KỶ NIỆM 150 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LỘ ĐỨC

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

ƠN TOÀN XÁ

SẮC LỆNH

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại hang Massabielle, gần Lộ Đức, ƠN TOÀN XÁ được ban cho tín hữu hằng ngày,[1] kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2007 cho đến hết ngày 8 tháng 12 năm 2008, theo các điều kiện thông thường, khi đi viếng Hang đá Massabielle, và từ ngày 2 tháng 2 năm 2008 đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2008, khi tín hữu đi kính viếng ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, được trưng bày cho dân chúng tôn kính trọng thể, trong bất cứ nhà thờ nào, nhà nguyện nào, trong hang đá hay một nơi nào xứng đáng.

 

Bằng một mối dây liên kết lạ lùng, quyền năng và lòng yêu thương vô cùng của Thiên Chúa đã nối kết sứ vụ của Đức Maria, Mẹ của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, và do đó cũng là Mẹ của Nhiệm thể của Ngài, là Giáo Hội, và công việc cứu rỗi của chính Giáo Hội.

Chân phước Guerric,[2] Viện phụ, liên kết sự phù trợ mà các tín hữu chờ mong với lòng tín thác nơi Mẹ Maria, với tác vụ phổ quát cứu rỗi của Giáo Hội Công Giáo, đã nói như sau : “Đức Maria chí thánh, Mẹ Chúa Kitô, được nhận là Mẹ các tín hữu một cách huyền hiệm, và từ đó Mẹ thi hành nhiệm vụ này với tất cả sự lắng ân cần và tình yêu thương riêng biệt của người Mẹ ... Và tất cả các Kitô hữu cũng nhận Người là Mẹ của họ, và được thúc đẩy bởi tình thương mến tự nhiên như con thảo, họ chạy đến nép mình nơi Mẹ trong mọi lúc cần kíp và nguy hiểm, kêu cầu Mẹ với lòng tin tưởng cậy trông Danh Thánh Mẹ, như con thơ nằm trong vòng tay Mẹ của chúng” (Diễn văn I, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác về trời).

Và Hiến chế tín lý của Công đồng chung Vaticanô II về Giáo Hội cũng ca rao sứ mệnh này, mà chúng ta có thể gọi là sứ mệnh được nối kết của Đức Trinh Nữ Maria và Mẹ của Giáo Hội Công Giáo : “Thực vậy, Đức Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu rỗi và có thể nói là Mẹ đã qui tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin, và khi các tín hữu nghe rao giảng về Mẹ và tôn sùng Mẹ, họ được Mẹ mời gọi đến kết hiệp với hy lễ của Con Mẹ và yêu mến Chúa Cha. Phần Giáo Hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô càng nên giống khuôn mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến, và tìm kiếm cùng cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự”(s. 65).

Lịch sử của Giáo Hội và bao nhiêu chứng tích đến từ ngàn xưa về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria đã thường biểu lộ ra một cách thật hiển nhiên và khuyên nhủ tín hữu, hãy tăng thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, làm như thể đó là một hành động của sự quan phòng của Thiên Chúa.

Vậy sắp tới dịp mừng kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ Maria rất thánh, khi tỏ mình ra cho thiếu nữ Bernardetta Soubirous biết Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ muốn rằng người ta xây một đền thánh tại nơi gọi là “Massabielle” thuộc thành phố Lộ Đức, đền thánh này được tôn kính như là kho tàng ơn phúc, nhắc lại biết bao điều lạ lùng, nhờ đó mà đời sống siêu nhiên của các tâm hồn và chính sức khỏe thể xác cũng đón nhận những ơn ích từ lượng từ tâm quyền năng của Thiên Chúa ; trong cách xếp đặt quan phòng của Thiên Chúa, nhờ sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, người ta thấy cách rõ ràng là mục đích trọn vẹn của con người là sự thiện của họ, ngay ở dưới thế này, và nhất là trong cõi trường sinh hưởng ơn cứu độ.

Các tín hữu, ngay từ thời lỳ đầu của Đền thánh Lộ Đức, đã hiểu rằng Đức Trinh Nữ Maria, qua tác vụ của Giáo Hội Công giáo, với lòng yêu thương trìu mến bao la, muốn nơi này giúp mưu cầu ơn cứu rỗi trọn vẹn cho con người.

Quả vậy, khi tôn kính Đức Trinh Nữ Maria ở nơi này “nơi Mẹ đã đặt gót chân tới”, các tín hữu được nuôi dưỡng bởi các bí tích thánh thiêng, đưa ra những đoan hứa vững vàng trong tương lai sẽ sống một cuộc đời Kirô hữu trong sự trung thành luôn tăng trưởng mãi, họ cũng thấu hiểu một cách sống động ý nghĩa về Giáo Hội và có được những cảm nghiệm thật vững chắc về những điều này. Ngoài ra, trong suốt thời gian liên tiếp, mối liên hệ giữa các biến cố lạ lùng, cũng cho thấy sức tác động nối kết của Đức Trinh Nữ Maria và của Giáo Hội. Thực thế vào năm 1854, tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria được công bố ; thì vào năm 1858, Đức Maria chí thánh đã hiện ra với sự dịu hiền của một người mẹ Bernardetta Soubirous, Mẹ đã dùng chính những lời trong công thức tuyên bố tín điều “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Để từ việc kỷ niệm thánh thiện này làm nảy sinh ra các ơn huệ giúp canh tân sự thánh thiện, Đức Thánh Cha Beneđicto XVI đã quyết định rộng ban ƠN TOÀN XÁ, như được giải thích dưới đây :

Mọi tín hữu và từng người, khi thực tình thống hối, và thanh luyện một cách đúng thực qua ơn bí tích giải tội, và được tăng cường qua việc rước lễ, khi họ sốt sắng dâng lời cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, hằng ngày họ có thể lãnh nhận ƠN TOÀN XÁ, - ơn toàn xá này cũng có thể chỉ cho các linh hồn trong luyện ngục :

A. Nếu, từ ngày 8 tháng 12 năm 2007, cho đến hết ngày 8 tháng 12 năm 2008, họ sốt sắng viếng những nơi, nếu có thể được, thì theo thứ tự sau đây : 1. – Giếng rửa tội trong giáo xứ đã dùng để rửa tội cho thánh nữ Bernardetta ; 2. – Nhà goị là “ngục thất” của gia đình thánh nữ ; 3. – Hang đá Massabielle ; 4. – Nhà nguyện của nhà khách trọ nơi Bernardetta đã rước lễ lần đầu. Mỗi lần viếng các các nơi như thế, họ dừng lại một khoảng thời gian thích hợp để hồi tâm sốt sắng suy niệm, với việc đọc Kinh Lạy Cha, việc tuyên xưng đức tin theo các mẫu đã được giáo quyền chấp nhận,[3] và đọc Kinh Năm thánh hay một lời cầu khẩn với Đức Mẹ Maria.

B. Nếu, từ ngày 2 tháng 2 năm 2008, lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cho tới hết ngày 11 tháng 2 năm 2008, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, và là ngày mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức họ sốt sắng đi viếng và tôn kính trong bất cứ nhà thờ nào, nhà nguyện nào, hang đá nào, hay một nơi nào khác xứng hợp, có trưng bày cách trọng thể cho công chúng tôn kính ảnh tượng Đức Mẹ Lộ Đức, để tín hữu tôn kính và tham dự lễ nghi kính Đức Mẹ Maria, hay ít ra họ dừng lại một thời gian để hồi tâm sốt sắng suy niệm đạo đức, với việc đọc Kinh Lạy Cha, tuyên xưng đức tin theo công thức đã được chính thức phê chuẩn, và một lời cầu khẩn dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. .

C. Các người già nua, bệnh tật, và bất cứ ai bị cản trở cách chính đáng không thể ra khỏi nhà được, họ cũng được lãnh ƠN TOÀN XÁ, ngay trong nhà của mình, hay nơi họ bị cản trở, nếu họ ăn năn chừa bỏ tất cả mọi tội lỗi, và có ý thi hành các việc trên đây vừa khi có thể, theo 3 điều kiện được kể trên đây, trong các ngày từ 2-11 tháng 2 năm 2008, và mong muốn thực sự đi viếng cách thiêng liêng các nơi trên đây, và đọc kinh như ghi trên đây, với lòng tin tưởng vào Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, họ dâng lên Thiên Chúa các đau khổ và bất hạnh đang phải chịu trong cuộc đời.

Để các tín hữu có thể dễ dàng tham dự vào các ơn ích thiêng liêng trên đây, các linh mục, được giáo quyền cho phép giải tội, hãy sẵn sàng và quảng đại để ngồi toà giải tội và hướng dẫn các buổi cử hành trọng thể để tôn kính và cầu khẩn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa.

Bất chấp các điều trái ngược.

Làm tại trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngay 21 tháng 11 năm 2007, Lễ Đức Mẹ Dâng mình trong Đền Thánh.

 

Hồng Y Francis James Stafford

Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao

 

+ Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.

Giám mục hiệu tòa Meta, Chánh Lục Sự

___________________________

NB. Bản dịch của Linh mục Phanxicô Borgia Trần văn Khả, Rôma, ngày 8-12-2007.

 

Chú thích

Sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, ký ngày 21-11-2007.

Sắc lệnh áp dụng cho :

1) LỘ ĐỨC : từ ngày 8-12-2007 đến hết ngày 8-12-2008

2) TOÀN THỂ GIÁO HỘI : từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2 năm 2008.

 

Các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức

 

Lần thứ I : ngày 11-02-1858

Lần thư II : ngày 14-03-1858

Lần thứ III : ngày 18-02-1858

Lần thứ IV-XIV : từ ngày 19-2-1858 đến ngày 03-03-1858, trừ ngày 22 và 26-02-1858, mỗi ngày thánh nữ Bernađetta đã đến hang đá như đã hứa với Đức Mẽ, cho dù gặp rất nhiều khó khăn.

Lần thứ XV : ngày 04-03-1858

Lần thứ XVI : ngày 25-03-1858 : Đức Mẹ chính thức xưng mình là “TA LÀ ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI”

Lần thứ XVII : ngày 07-04-1858

Lần thứ XVIII : ngày 16-07-1858

 

Các Lễ liên hệ tới Lộ Đức

11-02 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

18-02 Lễ thánh nữ Bernardetta.

 


Trở về Trang Mục Lục Giáo Hội[1] Theo luật hiện hành, mỗi ngày tín hữu chỉ được lãnh Ơn Toàn Xá một lần mà thôi, trừ trường hợp nguy tử khi linh mục ban Phép lành với Ơn Toàn xá, xem Enchiridion Indulgentiarum, Normae et Concessiones, editio tertia, 1986, n. 21, & 1. (chú thích của dịch giả)

[2] Chân phước Guerric, Viện phụ Tu viện Igny, bên Pháp, làm một môn đệ đích thực của Thánh Benađo. Chân phước viết nhiều bài giảng thời danh về đức ái và đức khiêm nhường. (chú thích của dịch giả)

[3] Các mẫu tuyên xưng đức tin chính thức được giáo quyền công nhận là : Kinh Tin Kính của Công đồng Nicenô Constantinopolitano, Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ  ; Công thức tuyên xưng đức tin và nhắc lại lời hứa rửa tội trong Đêm Vọng Phục Sinh, Công thức tuyên xưng đức tin trong Nghi thức rửa tội. (chú thích của dịch giả)