THÔNG ĐIỆP

ECCLESIA DE EUCHARISTIA

CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN-PHAOLÔ II

GỞI CHO CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,

NAM NỮ TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU

VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIÁO HỘI

 

NỘI DUNG

 

I.            Lời giới thiệu của ĐGM Phaolô Bùi văn Đọc, Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục Việt nam

II.          DẪN NHẬP (số 1 – 10)

III.       CHƯƠNG I  :  MẦU NHIỆM ĐỨC TIN (số 11 – 20)

IV.         CHƯƠNG II : THÁNH THỂ XÂY DỰNG GIÁO HỘI (số 21 – 25)

V.           CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH TÔNG TRUYỀN CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ GIÁO HỘI (số 26 – 33)

VI.         CHƯƠNG IV:  THÁNH THỂ VÀ SỰ HIỆP THÔNG GIÁO HỘI (số 34 – 46)

VII.      CHƯƠNG V: PHẨM GIÁ CỦA VIỆC CỬ HÀNH THÁNH THỂ (số 47 – 52)

VIII.    CHƯƠNG VI: NƠI TRƯỜNG HỌC CỦA ĐỨC MARIA, NGƯỜI NỮ “THÁNH THỂ” (số 53 – 58)

IX.         KẾT LUẬN : (số 59 – 62)

X.           Tham chiếu