắng khác cầu xin nơi Lòng Thương Xót Chúa những ơn ích như đã nêu trên.

 

Sắc lệnh hiện tại có hiệu lực cho lần này thôi. Bất kể các qui định trái nghịch.

 

Ban hành tại Rôma, từ Toà Ân Giải Tối Cao, ngày 15 tháng 7 năm 2006, Lễ Trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

 

JAMES FRANCIS S.R.E. Hồng Y STAFFORD

 

Trưởng Toà Ân Giải Tối Cao

 

Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.

 

Tổng Thư Ký

 

(Chuyển ngữ từ bản tiếng Ý của Zenit ZI06062705

Gia Nhân)